11.2° Constanța Joi, 6 Oct. 2022
Anul XX Nr. 6144
11.2° Constanța Joi, 6 Octombrie 2022 Anul XX Nr. 6144

Curtea de Conturi a stabilit că Primăria Constanţa a acordat, NELEGAL, subvenţii la căldură

Replica API 4 februarie 2016 237

Constănţenii, buni de plată?!

Constănţenii, buni de plată?!

Curtea de Conturi a făcut public raportul privind finanţele publice locale, controalele efectuate anul trecut constând în situaţia financiară din anii anteriori. Inspectorii au constatat un cumul de deficienţe la Primăria Municipiului Constanţa, iar printre abateri identificate vizează plăţi pentru bunuri şi servicii cu nerespectarea legislaţiei în vigoare în sumă de 10.483.000 lei, determinate de acordarea în perioada noiembrie 2012-decembrie 2014 a ajutorului de încălzire. Prejudiciul - 9.777.000 lei, au stabilit auditorii”.„Consumatori vulnerabili care au deţinut bunuri sau au realizat venituri aflate pe lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului financiar pentru încălzirea locuinţei au obţinut astfel, fără respectarea prevederilor legale, în perioada noiembrie 2012 - decembrie 2014, ajutor de încălzire a locuinţei“, se arată în raportul Curţii de Conturi.

Curtea de Conturi a constatat, la Primăria Constanţa, modul defectuos de elaborare a bugetului de venituri şi cheltuieli. De exemplu, la Căminul pentru Persoane Vârstnice Constanţa din subordinea Primăriei Constanţa. Astfel, veniturile proprii provenite din contribuţia lunară de întreţinere a persoanelor asistate nu au fost corect dimensionate, în funcţie de costul mediu lunar de întreţinere. De asemenea, în dimensionarea cheltuielilor bugetului instituţiei pe anul 2014, nu s-au avut în vedere standardele de cost aprobate prin hotărâre de guvern. Curtea de Conturi a constatat abateri cu privire la neînregistrarea în evidenţa financiar-contabilă a unor bunuri aparţinând domeniului public al UATM Constanţa, sau cazuri de suprapunere a unor bunuri din domeniul public în domeniul privat. De asemenea, s-au identificat bunuri care nu au fost reevaluate la valoarea justă, înregistrându-se diferenţe semnificative între valoarea contabilă şi valoarea justă la carear fi trebuit reflectate.

Deficienţele constatate la întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiareale anului 2014

S-a constatat că soldul total al plăţilor restante din anexa ”30b - Plăţi restante” la situaţiile financiare încheiate la 31.12.2014 este în moderonat mai mare cu suma de 648 mii lei, decât suma înregistrată în contul de execuţie a cheltuielilor bugetare. S-a constatat nerealizarea de venituri la bugetul local în sumă de 343 mii lei reprezentând contribuţia de 30% din venitul net lunar pe persoană în limita contravalorii meselor, datorată de unii beneficiari ai serviciilor cantinelor de ajutor social nu s-a stabilit, înregistrat şi încasat taxa pe clădirile din domeniul public/privat al UAT Constanţa (79mii lei). De asemenea, au fost identificate plăţi pentru bunuri şi servicii cu nerespectarea legislaţiei în vigoare în sumă de 1.866 mii lei, determinate în principal de angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata de cheltuieli nelegale cu serviciul public de salubrizare, în sumă de 1.272 mii lei, cheltuieli nelegale cu titlul de lucrări de întreţinere spaţii verzi, urmare înscrierii în situaţiile de lucrări a unor suprafeţe eronate în sumă de 344 mii lei; plata nelegală a unor servicii de curăţare şi toaletare a statuilor şi monumentelor din Municipiul Constanţa, în sumă de 147 mii lei; plata unor situaţii de lucrări privind reparaţiile curente neconforme cu condiţiile de contractare,în sumă de 100 mii lei etc. La U.A.T.M. Constanţa s-a mai constatat angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata nelegală a unor servicii de executare a unei replici a statuii „Fata cu harpa”, în sumă de 196 41mii lei. De asemenea, s-a constatat virarea eronată a cotei de 0,1% şi 0,7% (17 mii lei) către Inspectoratul de Stat în Construcţii pentru proiecte cuprinse în programul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice privind dezvoltarea de obiective de interes local. De asemenea, s-a constatat nestabilirea, neurmărirea şi neîncasarea la bugetul local a taxei pe teren în cazul unor asociaţii în participaţiune“ - 14.000 de lei. Un titular al unui contract de închiriere a Portului Turistic Tomis a subînchiriat, la rândul sau, terasele amplasate în Portul Turistic Tomis, pentru desfăşurarea unor activităţi de tip baruri, restaurante, şi nu a fost impozitat pentru întreaga suprafaţă a construcţiilor edificate“, abaterea ajungând la 56.000 de lei. La Cantina de Ajutor Social Palazu –instituţie din subordinea U.A.T.M. Constanţa s-a constatat că unele persoane au obţinut venituri mai mari de 123,60 lei/lunar (limita maxima prevăzuta în HCLM nr.477/2002) şi nu ar fi trebuit sa beneficieze de ajutor social sub forma de masa la cantina de ajutor social Palazu, având ca şi consecinţă efectuarea unor plăţi nelegale în sumă de 705 mii lei. S-au constatat deficienţe privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor cu prestările de servicii de întreţinere cimitire şi angajarea de cheltuieli bugetare cu serviciile de salubrizare, cu nerespectarea prevederilor legale aplicabile serviciilor de utilitate publică şi pe bază de tarife nefundamentate legal.

Magnum BET - Ad.
Magnum BET - Ad.

Nerespectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice

Un număr de zece contracte de asociere în participaţiune care s-au derulat în cursul anului 2014, au fost încheiate cu nerespectarea prevederilor legale deoarece nu s-a urmărit un interes public îndreptat către colectivitatea locală, nu a fost iniţiată procedura de încheiere de contracte de închiriere sau concesiune, precum şi faptul că nu au fost respectate principiile liberei concurenţe, a proporţionalităţii şi a nediscriminării în atribuirea contractelor.

Instituţiile specializate ale statului, sesizate

Urmare nerespectării de către entităţile verificate a prevederilor legale în vigoare Camera de Conturi Constanţa a transmis în anul 2015 până la data prezentului raport solicitări de efectuare de verificări de specialitate către: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi pentru deficienţe privind obligaţii fiscale bugetare în cadrul verificărilor efectuate la UATM Constanţa, Direcţia Generală Antifraudă Fiscală, Autoritatea Naţională de Reglementare pentru sertviciile Comunitare de Utilităţi Publice, Garda Naţională de Mediu, Agenţia Naţională de Integritate, pentru o incompatibilitate, şi Consiliul Concurenţei. pentru abateri de la Legea concurenţei.

Mirela Sorina PASCAL

Precizări:
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

Ti-a placut articolul?

COMENTARII

Politică

LOTO

6/49
36629102023
5/49
261840203229
joker
2531937347