REPLICA ONLINE CONSTANTA

23.6° Constanța Lun., 15 Iul. 2024
Anul XX Nr. 6791
23.6° Constanța Luni, 15 Iulie 2024 Anul XX Nr. 6791
 

Magdalena și Titu Neague, CONDAMNAȚI în DOSARUL DNA CONSTANȚA!

Magdalena și Titu Neague, CONDAMNAȚI în DOSARUL DNA CONSTANȚA!

Replica API 11 decembrie 2020 | 00:00 8252

Magistrații Tribunalului Constanța s-au pronunțat în dosarul în care Magdalena Neague, primar în Bărăganu, a fost trimisă în judecată, alături de soțul ei, Titu Neague, pentru infracțiuni de corupție.

Magdalena și Titu Neague

Astfel, la data de 10 decembrie, Magdalena Neague a fost condamnată la 2 ani și 2 luni cu suspendare, iar Titu Neague a primit 3 ani și 2 luni în regim de detenție (el având și condamnări mai vechi.

Potrivit rechizitoriului procurorilor DNA Constanța, în perioada 2015 - 2017, inculpata Neague Magdalena, în calitate de administrator împuternicit al S.C. La Titu Frumosu S.R.L., beneficiind de ajutorul inculpatului Neague Titu, a depus cu rea-credință la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (A.P.I.A.) mai multe documente false, inexacte sau incomplete, în scopul de a obține în mod injust sume de bani în cadrul schemelor unice de plată, pentru suprafețe de teren pe care fie nu le lucrase, fie nu le deținea în baza unor documente justificative perfect valabile.

O parte din aceste documente au fost puse la dispoziție de către primarul comunei Bărăganu, inculpatul Neague Titu.

Prin aceste demersuri, inculpata Neague Magdalena a obținut pe nedrept fonduri nerambursabile în valoare totală de 1.547.889 lei, sumă cu care Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură s-a constituit parte civilă în cadrul procesului penal.

În cauză, s-a instituit măsura popririi asiguratorii asupra conturilor deținute de către inculpații Neague Magdalena, S.C. La Titu Frumosu SRL și Neague Titu.

Dosarul a ajuns în instanță pe 29.11.2017.

Iată minuta judecătorească:

”În baza art. art.18 indice 1 alin.1 din Legea nr.78/2000 (trei acte materiale) cu aplicarea art.35 C.pen., cu art.53 lit.c C.p., a art.136 alin.2 C.p., a art.137 alin.4 lit.c C.pen.: Condamnă inculpata S.C.„LA TITU FRUMOSU” SRL, cu sediul social în sat Bărăganu, comuna Bărăganu, Str Florilor nr.7, jud.Constanţa, CUI.28524510 la pedeapsa amenzii în cuantum de 40.000 lei (reprezentând 200 de zile-amendă x 200 lei) pentru săvârşirea infracţiunii de folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei. În baza art.136 alin.3 lit.a C.p.: Aplică inculpatei S.C.„LA TITU FRUMOSU” SRL, pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice. În baza art.139 alin.1, lit.a C.p.: Dispune dizolvarea persoanei juridice inculpate S.C.„LA TITU FRUMOSU” SRL. În baza art.498 alin.1 c.p.p.: La rămânerea definitivă a prezentei hotărâri o copie de pe dispozitiv se comunică judecătorului delegat cu executarea persoanei juridice respective, precum şi organului care a autorizat înfiinţarea persoanei juridice, respectiv organului care a înregistrat persoana juridică, urmând a avea loc informarea cu privire la modul de ducere la îndeplinire a măsurii. În baza art.498 alin.2 C.p.p. la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri inculpata persoană juridică S.C.„LA TITU FRUMOSU” SRL. intră în lichidare. În baza art.322 c.p., rap. la art.321 C.pen. cu aplicarea art.53 lit.c C.p., a art.136 alin.2 C.p., a art.137 alin.4 lit.b C.pen.: Condamnă inculpata S.C.„LA TITU FRUMOSU” SRL, cu sediul social în sat Bărăganu, comuna Bărăganu, Str Florilor nr.7, jud.Constanţa, CUI.28524510 la pedeapsa amenzii în cuantum de 15.000 lei (reprezentând 150 de zile-amendă x 100 lei) pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată-sub forma falsului intelectual. În baza art.136 alin.3 lit.a C.p.: Aplică inculpatei S.C.„LA TITU FRUMOSU” SRL, pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice. În baza art.139 alin.1, lit.a C.p.: Dispune dizolvarea persoanei juridice inculpate S.C.„LA TITU FRUMOSU” SRL. În baza art.498 alin.1 c.p.p.: La rămânerea definitivă a prezentei hotărâri o copie de pe dispozitiv se comunică judecătorului delegat cu executarea persoanei juridice respective, precum şi organului care a autorizat înfiinţarea persoanei juridice, respectiv organului care a înregistrat persoana juridică, urmând a avea loc informarea cu privire la modul de ducere la îndeplinire a măsurii. În baza art.498 alin.2 C.p.p. la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri inculpata persoană juridică S.C.„LA TITU FRUMOSU” SRL. intră în lichidare. În baza art.39 alin.1, lit.c a art.45 alin.3, lit.a C.p., Contopeşte cele două pedepse cu amenda aplicate persoanei juridice şi pedepsele complementare şi aplică persoanei juridice S.C.„LA TITU FRUMOSU” SRL pedeapsa amenzii cea mai grea de 40.000 lei (reprezentând 200 de zile-amendă x 200 lei) la care adaugă 1/3 din cealaltă pedeapsă cu amenda (cea de 15000 lei) respectiv 5000 lei în final condamnă inculpata S.C.„LA TITU FRUMOSU” SRL, cu sediul social în sat Bărăganu, comuna Bărăganu, Str Florilor nr.7, jud.Constanţa, CUI.28524510 la pedeapsa amenzii în cuantum de 45.000 lei. În baza art.136 alin.3 lit.a C.p.: Aplică inculpatei S.C.„LA TITU FRUMOSU” SRL, pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice. În baza art.139 alin.1, lit.a C.p.: Dispune dizolvarea persoanei juridice inculpate S.C.„LA TITU FRUMOSU” SRL. În baza art.498 alin.1 c.p.p.: La rămânerea definitivă a prezentei hotărâri o copie de pe dispozitiv se comunică judecătorului delegat cu executarea persoanei juridice respective, precum şi organului care a autorizat înfiinţarea persoanei juridice, respectiv organului care a înregistrat persoana juridică, urmând a avea loc informarea cu privire la modul de ducere la îndeplinire a măsurii. În baza art.498 alin.2 C.p.p. la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri inculpata persoană juridică S.C.„LA TITU FRUMOSU” SRL. intră în lichidare. 2.În baza art. art.18 indice 1 alin.1 din Legea nr.78/2000 (trei acte materiale) cu aplicarea art.35 C.pen., cu art.53 lit.b C.p. pentru săvârşirea infracţiunii de folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei condamnă pe inculpata NEAGUE MAGDALENA - la pedeapsa de 2(doi) ani închisoare. În baza art.67 alin.1 şi alin.2 Cod penal, aplică inculpatei Neague Magdalena pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a, b, Cod penal, pe o perioadă de 3 ani. În baza art.65 alin.1 Cod penal interzice inculpatei Neague Magdalena exerciţiul drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a, b, Cod penal, ca pedepse accesorii. În baza art.322 c.p., rap. la art.321 C.pen. cu aplicarea art.53 lit.b C.p. pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată-sub forma falsului intelectual condamnă pe inculpata Neague Magdalena la pedeapsa de 6(şase) luni închisoare. În baza art.39 alin.1, lit.b, a art.45 alin.1 C.p., Contopeşte cele două pedepse aplicate inculpatei Neague Magdalena urmând a aplica acesteia pedeapsa cea mai grea de 2(doi) ani închisoare la care adaugă sporul de 1/3 din cealaltă pedeapsă (de 6 luni) respectiv 2 luni în final condamnă pe inculpata NEAGUE MAGDALENA la pedeapsa de 2 ani şi 2 luni închisoare. În baza art.67 alin.1 şi alin.2 Cod penal, aplică inculpatei Neague Magdalena pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a, b, Cod penal, pe o perioadă de 3 ani. În baza art.65 alin.1 Cod penal interzice inculpatei Neague Magdalena exerciţiul drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a, b, Cod penal, ca pedepse accesorii. În baza art.91 şi art.92 Cod penal, Dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 2 ani şi 2 luni închisoare aplicată inculpatei Neague Magdalena pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani, ce curge de la rămânerea definitivă a sentinţei penale de condamnare. În baza art.93 Cod penal, Pe durata termenului de supraveghere inculpatul Neague Magdalena trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere : a). să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune Constanţa; b). să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c). să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d). să comunice schimbarea locului de muncă; e). să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă; În baza art.93 alin.2 Cod penal, Impune inculpatei Neague Magdalena obligaţia de a frecventa un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art.93 alin.3 Cod penal, Pe parcursul termenului de supraveghere, inculpata Neague Magdalena va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei comunei Bărăganu, sau la Primăriei comunei Topraisar, pe o perioada de 60 zile. În baza art. 404 alin. 2 Cod procedură penală, Atrage aten?ia inculpatei asupra dispozi?iilor art.91 alin.4 Cod penal şi art.96 Cod penal referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul nerespectării măsurilor de supraveghere, a neexecutării obliga?iilor ce îi revin sau săvâr?irii unei noi infrac?iuni pe parcursul termenului de supraveghere. În baza art.68 alin.1 lit.b Cod penal, Pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor începe de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei. Pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 lit.a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice) şi b (dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat) Cod penal se va executa numai în caz de anulare sau revocare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În baza art.48 alin.1 C.p. raportat la art.18 indice 1 alin.1 din Legea nr.78/2000 (trei acte materiale) cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen., a art.53 lit.b C.p., a art.41 C.p. pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei condamnă pe inculpata NEAGUE TITU la pedeapsa de 2(doi) ani închisoare. În baza art.67 alin.1 şi alin.2 Cod penal, aplică inculpatei Neague Titu pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a, b, Cod penal, pe o perioadă de 4 ani. În baza art.65 alin.1 Cod penal interzice inculpatei Neague Titu exerciţiul drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a, b, Cod penal, ca pedepse accesorii. În baza art.322 c.p., rap. la art.321 C.pen. cu aplicarea art.41 C.p. pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată-sub forma falsului intelectual condamnă pe inculpata Neague Titu la pedeapsa de 6(şase) luni închisoare. În baza art.85 C.pen. din 1969, cu aplicarea art.15 din Legea nr.187/2012, Dispune anularea suspendării condiţionate a executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicată inculpatului Neague Titu prin sentinţa penală nr.178/10.06.2019 a Judecătoriei Mangalia, definitivă prin dec. pen. nr.974/09.11.2020 a Curţii de Apel Constanţa (care a anulat anterioara suspendare condiţionată a pedepsdei de 2 ani închisoare aplicată prin s.p. 150/17.08.2015 a Judecătoriei Mangalia, definitivă prin dec.pen. nr.338/P din 21.03.2016 a Curţii de Apel Constanţa). Constată că infracţiunile care formează obiectul condamnărilor aplicate prin s.p.150/17.08.2015 a Judecătoriei Mangalia, definitivă prin dec.pen. nr.338/P din 21.03.2016 a Curţii de Apel Constanţa-cea de 2 ani închisoare şi prin sentinţa penală nr.178/10.06.2019 a Judecătoriei Mangalia, definitivă prin dec. pen. nr.974/09.11.2020 a Curţii de Apel Constanţa - cea de 1 an închisoare sunt concurente cu infracţiunile comise în cauza de faţă. Repune în individualitatea lor pedepsele de mai sus. În baza art.38 alin.1 C. pen. raportat la art.39 alin.1 lit.b C. pen., art.45 alin.1 cp., cu aplicarea art.10 din Legea nr.187/2012 (faptele din cauza de faţă fiind comise pe codul penal actual), Contopeşte pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată inculpatului Neague Titu prin sentinţa penală nr.150/17.08.2015 a Judecătoriei Mangalia, definitivă prin dec.pen. nr.338/P din 21.03.2016 a Curţii de Apel Constanţa, cea de 1 an închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr.178/10.06.2019 a Judecătoriei Mangalia, definitivă prin dec. pen. nr.974/09.11.2020 a Curţii de Apel Constanţa cu pedeapsele de 2 ani şi cea de 6 luni închisoare aplicată prin prezenta, aplică pedeapsa cea mai grea de 2 ani la care adaugă sporul de 1/3 din celelalte două pedepse (3, 6 ani), respectiv 1 an şi 2 luni, în final condamnă pe inculpatul Neague Titu la pedeapsa de 3(trei) ani şi 2(două) luni închisoare. În baza art.67 alin.1 şi alin.2 Cod penal, aplică inculpatei Neague Titu pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a, b, Cod penal, pe o perioadă de 4 ani. În baza art.65 alin.1 Cod penal interzice inculpatei Neague Titu exerciţiul drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a, b, Cod penal, ca pedepse accesorii. Conform art.60 C.p., Pedeapsa principală se va executa în regim de detenţie. Respinge cererea de ridicare a măsurii sechestrului asigurător instituit asupra conturilor deţinute de inculpaţii Neague Titu, Neague Masgdalena şi SC La Titu Frumosu SRL, instituită prin ordonanţa procurorului din data de 25.10.2017. În baza art.249 C.p.p. instituie măsura sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile prezente şi viitoare aparţinând inculpaţilor Neague Titu, Neague Magdalena şi SC La Titu Frumosu SRL până la cotitatea sumei de 1.574.889, 44 lei reprezentând pretenţiile civile formulate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. În baza art.25 alin.3 c.p.p. Desfiinţează următoarele înscrisuri: declaraţiile de suprafaţă anexată cererii nr.11249/14.06.2015, declaraţia de suprafaţă anexată cererii nr.5553/04.05.2016, declaraţia de suprafaţă anexată cererii nr.1134/12.05.2017, adresatre UAT Bărăganu de către inculpaţii Neague Magdalena şi SC La Titu Frumosu SRL, adeverinţele de suprafaţă nr.1790/05.06.2015, nr.1367/18.04.2016, nr.1443/12.05.2017, eliberate de comuna Bărăganu şi tabelul centralizator al documentelor doveditoare ale utilizării legale a terenului înregistrat la Primăria com Bărăganu sub nr.1788/05.06.2015. Admite acţiunea civilă formulată de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. În baza art.25 c.p.p., art.397c.p.p. rap. la art. 1349 şi art.1357 c.civil: Obligă în solidar pe inculpaţii Neague Titu, Neague Masgdalena şi SC La Titu Frumosu SRL la plata către partea civilă Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură a sumei de 1.574.889, 44 lei reprezentând despăgubiri civile, daune materiale-sprijin agricol pe suprafaţă pentru campaniile 2015, 2016 şi 2017 şi la plata accesoriilor (dobânzi şi penalităţi de întârziere) calculate potrivit legislaţiei fiscale pentru această sumă. În baza art.274 alin.2, 4 C.p.p.: Obligă pe inculpaţii Neague Titu, Neague Masgdalena şi SC La Titu Frumosu SRL la plata cheltuielilor judiciare către stat în sumă de câte 2.267 lei fiecare. Cu apel în 10 zile de la comunicarea minutei. Pronunţată în şedinţă publică, azi 10.12.2020

Document: Hotarâre 489/2020 10.12.2020”.

L.I.

Precizări:
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

Google New Urmareste-ne pe Google News

Ti-a placut articolul?


COMENTARII

Puteti adauga un comentariu de maxim 1000 caractere
Dobitocul de tianu o sa ia si el muianu ca si paraschiveanu. sa treiaqsaca neaguianu cu maimuta maqdaleanu.
0
0
Catelus cu parul cret, fura rata din cotet
2
0
Urata aia e sotia lui Frumosu ?
2
2
Adaca iar lua pe toti iar duce la bulau...
2
0
titu frumosu hahahahhaha???
3
0
Ce este in comuna aia bai fratilor???ce este acolo bai nene???hotie si jaf la drumu mare.incredibil.ce mizerii de oameni ce gunoaie.hoti peste hoti.huaaaaaa la puscarie baga mi as pl n sufletele voastre de hoti.ala primar dadea hartii nasoale lu nevasta sa.fuyu va n gura de hoti.MUIE PSD
7
0
Ca ii doare n maciuca. Si-au pus vicele de casa.adica ala care le repara tractoarele e viceprimar acum.fost sofer de tir si mecanic auto.va dati seama cam ce administratie e in comuna Baraganu?va dati seama cam cata administratie publica cunoaste?cam despre asta este vorba.daca te duci si le spui ceva despre fonduri europene se supara pe tine,mai ales vicele de acum,citez, lasa ma ca nu nici europa cine stie ce.cam asa stau lucrurile.2hoti dovediti.hai domnu vice marele politicianu pl sa te vedem cum te ocupi,bine stim cum,iti iei statie emisie receptie cu hoata de primareasa si barbasu
16
0
Bine lucrat domnilor . Asa da. Sper ca nu se va da uitarii Contractul de pasune si Adeverintele anuale de teren de la prim Harsova, semnate stiti voi de cine. Unora li s-ar distrage atentia prin acest articol de la cazul ACA Harsova and Company , very a lot company . Pregatiti o carte Replica - veti avea drepturi exclusive .
8
1
Asteptam puscarie si pt primarul Iusein Visel din Dobromir. Frauda 1 milion euro APIA impreuna cu fratii lui.
14
0
Jegul de teodosie pentru un caz similar a scapat
16
5
V-ati ajuns,pas cu pas spre Poarta Alba!
15
2
Doi nesatui !
18
2

REPLICA

LOTO

6/49
46143034444
5/49
2310722517
joker
43736234510