rss

Anul XVI Nr. 3830 (3881), 26 iunie
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

Primăria Valu lui Traian cheamă consilierii în şedinţă. Vezi ordinea de zi

Primarul comunei Valu lui Traian, Florin Mitroi, convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, judeţul Constanţa, în conformitate cu prevederile Legii numărul 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare în data de 23 ianuarie 2019 ora - 12,00, ce va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local.

Ordinea de zi este compusă din următoarele puncte:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de pază al comunei Valu lui Traian pentru anul 2019.

Iniţiator-Primar- MITROI FLORIN

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Poliţiei Locale Valu lui Traian, pe anul 2019.

Iniţiator-Primar- MITROI FLORIN

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Acţiuni şi Lucrări de interes local, ce vor fi executate de beneficiarii de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 în anul 2019.

Iniţiator-Primar- MITROI FLORIN

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local, ce vor fi executate de persoanele faţă de care s-a renunţat la urmărirea penală şi s-a stabilit prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii, în anul 2019.

Iniţiator-Primar- MITROI FLORIN

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local, ce vor fi executate de persoanele faţă de care s-a stabilit, prin hotărâri judecătoreşti, prestarea unei munci în folosul comunităţii, în baza Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, în anul 2019.

Iniţiator-Primar- MITROI FLORIN

6. Proiect de hotărâre privind actualizarea nomenclaturii stradale la nivelul comunei Valu lui Traian.

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

7. Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului privat al comunei Valu lui Traian, pe anul 2019.

Iniţiator-Primar- MITROI FLORIN

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de investiţii şi dotări al Societăţii ”Gospodărie comunală Valu lui Traian”SRL, pe anul 2019.

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității Societății ”GOSPODĂRIE COMUNALĂ VALU LUI TRAIAN”S.R.L., pe anul 2019.

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la HCL nr.383/11.12.2018 privind aprobarea Planului de întreţinere a domeniului public şi privat de realizat de către societatea ”GOSPODĂRIE COMUNALĂ VALU LUI TRAIAN”S.R.L., în anul 2019.

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea poziţiilor nr.7; nr.10; nr.12 şi nr.23 din anexei la HCL nr.378/ 11.12.2018 privind stabilirea tarifelor pentru activităţile prestate de S”GOSPODĂRIE COMUNALĂ VALU LUI TRAIAN”SRL.

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

12. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul S” Gospodărie comunală Valu lui Traian”SRL, începând cu data de 01.01.2019.

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui termen în vederea eliberării unor autorizaţii de construire.

Iniţiator- Primar MITROI FLORIN

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unor ajutoare de urgenţă.

Iniţiator- Primar MITROI FLORIN

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2018.

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

16. Proiect de hotărâre pentru aprobarea raportului privind acordarea finanţărilor nerambursabile în cursul anului 2018.

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

17. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valu lui Traian şi din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, începând cu data de 01.01.2019.

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

18. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei nr.2 la H.C.L. nr.360/ 11.12.2018 privind aprobarea PROGRAMULUI DE ACHIZIŢII şi a STRATEGIEI de ACHIZIŢIE PUBLICĂ, pentru anul 2019.

Iniţiator-Primar- MITROI FLORIN

19. Proiect de hotărâre privind stabilirea chiriei aferente locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii (ANL), aflate în proprietatea privată a statului şi în administrarea Consiliului Local Valu lui Traian, pentru anul 2019.

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

20. Proiect de hotărâre privind includerea în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli a cotei de cofinanţare aferentă Comunei Valu lui Traian din cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în aria de operare a S.C.RAJA SA Constanţa în perioada 2014-2020”

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

21. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local pentru utilizarea unui spaţiu din clădirea Pieţei Agroalimentare, ca locaţie nouă a Secţiei de Votare 551.

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea radierii din evidenţele financiare a unor debite.

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Racorduri de canalizare menajeră locuinţe zona C”.

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării din bugetul local a cheltuielilor neeligibile pentru proiectul : „Racorduri de canalizare menajeră zona C”.

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Asfaltare străzi şi Trotuare, Comuna Valu lui Traian, jud. Constanţa”

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării din bugetul local a cheltuielilor neeligibile pentru proiectul : „Asfaltare străzi şi Trotuare, Comuna Valu lui Traian, jud. Constanţa”.

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Supraetajare Şcoala cu clasele I-VIII, nr.2, Viceamiral Ioan Murgescu, str. Mihai Eminescu nr.157, comuna Valu lui Traian şi construire Sala de Sport”.

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării din bugetul local a cheltuielilor neeligibile pentru proiectul : „Supraetajare Şcoala cu clasele I-VIII, nr.2, Viceamiral Ioan Murgescu, str. Mihai Eminescu nr.157, comuna Valu lui Traian şi construire Sala de Sport”.

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: “Proiectare şi Execuţie-Amenajare Tramă stradală Extindere Zona C, Comuna Valu lui Traian, jud. Constanţa”

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: “ Proiectare şi Execuţie -Amenajare Tramă stradală Zona F Est, Comuna Valu lui Traian, jud. Constanţa”

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: “ Proiectare şi Execuţie -Amenajare Tramă stradală Zona F Centrala, Comuna Valu lui Traian, jud. Constanţa”

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: “ Proiectare şi Execuţie -Amenajare Tramă stradală Zona F Vest, Comuna Valu lui Traian, jud. Constanţa”

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: “ Proiectare şi Execuţie -Reabilitare drumuri de interes local, Comuna Valu lui Traian, jud. Constanţa”

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: “ Proiectare şi Execuţie -Modernizare drumuri de interes local, Comuna Valu lui Traian, jud. Constanţa”

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării din bugetul local a cheltuielilor neeligibile pentru proiectul : “ Proiectare şi Execuţie - Amenajare Tramă stradală Extindere Zona C, Comuna Valu lui Traian, jud. Constanţa”.

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării din bugetul local a cheltuielilor neeligibile pentru proiectul : “ Proiectare şi Execuţie -Amenajare Tramă stradală Zona F Est, Comuna Valu lui Traian, jud. Constanţa”.

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării din bugetul local a cheltuielilor neeligibile pentru proiectul : “ Proiectare şi Execuţie -Amenajare Tramă stradală Zona F Centrală, Comuna Valu lui Traian, jud. Constanţa”.

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării din bugetul local a cheltuielilor neeligibile pentru proiectul : “ Proiectare şi Execuţie -Amenajare Tramă stradală Zona F Vest, Comuna Valu lui Traian, jud. Constanţa”.

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării din bugetul local a cheltuielilor neeligibile pentru proiectul : „Proiectare şi Execuţie -Reabilitare drumuri de interes local, Comuna Valu lui Traian, jud. Constanţa”

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării din bugetul local a cheltuielilor neeligibile pentru proiectul : „Proiectare şi Execuţie -Modernizare drumuri de interes local, Comuna Valu lui Traian, jud. Constanţa”

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea încredințarii directă a contractului de achiziţie – “Asfaltare străzi şi trotuare”.

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea încredințarii directă a contractului de achiziţie – “Canalizare menajeră str. Islazului şi str. Semănătorilor, între străzile Împăratul Traian şi Soarelui”.

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

44. Diverse :

-Prezentarea Deciziei nr.48/1/ 08.01.2019 emisă de directorul adjunct al Camerei de Conturi Constanta de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr.48/12.12.2017.

joi, 17 ianuarie 20191168
Comentarii

00Elena(19 ian 18:04)
Cum adica ne a facut oameni de oras ???? Pai scuzati ma nici in oras nu sunt impozitele care sunt in Valu lui Traian ! Asa ca tot din banii publici se fac toate si tot din banii publici isi face primarul conturile mari in banca !
00mari(17 ian 13:35)
V-a facut oameni de oras si voi il vorbiti asa ?
01Convocare la politie(17 ian 08:12)
Adevarul e ca ati ilustrat bine articolul. Consilierii in frunte cu primarul ar trebui convocati in cladirea din imagine
01A lu" Libu(16 ian 16:50)
Oare cand va face publice sedintele CL. si primarul Scupra de la Ovidiu? La el toate sunt clasificate!
mai mult...Politică
26 iun 00:00PoliticăConsilierii municipali s-au întrunit în şedinţă. Ce proiecte au votat!

Consilierii locali s-au întrunit, marți, 25 iunie a.c., în ședință ordinară a Consiliului Local Constanța....206

26 iun 00:00PoliticăMarius Dunca, susţinut de organizaţia judeţeană pentru funcţia de secretar judeţean al PSD158
26 iun 00:00PoliticăÎnfrângere pentru Rareș Bogdan. Violeta Alexandru, noul președinte al PNL București217
26 iun 02:37PoliticăAnunţ de la Guvern: Viorel Ştefan îşi încheie mandatul de vicepremier

Vicepremierul Viorel Ștefan își va încheia mandatul în cadrul Guvernului României, având în vedere că va deveni...260

26 iun 02:36PoliticăOUG pentru modificarea Codului administrativ a fost adoptat: ce obligaţie are preşedintele Iohannis418
26 iun 02:46PoliticăCe spune primarul Constanţei despre problema invaziei de țânțari1199
26 iun 02:26PoliticăConsilierii PNL au iniţiat un proiect de hotărâre pentru DEMITEREA viceprimarului Babu

După ce, în cursul zilei de marţi, 25 iunie, consilierii municipali PNL au transmis un comunicat de presă prin...1186

26 iun 02:27PoliticăLICITAȚII publice la Tuzla, pentru închirierea de terenuri și spații comerciale575
26 iun 02:41PoliticăRadu Tudor, atac EXPLOZIV la șefa TVR: acuză 'combinații sulfuroase' din PSD. Este vulgară și dubioasă383
26 iun 02:42PoliticăRaportul Comisiei de la Veneția - Raluca Turcan prezintă poziția PNL

Partidul Naţional Liberal are două proiecte legislative care răspund remarcilor din raportul Comisiei de la Veneţia...276

25 iun 00:00PoliticăRareș Bogdan dă lovitura! Ce funcție-cheie va primi în PNL608
25 iun 02:34PoliticăRenate Weber: Mă onorează nominalizarea pentru Avocatul Poporului518
Vremea
31.7°20.7° - 31.7° miercuri, 26 iunie 2019
ploaie ușoarăUmiditate: 50%
Vânt: 7.91 m/s din NE
Presiune: 1021.98 milibari

Loto
6/49158113645
5/4041526323919
joker2311122119
Horoscop
mai mult...SPSportRT
26 iun 03:21SportCătălin Gheorghe, campion european la bowling!

Federaţia Română de Bowling anunţă o nouă reuşită a constănţeanului Cătălin Gheorghe! Acesta este campion...244

26 iun 00:00SportSimona Halep a demolat-o pe Su-Wei Hsieh la Eastbourne, în doar 55 de minute

Simona Halep (27 de ani, 7 WTA) s-a calificat fără emoții în optimile de finală ale turneului de la Eastbourne,...274

26 iun 00:00SportCe au făcut tricolorii după egalul cu Franța: „Un pahar de vin și somn”

Naționala României U21 a efectuat ieri ultimul antrenament la Meldola, urmând ca după amiază echipa să se mute la...216

26 iun 00:00SportLe-am dat peste nas tuturor! Remember: reacția zeflemitoare a selecționerilor Angliei U21 și Franței U21 după tragerea la sorți

Naționala U21 a spulberat orice calcul al hârtiei și s-a calificat în semifinalele EURO 2019 după ce a terminat pe...452

Local
26 iun 00:00LocalEXERCIȚIU de MOBILIZARE la Constanța: se evaluează posibilitățile instituțiilor în caz de război!

În baza Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. 096/2028, în judeţul Constanța se desfăşoară un...258

26 iun 01:43LocalBĂRBAT MORT ÎN ZONA PLAJEI 3 PAPUCI

Cadrele medicale au fost solicitate să intervină, marți, 25 iunie, pe plaja 3 Papuci, acolo unde o persoană a fost...1707

26 iun 02:35LocalZiua Navigatorilor, celebrată la Constanța de Sindicatul Liber al Navigatorilor

În 2010, la conferința de la Manila, Organizația Maritimă Internațională (IMO) a instituit Ziua Navigatorilor, iar...370

26 iun 02:35LocalRAZII în traficul din Constanța: mai mulți șoferi depistați sub influența alcoolului

Poliţişti din cadrul Serviciului Rutier Constanța, la data de 24 iunie a.c., în jurul orei 15.50, au depistat un...1090

26 iun 02:35LocalBărbat din Medgidia, condamnat pentru proxenetism!

Polițiști din cadrul Biroului de Investigații Criminale al Poliției municipiului Medgidia, la data de 24 iunie a.c.,...1811

26 iun 02:27LocalEVALUAREA NAȚIONALĂ 2019: 24 de elevi din Constanța au obținut nota 10!

Inspectoratul Școlar Județean Constanța a centralizat situația mediilor obținute de absolvenții clasei a VIII-a la...1276

26 iun 00:14LocalO femeie s-a ÎNECAT în lacul Techirghiol!

Militarii din cadrul ISU Dobrogea au fost solicitați să intervină, marți, 25 iunie, la Eforie Nord, acolo unde o...2484

26 iun 02:28LocalDonează la ”Blood Network” și mergi la Neversea!

”Blood Network” ajunge la Constanța, sâmbătă, 29 iunie și duminică, 30 iunie, în Piața Ovidiu. Cei care...323

26 iun 02:28LocalMinore cu vârste cuprinse între 5 și 17 ani, obligate la producerea de materiale pornografice

Polițiștii de combatere a criminalității organizate și procurorii DIICOT din Pitești, în dimineața de marți, 25...711

26 iun 02:32LocalContainer sosit din China, verificat de polițiștii constănțeni

Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, împreună cu lucrătorii vamali, au descoperit într-un...668

Monden
26 iun 00:00MondenNelu Curcă, la mânăstire. De ce nu mai ţine legătura cu nimeni din «La Bloc»

O transformare radicală! Dacă te afli în faţa lui, nu-ţi vine să crezi că este cu adevărat fostul interpret al...1

26 iun 00:00MondenFiul-problemă al Luminiţei Anghel cântă şi dansează în videoclipuri

Fiul adoptiv al Luminiţei Anghel s-a cuminţit şi îi calcă pe urme mamei lui celebre. David Puşcaş (22 de ani) a...5

26 iun 00:00MondenAndreea Antonescu, în prag de divorţ?

După şase ani petrecuţi în SUA, alături de soţul Traian Spak, Andreea Antonescu (36 de ani) a revenit anul trecut...26

25 iun 00:00MondenLiviu Vârciu, cu fetița la filmările emisiunii lui Nea Mărin

În urmă cu o săptâmână au început filmările pentru „Poftiți pe la noi! - Poftiți la joc!” pe Plaja Saturn...409

25 iun 00:00MondenFlorin Piersic revine pe scenă după vacanța mare

Celebrul actor Florin Piersic (83 de ani) susține că se simte bine, după operația suferită la genunchi, dovadă...259

25 iun 00:00MondenUnde îşi petrec bombele sexy vacanţa de vară

Sezonul estival goleşte Hollywoodul de vedete! Fiecare îşi face bagajele cât de repede poate şi fuge în cele mai...308

25 iun 00:00MondenRuby face mișto de sânii ei uriași

Ruby (30 de ani), celebra bombă-sexy, a făcut furori pe conturile sociale cu fotografia în care apare mai mult...538

25 iun 16:59MondenCe răspuns i-a dat Ioana Ginghină lui Alexandru Papadopol când acesta i-a cerut să renunțe la numele lui

Actorii Ioana Ginghină și Alexandru Papadopol au mers în data de19 iunie 2019, la notar, pentru a divorța. Cei doi...619

25 iun 00:00MondenDenisa de la Bambi învață să facă parfumuri

La 31 de ani, Denisa Tănase, sora mai mică de la Bambi, o lasă mai moale cu muzica și încearcă un domeniu nou:...300

25 iun 02:34MondenIoana Tufaru s-a mutat din garsoniera pe care Gigi Becali i-o dăduse în Berceni

Ioana Tufaru s-a mutat din garsoniera pe care o primise cadou de la Gigi Becali în urmă cu câțiva ani. Acesta...625

Mapamond
26 iun 00:00MapamondOrganismele europene de reglementare cer detalii de la Facebook cu privire la proiectul de criptomonedă

Proiectul reţelei sociale Facebook de a introduce o nouă criptomonedă, denumită Libra, a ridicat marţi mai multe...138

26 iun 02:37MapamondDonald Trump anunță că va DISTRUGE Iranul: 'Orice atac iranian va fi urmat de o forţă majoră şi copleşitoare. În unele zone, va însemna ştergere totală'

Preşedintele SUA, Donald Trump, a denunţat marţi reacţia "ofensatoare" a Administraţiei de la Teheran la...523

26 iun 00:00MapamondNava umanitară Sea-Watch, cu 42 de migranţi blocaţi la bord de 13 zile, e un butoi cu pulbere: Captivii vor să spargă blocada italiană

Tensiunea era în creştere marţi la bordul navei umanitare Sea-Watch, care ameninţă să forţeze blocada italiană...134

26 iun 02:30MapamondLogodnica lui Jamal Khashoggi cere o anchetă internaţională privind moartea jurnalistului ucis

Hatice Cengiz, logodnica jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, a solicitat o anchetă internațională în legătură cu...123

26 iun 00:00MapamondArabia Saudită l-a capturat pe liderul din Yemen al ISIS: Au fost folosite trupele speciale

Abu Osama al-Muhajir, considerat liderul filialei din Yemen a reţelei teroriste Stat Islamic, a fost capturat de...151

26 iun 00:00MapamondConsiliul UE defineşte principiile şi priorităţile pentru viitorul sistemelor energetice în cadrul uniunii energetice

Consiliul UE a adoptat marţi un set de concluzii privind viitorul sistemelor energetice în cadrul uniunii energetice,...122

26 iun 00:00MapamondUn susţinător al Statului Islamic deţinut în Siria dă în judecată statul german pentru a fi repatriat

Un susţinător al grupării Statul Islamic deţinut în Siria dă în judecată guvernul german pentru a fi readus în...132

26 iun 02:31MapamondSituația din Golf stă pe un butoi cu pulbere! Ministrul iranian de Externe acuzații la adresa SUA: 'Echipa-B' vrea război, nu diplomație'

Ministrul iranian de Externe, Javad Zarif, a declarat luni că președintele american Donald Trump și aliații acestuia...357

26 iun 02:43MapamondAnchetă socială în cazul unui copil român internat într-un centru maternal din Germania

Ambasada României la Berlin are în atenţie cazul minorului de cetăţenie română internat într-un centru maternal...262

26 iun 02:42MapamondAvertizare de călătorie în Grecia

Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află sau doresc să călătorească în Republica...634

Sănătate
21 iun 23:50SănătateJudecătorii au obligat Finanţele Publice să emită o autorizaţie privind transportul medicamentelor în regim de scutire de la plata TVA!

Fundația Baylor Marea Neagră din Constanța are misiunea prevenirii, tratării și îngrijirii bolilor infecțioase,...676

21 iun 19:37SănătateContractele CJAS Constanța cu furnizorii, prelungite până la 31 iulie

Casa Județeană de Asigurări de Sănătate anunță prelungirea contractele cu furnizorii, prin acte adiționale....528

20 iun 22:17SănătateÎncă un pas spre înfiinţarea Centrului de reumatologie Constanţa!

Curtea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța a fost, mult timp, un focar de infecție, după ce clădirile...1155

18 iun 01:40SănătateAproape 2000 de bolnavi la Urgența Spitalului Județean, de Rusalii

1790 de persoane au ajuns la Unitatea Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență “Sfântul...664

18 iun 01:49SănătateSpitalul de Boli Infecţioase angajează şef laborator analize medicale. Iată ce alte modificări mai pune la cale Primăria!

Spitalul de Boli Infecţioase Constanţa se află în subordinea primăriei, administraţia locală fiind cea care...935

18 iun 04:10SănătateGRAVIDA LA PLAJĂ. Sfaturi de la medicul ginecolog!

Este vară, temperaturile sunt ridicate și toată lumea ar dori să fie pe plajă, să se bucure de răcoarea apei....1469

15 iun 01:24SănătateEchipamente medicale donate Centrului de Transfuzii Constanța

Echipament nou pentru Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanța, ce va contribui la creșterea capacității...583

14 iun 02:13SănătateCJAS Constanța atrage atenția medicilor să nu mai ceară ordinul de plată la eliberarea CONCEDIILOR MEDICALE!

Reprezentanții Casei Județene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Constanța le atrag atenția medicilor de familie dar...4285

13 iun 02:27SănătateDr. Iuliana Botezatu este director interimar la Spitalul CF Constanţa

Spitalul CF Constanţa are un nou director interimar, în persoana dr. Iuliana Botezatu, fosta preşedinte a Comisiei de...1508

12 iun 00:52SănătateAparatură medicală vitală prematurilor, noua dotare a Spitalului Medgidia

Aparatura medicală insuficientă reprezintă una dintre cauzele majore ale mortalității infantile în România, a...1106