rss

Anul XVI Nr. 3830 (3881), 23 februarie
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

Primăria Valu lui Traian cheamă consilierii în şedinţă. Vezi ordinea de zi

Primarul comunei Valu lui Traian, Florin Mitroi, convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, judeţul Constanţa, în conformitate cu prevederile Legii numărul 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare în data de 23 ianuarie 2019 ora - 12,00, ce va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local.

Ordinea de zi este compusă din următoarele puncte:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de pază al comunei Valu lui Traian pentru anul 2019.

Iniţiator-Primar- MITROI FLORIN

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Poliţiei Locale Valu lui Traian, pe anul 2019.

Iniţiator-Primar- MITROI FLORIN

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Acţiuni şi Lucrări de interes local, ce vor fi executate de beneficiarii de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 în anul 2019.

Iniţiator-Primar- MITROI FLORIN

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local, ce vor fi executate de persoanele faţă de care s-a renunţat la urmărirea penală şi s-a stabilit prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii, în anul 2019.

Iniţiator-Primar- MITROI FLORIN

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local, ce vor fi executate de persoanele faţă de care s-a stabilit, prin hotărâri judecătoreşti, prestarea unei munci în folosul comunităţii, în baza Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, în anul 2019.

Iniţiator-Primar- MITROI FLORIN

6. Proiect de hotărâre privind actualizarea nomenclaturii stradale la nivelul comunei Valu lui Traian.

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

7. Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului privat al comunei Valu lui Traian, pe anul 2019.

Iniţiator-Primar- MITROI FLORIN

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de investiţii şi dotări al Societăţii ”Gospodărie comunală Valu lui Traian”SRL, pe anul 2019.

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității Societății ”GOSPODĂRIE COMUNALĂ VALU LUI TRAIAN”S.R.L., pe anul 2019.

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la HCL nr.383/11.12.2018 privind aprobarea Planului de întreţinere a domeniului public şi privat de realizat de către societatea ”GOSPODĂRIE COMUNALĂ VALU LUI TRAIAN”S.R.L., în anul 2019.

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea poziţiilor nr.7; nr.10; nr.12 şi nr.23 din anexei la HCL nr.378/ 11.12.2018 privind stabilirea tarifelor pentru activităţile prestate de S”GOSPODĂRIE COMUNALĂ VALU LUI TRAIAN”SRL.

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

12. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul S” Gospodărie comunală Valu lui Traian”SRL, începând cu data de 01.01.2019.

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui termen în vederea eliberării unor autorizaţii de construire.

Iniţiator- Primar MITROI FLORIN

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unor ajutoare de urgenţă.

Iniţiator- Primar MITROI FLORIN

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2018.

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

16. Proiect de hotărâre pentru aprobarea raportului privind acordarea finanţărilor nerambursabile în cursul anului 2018.

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

17. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valu lui Traian şi din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, începând cu data de 01.01.2019.

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

18. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei nr.2 la H.C.L. nr.360/ 11.12.2018 privind aprobarea PROGRAMULUI DE ACHIZIŢII şi a STRATEGIEI de ACHIZIŢIE PUBLICĂ, pentru anul 2019.

Iniţiator-Primar- MITROI FLORIN

19. Proiect de hotărâre privind stabilirea chiriei aferente locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii (ANL), aflate în proprietatea privată a statului şi în administrarea Consiliului Local Valu lui Traian, pentru anul 2019.

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

20. Proiect de hotărâre privind includerea în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli a cotei de cofinanţare aferentă Comunei Valu lui Traian din cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în aria de operare a S.C.RAJA SA Constanţa în perioada 2014-2020”

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

21. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local pentru utilizarea unui spaţiu din clădirea Pieţei Agroalimentare, ca locaţie nouă a Secţiei de Votare 551.

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea radierii din evidenţele financiare a unor debite.

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Racorduri de canalizare menajeră locuinţe zona C”.

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării din bugetul local a cheltuielilor neeligibile pentru proiectul : „Racorduri de canalizare menajeră zona C”.

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Asfaltare străzi şi Trotuare, Comuna Valu lui Traian, jud. Constanţa”

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării din bugetul local a cheltuielilor neeligibile pentru proiectul : „Asfaltare străzi şi Trotuare, Comuna Valu lui Traian, jud. Constanţa”.

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Supraetajare Şcoala cu clasele I-VIII, nr.2, Viceamiral Ioan Murgescu, str. Mihai Eminescu nr.157, comuna Valu lui Traian şi construire Sala de Sport”.

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării din bugetul local a cheltuielilor neeligibile pentru proiectul : „Supraetajare Şcoala cu clasele I-VIII, nr.2, Viceamiral Ioan Murgescu, str. Mihai Eminescu nr.157, comuna Valu lui Traian şi construire Sala de Sport”.

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: “Proiectare şi Execuţie-Amenajare Tramă stradală Extindere Zona C, Comuna Valu lui Traian, jud. Constanţa”

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: “ Proiectare şi Execuţie -Amenajare Tramă stradală Zona F Est, Comuna Valu lui Traian, jud. Constanţa”

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: “ Proiectare şi Execuţie -Amenajare Tramă stradală Zona F Centrala, Comuna Valu lui Traian, jud. Constanţa”

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: “ Proiectare şi Execuţie -Amenajare Tramă stradală Zona F Vest, Comuna Valu lui Traian, jud. Constanţa”

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: “ Proiectare şi Execuţie -Reabilitare drumuri de interes local, Comuna Valu lui Traian, jud. Constanţa”

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: “ Proiectare şi Execuţie -Modernizare drumuri de interes local, Comuna Valu lui Traian, jud. Constanţa”

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării din bugetul local a cheltuielilor neeligibile pentru proiectul : “ Proiectare şi Execuţie - Amenajare Tramă stradală Extindere Zona C, Comuna Valu lui Traian, jud. Constanţa”.

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării din bugetul local a cheltuielilor neeligibile pentru proiectul : “ Proiectare şi Execuţie -Amenajare Tramă stradală Zona F Est, Comuna Valu lui Traian, jud. Constanţa”.

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării din bugetul local a cheltuielilor neeligibile pentru proiectul : “ Proiectare şi Execuţie -Amenajare Tramă stradală Zona F Centrală, Comuna Valu lui Traian, jud. Constanţa”.

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării din bugetul local a cheltuielilor neeligibile pentru proiectul : “ Proiectare şi Execuţie -Amenajare Tramă stradală Zona F Vest, Comuna Valu lui Traian, jud. Constanţa”.

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării din bugetul local a cheltuielilor neeligibile pentru proiectul : „Proiectare şi Execuţie -Reabilitare drumuri de interes local, Comuna Valu lui Traian, jud. Constanţa”

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării din bugetul local a cheltuielilor neeligibile pentru proiectul : „Proiectare şi Execuţie -Modernizare drumuri de interes local, Comuna Valu lui Traian, jud. Constanţa”

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea încredințarii directă a contractului de achiziţie – “Asfaltare străzi şi trotuare”.

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea încredințarii directă a contractului de achiziţie – “Canalizare menajeră str. Islazului şi str. Semănătorilor, între străzile Împăratul Traian şi Soarelui”.

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

44. Diverse :

-Prezentarea Deciziei nr.48/1/ 08.01.2019 emisă de directorul adjunct al Camerei de Conturi Constanta de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr.48/12.12.2017.

joi, 17 ianuarie 20191074
Comentarii

00Elena(19 ian 18:04)
Cum adica ne a facut oameni de oras ???? Pai scuzati ma nici in oras nu sunt impozitele care sunt in Valu lui Traian ! Asa ca tot din banii publici se fac toate si tot din banii publici isi face primarul conturile mari in banca !
00mari(17 ian 13:35)
V-a facut oameni de oras si voi il vorbiti asa ?
01Convocare la politie(17 ian 08:12)
Adevarul e ca ati ilustrat bine articolul. Consilierii in frunte cu primarul ar trebui convocati in cladirea din imagine
01A lu" Libu(16 ian 16:50)
Oare cand va face publice sedintele CL. si primarul Scupra de la Ovidiu? La el toate sunt clasificate!
mai mult...Politică
23 feb 00:00PoliticăDe trei ani comuna Horia nu a mai primit fonduri de la bugetul de stat

Primarul comunei Horia, Gigel Sava, a precizat că taxele şi impozitele locale pentru anul 2019, au fost aprobate din...344

23 feb 00:00PoliticăPreședinte PNL Constanța, Bogdan Huțucă: Luăm în calcul candidatura lui Micu la Primăria Tuzla257
23 feb 03:09PoliticăPrimăria Constanța anunță că RATC introduce pe traseu un nou lot de autobuze297
23 feb 00:00PoliticăDragnea, discurs la Congresul socialiştilor europeni de la Madrid: Dreapta foloseşte instituţiile de forţă în România

Preşedintele PSD Liviu Dragnea a declarat vineri, la Congresul socialiştilor europeni, că Dreapta europeană a...272

23 feb 16:22PoliticăCE PALMĂ pentru Micu! Boroianu: ‘Dacă va îndeplini condiția să nu aibă o condamnare, atunci discutăm dacă va candida din partea PNL la primărie’1064
23 feb 02:59PoliticăPNL Constanța: „Primarii din județ sunt DISPERAȚI ca urmare a Ordonanței 114“1078
23 feb 03:07PoliticăTăriceanu: Şi la ALDE şi la PSD există o idee de a merge pe liste separate la europarlamentare

Preşedintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat, vineri, că atât în partidul său, cât şi în PSD, ideea...248

23 feb 03:03PoliticăPreşedintele Iohannis a sesizat legea bugetului de stat pe 2019 la CCR247
23 feb 03:04PoliticăDocumente de urbanism pentru lucrările de la Spitalul Judeţean Constanţa315
23 feb 03:08PoliticăICCJ a amânat pronunțarea în cel de-al doilea dosar al lui Mazăre

În acelaşi dosar, sunt judecaţi fostul deputat Eduard Martin, acţionar la compania Polaris M Holding SRL, acuzat de...731

23 feb 03:10PoliticăDocumentele care certifică naşterea, căsătoria şi altele similare, dar şi copiile lor, nu vor mai fi legalizate830
22 feb 00:00PoliticăA cincea stradă asfaltată la Cernavodă în decurs de o lună447
Vremea
-4°-4° - -3.4° sâmbătă, 23 februarie 2019
nori împrăștiațiUmiditate: 100%
Vânt: 9.52 m/s din NNE
Presiune: 1033.94 milibari

Loto
6/4991120242633
5/4092328293139
joker151323372
Horoscop
mai mult...SPSportRT
23 feb 00:00SportConsilierii locali municipali, convocați în ședință - iată ordinea de zi!

Consiliul local al municipiului Constanţa este convocat în şedinţă ordinară, joi, 28 februarie 2019, ora 12.00,...791

22 feb 00:00SportBenfica Lisabona, Inter Milano, Chelsea, Slavia Praga, FC Krasnodar, Dinamo Kiev şi Rennes, calificate în optimile Europa League

Benfica Lisabona, Inter Milano, Chelsea, Slavia Praga, FC Krasnodar, Dinamo Kiev şi Rennes sunt ultimele echipe...382

22 feb 00:53SportArsenal, Napoli, Eintracht Frankfurt, Dinamo Zagreb, RB Salzburg, Valencia, Villarreal şi Zenit Sankt Petersburg s-au calificat în optimile de finală

Arsenal, Napoli, Eintracht Frankfurt, Dinamo Zagreb, RB Salzburg, Valencia, Villarreal şi Zenit Sankt Petersburg s-au...379

22 feb 00:00SportCâți bani a câștigat Simona Halep după eliminarea de la Dubai

Simona Halep (27 de ani, 2 WTA) a fost eliminată în sferturile de finală ale turneului de la Dubai de elvețianca...1709

Local
23 feb 00:00LocalALCOOLEMII RECORD la Constanța!

Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Constanța, la data de 22 februarie a.c., ora 3.40, au depistat o femeie, în...543

23 feb 00:59LocalVÂNT PUTERNIC! A fost smulsă o bucată de tablă din acoperișul unui bloc

De altfel, în orașul Constanța vântul puternic a smuls, vineri seara, o bucată din acoperișul unui bloc. Pentru...2011

23 feb 03:04LocalUn tulcean BEAT și FĂRĂ PERMIS a provocat un accident rutier la Constanța

Ionuț Mihai a fost prezenat instanței de judecată, care a emis mandat de arestare preventivă pentru o perioadă de...1655

23 feb 03:04LocalAu abandonat barca pneumatică într-un canal când au văzut polițiștii

Polițiștii Secției 1 Poliție Rurală Tulcea, împreună cu polițiști din cadrul Posturilor de Poliție Murighiol,...465

23 feb 03:05LocalPovestea lui Ms. Bean de la Techirghiol. De peste 20 de ani, într-un centru de recuperare

Cei care au participat, în ultimii ani, la spectacolele organizate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială l-au...795

23 feb 03:06LocalTânăr prins cu un joint asupra sa!

O patrulă de ordine și siguranță publică din cadrul Secției 3 a depistat un bărbat, în vârstă de 29 de ani,...416

23 feb 03:09LocalUn bărbat BEAT și-a AGRESAT IUBITA la Constanța!

Polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție, la data de 21 februarie a.c.,ora 22.30, au fost sesizați de către o...485

23 feb 02:45LocalTraficant de COCAINĂ și MARIJUANA, prins la Constanța, în zona gării! Venise la DISTRACȚIE!

Poliţiştii din cadrul Serviciului Investigații Criminale al IPJ Constanța cu sprijinul lucrătorilor Serviciului...2557

23 feb 02:44LocalPERCHEZIȚII: patru tineri din Constanța au FURAT un AUDI ca să ajungă mai repede la SPARGERI!

Patru indivizi din Mihail Kogălniceanu, fiind vorba despre Mihalache Bănică (31 ani), Ionel Cristinel Petre (29 ani),...2484

23 feb 03:07LocalRESTRICȚII de circulație în Constanța. Vezi pe ce străzi NU se circulă!

Luni, 25 februarie, de la ora 19:00, se va desfășura meciul internațional de handbal masculin dintre H.C. Dobrogea...563

Monden
23 feb 00:00MondenMoştenitorii lui Michael Jackson dau în judecată HBO. Actul are legătură cu concertul de la Bucureşti

Moştenitorii lui Michael Jackson dau în judecată HBO şi cer 100 de milioane de dolari ca daune pentru filmul...203

23 feb 00:00MondenAndreea Marin, într-o ţinută transparentă la cea mai recentă apariţie

Este una dintre cele mai apreciate femei din România, reuşeşte în continuare să fie în centrul atenţiei şi să...260

23 feb 00:00MondenCum arată fiul „neştiut“ al lui Michael Jackson? Blanket a împlinit 17 ani

Când Michael Jackson a murit acum nouă ani, a lăsat în urmă trei copii: Paris Jackson, Michael Joseph Jackson Jr...227

23 feb 00:00MondenRăzvan Ciobanu, de nerecunoscut după ce a slăbit peste 50 de kg

Vedetele autohtone s-au pregătit ca pentru adevăratele premii Oscar la petrecerea Ok! Goldent Night de miercuri (20...195

23 feb 00:00MondenFerma 2019. Carmen Negoiță a părăsit competiția după ce „a fost bătută“ de Miss România

Ediția de joi, 21 februarie, de la Ferma a adus cu sine o nouă eliminare. După Ame Călin, Emil Rengle și Jorge,...222

23 feb 00:00MondenMinculescu a bruscat un copil care voia autograf: „Băi, frate, nu vezi că abia am terminat de cântat!“

Pe fondul unei oboseli accentuate, Cristi Minculescu (60 de ani) a dezamăgit, sâmbăta trecută, un fan de-al său, de...226

23 feb 00:00MondenActorul din „Empire” ar fi plătit 3.500 de dolari, ca să însceneze un atac împotriva sa, pentru că era nemulţumit de salariu

Actorul Jussie Smollett, din serialul ”Empire”, a plătit 3.500 de dolari ca să însceneze un atac împotriva sa cu...159

23 feb 00:00MondenMarile dueluri ale galei Oscar 2019: "Green Book"-"Roma", Rami Malek-Christian Bale, Olivia Colman-Glenn Close

Filmele "Green Book" şi "Roma", actorii Rami Malek şi Christian Bale şi actriţele Olivia Colman şi Glenn Close,...165

23 feb 00:00MondenOSCAR2019 - O gală marcată deja de controverse, dar cu un posibil prezentator surpriză şi multe vedete pe scenă

Cea de-a 91-a ediţie a galei de decernare a premiilor Oscar, cel mai important eveniment organizat de industria...194

23 feb 00:00Monden„How to Train Your Dragon“ domină afişele cinematografelor din SUA

Cel de-al treilea episod al seriei de animaţie 'How to Train Your Dragon' domină afişele cinematografelor din SUA...165

Mapamond
23 feb 00:00MapamondPartidul Socialiştilor Europeni se reuneşte în Congres la Madrid

Partidul Socialiştilor Europeni (PES) se reuneşte în Congres vineri şi sâmbătă la Madrid, pentru a-şi susţine...152

23 feb 00:00MapamondAlegeri în Republica Moldova: Liderii blocului ACUM au prezentat probe după ce au susţinut că au fost otrăviţi cu mercur

Liderii Blocului electoral ACUM din Republica Moldova, Maia Sandu şi Andrei Năstase, au prezentat ziarului Newsmaker...175

23 feb 00:00MapamondSUA: Foşti comandanţi militari cer Congresului să adopte legea privind verificarea antecedentelor vânzărilor de arme

Cel puţin 12 foşti comandanţi şi consilieri militari, ale căror cariere s-au întins atât în timpul...156

23 feb 00:00MapamondAlegeri în Republica Moldova: Blocată între Rusia şi UE, Republica Moldova îşi alege duminică parlamentarii

Blocaţi între Rusia şi Uniunea Europeană (UE), divizaţi în ceea ce priveşte orientarea pe care trebuie să o ia...179

23 feb 00:00MapamondSUA anunţă menţinerea a 200 de soldaţi în Siria

Statele Unite au informat joi că vor menţine în final circa 200 de soldaţi în Siria, câteva săptămâni după ce...166

23 feb 00:00MapamondItalia vrea să le permită cetăţenilor să propună legi în Parlament

Camera Deputaţilor din Italia, dominată de populiştii din Mişcarea 5 Stele (M5S, antisistem) şi din Liga...155

23 feb 00:00MapamondSituaţie critică în poliţia germană după pierderea unor dovezi privind o reţea de pornografie infantilă

O echipă de investigaţie specială efectuează cercetări după ce 155 de dispozitive de stocare a unor date folosite...175

23 feb 00:00MapamondAustralia: Închisoare pe viaţă pentru şoferul care a intrat cu maşina în pietoni în 2017 la Melbourne

Un şofer dezaxat care a ucis şase oameni în ianuarie 2017 la Melbourne intrând cu maşina în mulţime a fost...163

23 feb 00:00MapamondSUA: Fiii lui "El Chapo", inculpaţi pentru trafic de droguri

Fiii faimosului şef al cartelului drogurilor din Mexic, El Chapo, au fost inculpaţi la rândul lor pentru trafic de...179

23 feb 00:00MapamondVenezuela: Ajutorul american a ajuns în Curaçao

Un avion transportând alimente şi medicamente, trimise de Statele Unite şi destinate Venezuelei, a aterizat marţi pe...191

Sănătate
21 feb 00:38SănătateDr. Aneta Tomescu: 'În lupta împotrivei CANCERULUI DE COL UTERIN, vaccinarea anti-HPV și testul Babeș Papanicolau au un rol esențial!'

Săptămânal, cel puțin două femei sunt depistate cu cancer de col uterin în Constanța. Iar cele mai multe paciente...4736

21 feb 02:56SănătateConstanța, în topul județelor cu cei mai mulți MORȚI confirmați cu GRIPĂ!

Specialiștii Centrului Național de Boli Transmisibile arată că, la nivelul țării, activitatea gripală are un...1740

21 feb 02:56SănătatePlanuri de viitor pentru Registrul Național al Cancerelor la Copil

...316

18 feb 06:13SănătateBlocul materno-fetal de la Spitalul Medgidia, reabilitat cu bani de la Ambasada Americii

Spitalul Municipal Medgidia deservește anual peste un sfert din locuitorii județului Constanța, peste 200.000 de...633

18 feb 06:21SănătateÎncă un medicament împotriva tusei a fost retras de la vânzare în România

Încă un medicament împotriva tusei a fost retras de la vânzare în România. Este vorba de Epistat, sirop şi...996

18 feb 06:21SănătateCredeți că laptele pe care îl cumpărați chiar e lapte? Iată ce spune Ministerul Agriculturii!

Echipe mixte formate din inspectori cu atribuții de control din cadrul Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale,...1604

15 feb 03:20SănătateSpitalul de Pneumoftiziologie Constanța s-ar putea extinde. Bani sunt, cu birocrația este mai greu!

Anul trecut, Spitalul de Pneumoftiziologie Constanța a fost la un pas să realizeze un proiect de extindere, însă,...904

14 feb 02:16SănătateINJECŢIILE CU BOTOX – modă cu probleme legislative! Cât de bine pregătiţi sunt cei care promit buze senzuale?

Pe lângă partea șocantă – și anume faptul că o persoană fără niciun fel de pregătire medicală a ajuns să...1250

12 feb 00:51SănătateSiropul de tuse EURESPAL, RETRAS DE PE PIAȚĂ!

Eurespal, un medicament împotriva tusei pe care medicii îl recomandă inclusiv copiilor, sub formă de sirop și...1409

11 feb 23:15SănătateEPIDEMIE. Numărul bolnavilor răpuși de GRIPĂ, în creștere alarmantă! Încă un mort la Constanța!

Numărul bolnavilor care decedează și în cazul cărora este confirmată prezența virusului gripal crește de la o zi...2622