rss

Anul XVI Nr. 3830 (3881), 24 septembrie
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

Sancțiuni usturătoare!

PUZ-ul unui teren din Faleză Nord INTRODUS, din nou, în şedinţa CL, la cererea JUDECĂTORILOR

După 8 ani de lupte aprige cu Primăria Constanța, doi soți din Constanța au câștigat războiul cu administrația locală. Mărul discordiei, lipsa unui PUZ pentru un teren din cartierul Faleză Nord, necesar pentru construirea unui bloc cu 4 etaje, beneficiară fiind familia Nicolae din Constanța, proprietara terenului. Geta și Puiu Nicolae, în calitate de proprietari ai terenului situat în Mr. Şofran nr. 24B-24C, în suprafață de 352 m2, au solicitat, în 2012, eliberarea certificatului de urbanism necesar construirii unui imobil cu patru etaje. Cererea a fost respinsă pe motiv că, pe terenul respectiv, există interdicții temporare de construire până la elaborarea și aprobarea PUZ. Astfel, a fost deschisă o acțiune în instanță, în decembrie 2012, solicitând anularea hotărârii de respingere a certificatului de urbanism și obligarea Primarului Municipiului la elaborarea PUZ în termen de 30 de zile și la obligarea Consiliului Local la aprobarea PUZ astfel elaborat, sub sancțiunea unei amenzi civile de 20%, obligarea la plata de daune în cuantum de 1000 euro zi întârziere. Acțiunea a fost admisă în parte, iar primăria și Consiliul Local au fost obligate și la plata penalităţilor în cuantum de 500 lei pe zi de întârziere, și nu de 1000 de euro, așa cum au solicitat inițial. PUZ-ul nu a fost elaborat, a urmat o nouă acțiune în instanță, iar pe 8 ianuarie a.c., soții Nicolae au câștigat definitiv. Așa că, primarul Decebal Făgădău a introdus pe lista proiectelor din ședința ce va avea loc pe 30 ianuarie proiectul ce prevede punerea în executare a sentinței civile nr. 1894/05.12.2018, pronunţată în dosarul civil nr. 8178/118/2017, rămasă definitivă, referitoare la HCL nr. 165/2017.

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanța, Geta și Puiu Nicolae au solicitat anularea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanta nr. 165/31.05.2017, obligarea primarului la supunerea spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Constanta a documentației plan urbanistic zonal ce a stat la baza adoptării HCL nr. 165/2017, documentație elaborată în baza certificatului de urbanism nr. 3764/2.12.2014, în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii, sub sancțiunea plății unei amenzi în cuantum de 20 % din salariul minim brut pe economie/zi de întârziere. De asemenea, cei doi au mai solicitat obligarea Consiliului local la aprobarea planului urbanistic zonal pentru terenurile situate în Constanța, situate pe strada Mr. Şofran nr. 24B-24C,24B - 24C, Constanța, conform documentației tehnice elaborate în baza titlului executoriu reprezentat de sentința civilă nr. 1438/CA/14.03.2013 a Tribunalului Constanța și a certificatului de urbanism nr. 3764/2.12.2014, în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii.

Cum a fost dobândit terenul!

La data de 29.06.2010, între numiții L.B. și E.B., în calitate de vânzători, și reclamanți, în calitate de cumpărători, s-a perfectat contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 1217/29.06.2010, având ca obiect transmiterea dreptului de proprietate asupra imobilului teren în suprafața de 93,60 mp din acte (94 mp din măsurători), având categoria de folosință „curți construcții ”, situat pe Maior Șofran , numărul 24 C, lot 2A. La aceeași dată, între vânzători și cumpărători s-a perfectat contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1218/29.06.2010, având ca obiect transmiterea dreptului de proprietate asupra imobilului teren în suprafața de 278 mp, având categoria de folosința „curți construcții", situat in Constanta, pe strada Maior Șofran 24B, lot 2. Au hotărât alipirea celor două terenuri anterior menționate, în vederea formării unui teren unitar. Ulterior, reclamanții au inițiat procedura reglementata de dispozițiile Legii nr. 50/1991, în vederea executării lucrărilor de construire a unui imobil pe terenul astfel achiziționat, sens în care au solicitat eliberarea certificatului de urbanism pentru imobilul teren situat în Constanta, strada Maior Șofran 24B - 24C, jud. Constanta, în scopul obținerii, ca act final, a autorizației de construire a unui imobil de locuințe tip D+P+4E. Prin Certificatul de urbanism nr. 1341/2012, cererea acestora a fost respinsă, motivat de faptul că pentru terenul în discuție ar exista interdicții temporare de construire până la elaborarea și aprobarea planului urbanistic zonal.

În urma hotărârilor judecătorești, PUZ-ul a intrat de două ori în Consiliu, și de atâtea ori a fost respins

Având în vedere poziția astfel exprimată, s-au adresat instanței de judecată, solicitând ca, prin hotărâre judecătorească, să se dispună anularea Certificatului de urbanism nr. 1341/2012, obligarea primarului la elaborarea planului urbanistic zonal în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii, obligarea Consiliului Local Constanța la aprobarea Planului Urbanistic Zonal astfel elaborat, sub sancțiunea unei amenzii civile de 20% din salariul minim pe economie, precum și obligarea pârâților la plata daunelor în cuantum de 1.000 euro pe zi de întârziere de la expirarea termenului stabilit prin hotărâre în vederea elaborării planului urbanistic zonal și până la executarea efectivă a hotărârii. Iar, în subsidiar, au solicitat autorizarea reclamanților, în calitate de investitori, de a elabora Planul Urbanistic Zonal în conformitate cu documentația de urbanism depusă. Prin sentința civilă nr. 1438/CA/14.03.2013, pronunțată în dosarul nr. 9449/ 118/2012, Tribunalul Constanta a admis în parte acțiunea astfel formulată , a dispus anularea Certificatului de urbanism nr. 3229/03.12.2012, a obligat primarul la elaborarea planului urbanistic zonal în conformitate cu documentația depusă de cei doi constănțeni pentru terenul situat în Constanta, pe strada Maior Șofran 24B - 24C, în termen de 30 de zile de la rămânerea definitiva a hotărârii, sub sancțiunea plații unei amenzi de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere. Hotărârea anterior menționata a rămasa irevocabila, prin nerecurare. Ulterior, prin cererea înregistrată la instanță la data de18.04.2013, reclamanții au solicitat punerea în executare a sentinței civile nr. 1438/CA/14 .03.2013 a Tribunalului Constanța, în vederea edificării pe acesta a unei construcții tip D+P +4E.

Deși dispozitivul hotărârii judecătorești menționate era lipsit de orice echivoc, în sensul obligării pârâților din cauza arătată la elaborarea PUZ în conformitate cu documentația deja depusă, în scopul îndeplinirii propriilor obligații stabilite printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă, primarul și Consiliul Local au solicitat îndeplinirea unor noi condiții, solicitări cărora, soții Nicolae au înțeles a da curs. În aceste condiții, pe 2 decembrie 2014, a fost eliberat Certificatul de urbanism nr. 3764/2014 pentru elaborarea planului urbanistic zonal. Ulterior eliberării Certificatului de urbanism nr. 3764/02.12.2014, au parcurs toate etapele și au obținut toate avizele și acordurile solicitate în cuprinsul acestuia. În octombrie 2015, Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Constanta le-a solicitat să modifice documentața depusă, impunându-li-se îndeplinirea unor noi condiții, făcându-se trimitere la prevederile Ordinului MLPAT nr. 176/N/2000. Au dat curs noilor soliictări, în speranța că, într-un final, hotărârea judecătorească irevocabilă va fi pusă în executare. În februarie 2016, autoritatea publică locală a comunicat faptul că documentația a fost analizată de Comisia de specialitate nr. 2 care a solicitat Serviciului Juridic prezentarea unui punct de vedere asupra respectării dispozițiilor Legii nr. 350/2001 la întocmirea documentației astfel depuse. În martie 2016, au formulat o nouă solicitare privitoare la introducerea solicitării de aprobare a planului urbanistic zonal în discuție pe ordinea de zi a Consiliului Local Municipal din luna martie 2016. În aprilie, printr-oa dresă, au fost informați că dispozitivul sentinței civile nr. 1438/CA/2013 a Tribunalului Constanța ar fi fost dus la îndeplinire, dar că PUZ-ul nu a fost votat, deoarece consilierii locali s-au abținut de la vot. În acest context, printr-o cerere înregistrată pe rolul Tribunalului, au solicitat ca, prin hotărâre judecătorească, să se dispună obligarea Primarului Constanței și Consiliului Local Constanta la plata, în favoarea reclamanților, a unei penalități în cuantum de 1.000 lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu data de 18.10.2015 și până la data executării obligației prevăzute în sentința civilă nr. 1438/CA/14.03.2013 a Tribunalului Constanta. În iulie 2016, Tribunalul Constanta a admis în parte cererea astfel formulată, în sensul obligării pârâților la plata, în favoarea reclamanților, a sumei de 500 lei pentru fiecare zi de întârziere, cu titlu de penalități, începând cu data de 18.10.2015 și până la executarea obligației prevăzute în titlul executoriu reprezentat de sentința civilă nr. 1438/CA/14.03.2013 a Tribunalului Constanta. În octombrie 2016, li s-a adus la cunoștință faptul că întreaga documentație a fost retransmisă Comisiei Tehnice iar, în urma reanalizării, a fost solicitată, din nou, refacerea documentației, documentație ce era, de altfel, deja avizată. PUZ-ul a ajuns din nou în Consiliul Local, în mai 2017, iar consilierii au respins, din nou, PUZ-ul.

Primăria Constanța, obligată, din nou, DEFINITIV, să introducă în Consiliu PUZ-ul, iar aleșii locali să-l aprobe

Soții Nicolae au deschis o nouă acțiune în instanță, în noiembrie 2017, solicitând obligarea primarului la supunerea spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Constanta a documentației PUZ ce a stat la baza adoptării HCL nr. 165/2017, documentație elaborată în baza certificatului de urbanism nr. 3764/2.12.2014, în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii, sub sancțiunea plății unei amenzi în cuantum de 20 % din salariul minim brut pe economie/zi de întârziere. De asemenea, cei doi au mai solicitat obligarea Consiliului local la aprobarea planului urbanistic zonal pentru terenurile situate în Constanța, situate pe strada Mr. Şofran nr. 24B-24C,24B - 24C, Constanța, conform documentației tehnice elaborate în baza titlului executoriu reprezentat de sentința civilă nr. 1438/CA/14.03.2013 a Tribunalului Constanța și a certificatului de urbanism nr. 3764/2.12.2014, în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii. Reclamanții au relatat în instanță, potrivit Portalului Jurisprudenței Românească, faptul că hotărârea Consiliului Local din mai 2017 este nelegală, întrucât a fost adoptată cu nesocotirea vădită a celor statuate, reținute cu putere de lucru judecat, prin două hotărâri judecătorești definitive ce au dispus, nu numai anularea certificatului de urbanism nr. 3229/03.12.2012, ci și obligarea elaborării PUZ-ui.

Pe 5 decembrie, Tribunalul Constanța a admis, în parte, acțiunea și a dispus anularea hotărârii HCLM 165/31.05.2017, primarul fiind obligat să supună spre aprobare Consiliului Local documentația PUZ elaborată în baza certificatului de urbanism nr. 3764/02.12.2015, ce a stat la baza adoptării hotărârii din mai2017, în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii. ”Admite în parte cererea modificată formulată de reclamanţi în contradictoriu cu pârâţii Consiliul Local al Municipiului Constanţa şi Primarul Municipiului Constanţa. Anulează hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanţa nr. 165/31.05.2017. Obligă pârâtul Primarul Municipiului Constanţa să supună spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Constanţa documentaţia plan urbanistic zonal elaborată în baza certificatului de urbanism nr. 3764/02.12.2015, ce a stat la baza adoptării hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanţa nr. 165/31.05.2017, în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii. Obligă pârâtul Consiliul Local al Municipiului Constanţa la aprobarea planului urbanistic zonal pentru imobilele reprezentând terenuri situate în mun. Constanţa, str. Maior Şofran nr. 24B-24C, jud. Constanţa, conform documentaţiei tehnice elaborate conform sentinţei civile nr. 1428/CA/14.03.2013 a Tribunalului Constanţa şi a certificatului de urbanism nr. 3764/02.12.2014 în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii. Respinge ca neîntemeiat capătul de cerere privind aplicarea unei amenzi în cuantum de 20% din salariul minim brut pe economie pentru fiecare zi de întârziere pârâtului Primarul Municipiului Constanţa. Obligă pârâţii, în solidar, la plata către reclamanţi a sumei de 1600 lei cu titlul de cheltuieli de judecată. Cu drept de recurs în termen de 30 zile de la comunicare”, se arată în minuta Tribunalului din 5 decmebrie 2018.

Consiliul Local și Primăria Constanța au formulat recurs, acesta fiind înregistrat pe rolul Curții de Apel Constanța la data de 6 septembrie 2019. Iar pe 8 ianuarie a.c., magistrații s-au pronunțat definitiv, în sensul că au respins recursul formulat de primărie și Consiliul Local, decizia rămânând definitivă. În acest context, primarul Decebal Făgădău a inițiat un nou proiect de hotărâre ce va fi, mai mult ca sigur, amplu discutat în ședința de consiliu din această lună. Proiectul vizează ” punerea în executare a sentinței civile nr. 1894/05.12.2018, pronunţată în dosarul civil nr. 8178/118/2017, rămasă definitivă, referitoare la HCL nr. 165/2017”.

Trebuie specificatul faptul că Primăria Constanța a fost obligată, într-un alt dosar, să plătească celor doi investitori din Constanța peste 400.000 lei, pentru neexecutarea hotărârilor instanțelor judecătorești. Alți peste 400.000 se vor duce în bugetul local. Însă, deși decizia a fost una definitivă, primăria a angajat o casă de avocatură care să se ocupe de dosarul prin intermediul căruia a cerut revizuirea hotărârii definitive.

Mirela PASCAL

sâmbătă, 25 ianuarie 20205
Comentarii

01Pt 13:17(26 ian 21:29)
Da...judecatorul poate obliga orice autoritate publica sa emita un act. Inclusiv pe primar. Si daca nu se conformeaza hotararii judecatoresti pot raspunde si penal..mai informeaza te daca nu cunosti!
01dexter(26 ian 15:46)
Terenul cu pricina provine din alipirea a doua alte terenuri. Legea spune ca aceasta operatiune notariala trebuie sa aiba la baza un certificat de urbanism mai ales daca terenul rezultat ulterior se doreste sa se construiasca. Actul de alipire perfectat in lipsa certificatului de urbanism este nul, tot legea spune asta. De ce? simplu, prin certificatul de urbanism se aduc la cunostinta beneficiarului conditiile de construire. si acum urmeaza intrebarile: 1. a avut contractul de alipire la baza un certificat de urbanism avind in vedere ca scopul ulterior a foct acela de construire?
14Mangle cu judecatorii(26 ian 13:17)
Se vede din avion ca au mangle cu judecatorii. Judecatorul spune cum sa voteze consilierii. De ce nu l aprobat el direct? Sa se spele pe maini, normal. Tara de hoti si nenorociti, neiubitori de tara. Un bloc intre case si judecatorul spune sa fie aprobat. Halal am ajuns. Nici cei care tre sa faca dreptate nu fac nimic pentru oamenii de rand.
05ion(26 ian 10:01)
La unii primaria le cere sa construiasca doar pe 30% din suprafata sa aiba locuri de parcare si niste distante fata de strada si vecini , ori aici vedem un bloc cu 5 nivele pe o suprafata de 328 de m2,ar insemna 100m2 la sol .Poate nu este aceeasi lege ?
07ce chestie(26 ian 09:49)
niciun cuvant despre ce fac aia langa tribunal....
16Intrebare(26 ian 07:55)
Dar de ce nu ii verifica nimeni pe cei care construiesc, care este provenienta banilor ?? Ce afaceri importante au de castiga atat de mult? Sau sunt banii lor stransi din salariu ????
17Apolodor din Damasc(26 ian 07:37)
Despre constructiile "legale". De cateva zile in presa centrala se scrie despre scandalul provocat odata cu inceperea lucrarilor la cladirea de la Lupoaica. Presa din Constanta, NIMIC. Desi este posibil ca in camioanele cu pamant plecate de acolo sa fi fost si ceva vestigii antice... Singurul arheolog prezent la fata locului a fost "pe persoana fizica" in semn de protest.
32Nu uitati(26 ian 00:34)
Neaparat cu muia si la PNL
24Mokanelul psd(26 ian 00:04)
Muye psd muye draqnea. Atarnatori saraci. Neam de secaturi si koorve
415Dna(25 ian 17:22)
Nu cumparati apartamente de la make.
617Pt 06.35(25 ian 14:59)
Daca nu erau mache nu intrau in posesia terenurilor. Iar fix ca sunt mache vor si construii
327@makee(25 ian 09:26)
ba sotii Nicolae sunt fix mache si nu orice mache, ci parintii irinei pinzariu, fosta directoare din primarie
419Jidecatoru(25 ian 09:12)
Judecatori din ct sunt corupti de aceea sunt multe blocuri construite in ct . Judecatori din ct printre ei sunt gay afemeiati se culca si cu minore dar inca nu s-a auzit
718Tot aia e(25 ian 08:35)
n-a dat spaga hotului fagadau, a spaguit hotii judecatori ! Muie tuturor cu cacat !!!
1612Constantean(25 ian 08:15)
Corul prostilor care oracaie la fiecare bloc unde e?
932makee(25 ian 06:53)
sotii nicoale astia probabil nu sunt makeee de asta le au pus bete in roate ca daca erau tzintilimintili cracanati in 3 zile aveau puz
mai mult...Replica
24 sep 15:16ReplicaTREI FOCARE, la CONSTANȚA! Cel mai numeros este în Portul Constanța

Referitor la numărul ridicat de cazuri înregistrate în ultimele 24 de ore în județul Constanța, 23 de cazuri noi...2305

24 sep 08:49ReplicaRareș Bogdan: FĂGĂDĂU a scăpat SUSPECT, EXTREM de SUSPECT de mâna JUSTIȚIEI2111
24 sep 15:40ReplicaCârjaliu zice despre un candidat la Primăria AGIGEA că a fost VÂNZĂTOR de ETNOBOTANICE2429
24 sep 00:26ReplicaSTROE, FĂGĂDĂU și GUȘĂ, cei trei care nu se ASCUND după UȘĂ! VIDEO

Cozmin Guşă a fost prezent la Constanţa, pe 23 septembrie, pentru a susţine candidaturile lui Felix Stroe şi...1491

24 sep 08:52ReplicaPatronul firmei la care FĂGĂDĂU își SPĂLA mașinile, trimis în JUDECATĂ pentru TRAFIC de INFLUENȚĂ3879
24 sep 08:52ReplicaCozmin Gușă: DISPERAREA lui Cristian RADU a CRESCUT numărul FLOTANȚILOR în Mangalia1798
24 sep 08:52ReplicaSCRUMIERE folosite pe post de URNE DE VOT la Constanța

De câteva zile în staţiile de autobuz din Constanţa au apărut nişte scrumiere care au o dublă întrebuinţare....1513

24 sep 09:08ReplicaArhiepiscopul Tomisului, în reclama unui restaurant1803
24 sep 00:00ReplicaMurad și Iorguș spun că RADU a transformat Mangalia într-un oraș FĂRĂ PERSPECTIVĂ916
24 sep 00:00ReplicaBEAT MORT, un ȘOFER al unei unități MILITARE a făcut praf TREI MAȘINI

Daniel Buciuc, șofer la o unitate militară din Mamaia, s-a suit la volan cu toate că era aproape de comă alcoolică,...1729

24 sep 00:36ReplicaCorina Martin: „Trebuie să încheiem aici 20 de ani de conducere PSD“819
24 sep 09:41Replica'Aici se ascunde DIAVOLUL, iar PARTIDELE cred în CIOARA de pe gard'1061
Vremea
22.9°22.5° - 22.9° joi, 24 septembrie 2020
ConstanțaUmiditate: 73%
Vânt: 7.68 m/s
Presiune: 1011 milibari

Loto
6/494925283848
5/405613153827
joker122227424313
Horoscop
mai mult...SPSportRT
24 sep 00:00SportCupa Ligii | Arsenal se impune la Leicester și merge mai departe. Toate rezultatele serii

Arsenal s-a calificat mai departe în Cupa Ligii Angliei după o victorie la limită la Leicester. Echipa lui Arteta a...390

24 sep 00:00SportDinamo Kiev, cu un pas în grupele Ligii Campionilor

Dinamo Kiev, formaţie antrenată de Mircea Lucescu, a făcut un pas important spre grupele Ligii Campionilor la fotbal,...520

24 sep 00:00SportGrecul Stefanos Tsitsipas s-a calificat în optimile de finală ale turneului ATP, după o victorie cu Daniel Evans, scor 6-3, 6-1

Jucătorul grec de tenis Stefanos Tsitsipas (6 ATP, favorit nr. 2) s-a calificat în optimile de finală ale turneului...335

24 sep 00:19SportTenis: echipa formată din Florin Mergea și Andre Begemann s-a calificat în sferturile de finală ale turneului challenger Sibiu Open 2020

Perechea formată din tenismanul român Florin Mergea şi cel german Andre Begemann s-a calificat, miercuri, în...322

Local
23 sep 01:19LocalTERIBILIST! Un șofer din Constanța a GONIT cu 222 km/h

În perioada 21-22 septembrie a.c., în intervalul orar 14.00-22.00, polițiști din cadrul Serviciului Rutier...1302

24 sep 19:21LocalALARMANT! RECORD de infectări la CONSTANȚA! 1767 de noi cazuri în toată țara

Până astăzi, 23 septembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 116.415 cazuri de persoane infectate cu noul...1373

24 sep 19:20LocalPERICOL PUBLIC! Depistat la volan, sub influența CANNABISULUI

871

24 sep 22:21LocalDouă decese la Constanța din cauza coronavirusului

În județul Constanța au fost confirmate ca fiind infectate, în ultimele 24 de ore, 65 de persoane. Totodată, au...1378

24 sep 19:24LocalDacă l-ați VĂZUT, sunați URGENT la POLIȚIE!

Poliţişti din cadrul Postului de Poliție Tuzla au fost sesizaţi cu privire la dispariţia lui PETRUȚ-CIPRIAN...1101

24 sep 19:23LocalTransportul public de persoane, în atenția polițiștilor din Medgidia

În perioada 21-22 septembrie a.c., în intervalul orar 12.00-20.00, polițiști din cadrul Poliției municipiului...780

24 sep 19:20LocalAccident rutier cu victimă, în Mangalia

Militarii din cadrul ISU Dobrogea au fost solicitaţi să intervină, miercuri, 23 septembrie, în Mangalia, la...700

24 sep 19:19LocalServiciul de Autoritate Tutelară din Constanța își mută sediul

De pe 28 septembrie 2020, Serviciul Autoritate Tutelară din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială...668

24 sep 19:19LocalDe ce se feresc profesorii de lecțiile online

916

Politică
24 sep 00:00PoliticăAurescu - convorbire telefonică cu ministrul pentru afaceri externe din Regatul Arabiei Saudite

Dorinţa de extindere a dialogului politico-diplomatic bilateral şi a relaţiilor sectoriale, dar şi evoluţiile...366

24 sep 21:54PoliticăCîţu: Vreau să mă asigur că toate administraţiile vor ajunge cum sunt cele din vestul ţării

Ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, a declarat miercuri, la Târgu Jiu, că, din funcţia pe care o deţine, vrea să...412

24 sep 00:00PoliticăCiolacu susţine că majorarea pensiilor „a stricat puşculiţa PNL“ pentru alegerile locale şi generale

352

24 sep 00:00PoliticăLege promulgată: Solicitările de eliberare a cazierelor judiciare şi actelor de stare civilă se pot face şi prin avocaţi

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, Legea privind modificarea şi completarea unor acte normative care...411

24 sep 00:00PoliticăOrban: Cadrele didactice trebuie să înveţe să predea online

Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri, la Galaţi, în contextul situaţiei speciale create în unităţile de...365

24 sep 00:00PoliticăCiolacu: Oamenii sunt determinaţi să meargă la vot; este ''safe'' dacă respecţi regulile

316

Interviuri
12 sep 15:07InterviuriINTERVIU! Mircea DOBRE: În 30 de ani, în acest municipiu NU s-a MUNCIT

Mircea Titus Dobre, candidatul partidului PRO România la funcția de primar al municipiului Constanța, a acordat un...1680

11 sep 15:07InterviuriCristian Cârjaliu, PRIMARUL care a schimbat FAȚA comunei AGIGEA! Video

Cristian Cârjaliu, primarul comunei Agigea, dorește să câștige un nou mandat la conducerea localității pe care o...2525

11 sep 15:07InterviuriCostin Avătavului: Și colegii de partid ai lui FĂGĂDĂU ar vrea mai mult de la actuala administrație

1554

18 sep 01:01InterviuriFelix Stroe: 'Există viață și după 27 septembrie, și pentru Făgădău, și pentru Stroe'

Contestat de unii, apreciat de alții, Felix Stroe, președintele PSD Constanța și directorul SC RAJA SA, fără doar...3854

5 sep 00:39InterviuriRaluca TURCAN: Constanţa arată aşa (...) pentru că PRIMARUL e un administrator SLAB

Decebal Făgădău s-a lăudat, în nenumărate rânduri, cu proiectele sale aflate în derulare ori viitoare, cu bani...2538

27 aug 00:04InterviuriZanfir IORGUȘ: Orașul este administrat pe principiul GOSPODINEI care BAGĂ GUNOIUL sub PREȘ

Zanfir Iorguș a revenit pe scena politică și este candidatul Alianței PSD – PNȚCD- ALDE-PER-PRM-Neamul Românesc...3451

10 sep 12:27InterviuriFrățilă îi arată cartonașul ROȘU lui Vergil Chițac

Constantin Frățilă, candidat din partea partidului LORD la postul de primar al municipiului Constanța, a reacționat...5266

9 sep 15:08InterviuriVergil CHIŢAC: NU sunt omul lui COMĂNESCU. El este OMUL meu

Vergil Chițac, candidatul Partidului Național Liberal la funcția de primar al orașului Constanța, a vorbit în...3467

9 sep 15:08InterviuriHoria Constantinescu: BABU a pus UMĂRUL la ELIBERAREA AUTORIZAŢIILOR de CONSTRUIRE cu ÎNCĂLCAREA LEGII

2704

Monden
24 sep 00:00MondenPatricia Arquette şi Ben Stiller vor colabora pentru o comedie comandată de Apple

Patricia Arquette şi Ben Stiller vor colabora din nou pentru un serial, o comedie comandată de Apple, intitulată...358

24 sep 00:00MondenSerialul thriller Lincoln: Colecţionarul de oase, inspirat de bestsellerul lui Jeffrey Deaver, începe din octombrie la AXN

Serialul thriller „Lincoln: Colecţionarul de oase/ Lincoln Rhyme - The Hunt for the Bone Collector”, inspirat de...337

24 sep 21:18MondenSophia Loren revine după 11 ani de pauză, într-un film regizat de fiul ei şi produs de Netflix

419

24 sep 00:00MondenCum a fost racolat Brad Pitt de către biserica Scientologică, participând la ritualuri violente

Fostul mentor scientolog al actorului a făcut, recent, mărturisiri neaşteptate, dezvăluind pentru publicaţia The...506

24 sep 00:00Monden„Game of Thrones“: HBO confirmă prequelul „House of a Dragon“ pentru 2022

În ciuda pandemiei de coronavirus, prequelul serialului HBO de succes "Game of Thrones" va fi gata, aşa cum era...366

24 sep 00:00MondenTom Cruise va zbura în spaţiu în octombrie 2021

Actorul Tom Cruise, care urmează să filmeze în spaţiu, va ajunge pe Staţia Spaţială Internaţională într-un an,...326

Mapamond
24 sep 00:00MapamondCoronavirus: Vaccinul dezvoltat de compania Janssen începe să fi testat pe 60.000 de voluntari în SUA

Vaccinul împotriva COVID-19 dezvoltat de compania multinaţională Janssen a început să fie testat pe scară largă...332

24 sep 20:24MapamondPublicaţia Charlie Hebdo, ameninţată din nou de Al Qaida: media franceze lansează un apel la mobilizare

O sută de mass-media publică miercuri în Franţa o scrisoare deschisă în care lansează un apel la mobilizare în...363

24 sep 00:00MapamondRaport: Romii şi nomazii din statele bogate ale UE se confruntă cu inegalităţi frapante

351

24 sep 20:42MapamondTrump îl atacă virulent pe John McCain, a cărui văduvă a anunţat că-l susţine pe Biden

Vizibil înfuriat de sprijinul anunţat de văduva lui John McCain pentru contracandidatul său democrat Joe Biden,...385

24 sep 00:00MapamondRusia extinde lista cetăţenilor UE interzişi pe teritoriul său

Rusia a anunţat miercuri extinderea listei cetăţenilor Uniunii Europene interzişi pe teritoriul rus, o decizie...403

24 sep 00:00MapamondTurnul Eiffel a fost redeschis după ce a fost evacuat în urma unei ameninţări cu bombă

Turnul Eiffel a fost evacuat miercuri pentru circa două ore, după primirea unei ameninţări cu bombă, au anunţat...306

Sănătate
24 sep 00:00SănătateSplenomegalia, complicație a hepatitei C

Hepatită de tip C este o afecțiune virală a ficatului, care se declanșează în urmă infectării cu virusul hepatic...355

24 sep 00:00SănătateInterpretarea valorilor transaminazelor: ce ne "spun" acești parametri

Majoritatea dintre noi știm că atunci când explorăm funcționalitatea ficatului, urmărim valorile transaminazelor,...355

24 sep 00:00SănătateSimptome atac de panică: cum le recunoști în stadiu incipient și cum le oprești

382

24 sep 00:00SănătateVitamina A, vitamina E și zincul combat inflamația

Inflamația din corp poate fi combătută cu ajutorul vitaminelor și mineralelor precum A, E, zinc și a unor...376

24 sep 00:00SănătateInfecția măselei de minte - cum o recunoști și cum o tratezi

Infecția măselei de minte este dureroasă și reprezintă o urgență stomatologică. Aceasta nu poate fi tratată...350

24 sep 00:00SănătateCopiii născuți prematur: cum îi ajută incubatorul și ce rol are în dezvoltarea lor

Majoritatea sarcinilor au o durata de 40 de săptămâni. Un bebeluș ce vine pe lume înainte de săptămâna 37 este...325

24 sep 19:32SănătateSuferi de depresie sau anxietate? Zahărul îți poate face rău

Se vorbește foarte mult despre impactul pe care îl are consumul de zahăr asupra sănătății fizice, acesta...389

24 sep 00:00SănătateCele mai importante complicații ale aterosclerozei

Ateroscleroza este principala cauza de deces în rândul adulților, în țările dezvoltate, iar această afecțiune...344

24 sep 00:00SănătateCe efect are tiroida asupra colesterolui tău

377

Prin accesarea replicaonline.ro, sunteți de acord cu termenii de utilizare și politica de confidențialitate.
ACCEPT