rss

Anul XVI Nr. 3830 (3881), 18 februarie
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

Sancțiuni usturătoare!

PUZ-ul unui teren din Faleză Nord INTRODUS, din nou, în şedinţa CL, la cererea JUDECĂTORILOR

După 8 ani de lupte aprige cu Primăria Constanța, doi soți din Constanța au câștigat războiul cu administrația locală. Mărul discordiei, lipsa unui PUZ pentru un teren din cartierul Faleză Nord, necesar pentru construirea unui bloc cu 4 etaje, beneficiară fiind familia Nicolae din Constanța, proprietara terenului. Geta și Puiu Nicolae, în calitate de proprietari ai terenului situat în Mr. Şofran nr. 24B-24C, în suprafață de 352 m2, au solicitat, în 2012, eliberarea certificatului de urbanism necesar construirii unui imobil cu patru etaje. Cererea a fost respinsă pe motiv că, pe terenul respectiv, există interdicții temporare de construire până la elaborarea și aprobarea PUZ. Astfel, a fost deschisă o acțiune în instanță, în decembrie 2012, solicitând anularea hotărârii de respingere a certificatului de urbanism și obligarea Primarului Municipiului la elaborarea PUZ în termen de 30 de zile și la obligarea Consiliului Local la aprobarea PUZ astfel elaborat, sub sancțiunea unei amenzi civile de 20%, obligarea la plata de daune în cuantum de 1000 euro zi întârziere. Acțiunea a fost admisă în parte, iar primăria și Consiliul Local au fost obligate și la plata penalităţilor în cuantum de 500 lei pe zi de întârziere, și nu de 1000 de euro, așa cum au solicitat inițial. PUZ-ul nu a fost elaborat, a urmat o nouă acțiune în instanță, iar pe 8 ianuarie a.c., soții Nicolae au câștigat definitiv. Așa că, primarul Decebal Făgădău a introdus pe lista proiectelor din ședința ce va avea loc pe 30 ianuarie proiectul ce prevede punerea în executare a sentinței civile nr. 1894/05.12.2018, pronunţată în dosarul civil nr. 8178/118/2017, rămasă definitivă, referitoare la HCL nr. 165/2017.

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanța, Geta și Puiu Nicolae au solicitat anularea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanta nr. 165/31.05.2017, obligarea primarului la supunerea spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Constanta a documentației plan urbanistic zonal ce a stat la baza adoptării HCL nr. 165/2017, documentație elaborată în baza certificatului de urbanism nr. 3764/2.12.2014, în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii, sub sancțiunea plății unei amenzi în cuantum de 20 % din salariul minim brut pe economie/zi de întârziere. De asemenea, cei doi au mai solicitat obligarea Consiliului local la aprobarea planului urbanistic zonal pentru terenurile situate în Constanța, situate pe strada Mr. Şofran nr. 24B-24C,24B - 24C, Constanța, conform documentației tehnice elaborate în baza titlului executoriu reprezentat de sentința civilă nr. 1438/CA/14.03.2013 a Tribunalului Constanța și a certificatului de urbanism nr. 3764/2.12.2014, în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii.

Cum a fost dobândit terenul!

La data de 29.06.2010, între numiții L.B. și E.B., în calitate de vânzători, și reclamanți, în calitate de cumpărători, s-a perfectat contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 1217/29.06.2010, având ca obiect transmiterea dreptului de proprietate asupra imobilului teren în suprafața de 93,60 mp din acte (94 mp din măsurători), având categoria de folosință „curți construcții ”, situat pe Maior Șofran , numărul 24 C, lot 2A. La aceeași dată, între vânzători și cumpărători s-a perfectat contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1218/29.06.2010, având ca obiect transmiterea dreptului de proprietate asupra imobilului teren în suprafața de 278 mp, având categoria de folosința „curți construcții", situat in Constanta, pe strada Maior Șofran 24B, lot 2. Au hotărât alipirea celor două terenuri anterior menționate, în vederea formării unui teren unitar. Ulterior, reclamanții au inițiat procedura reglementata de dispozițiile Legii nr. 50/1991, în vederea executării lucrărilor de construire a unui imobil pe terenul astfel achiziționat, sens în care au solicitat eliberarea certificatului de urbanism pentru imobilul teren situat în Constanta, strada Maior Șofran 24B - 24C, jud. Constanta, în scopul obținerii, ca act final, a autorizației de construire a unui imobil de locuințe tip D+P+4E. Prin Certificatul de urbanism nr. 1341/2012, cererea acestora a fost respinsă, motivat de faptul că pentru terenul în discuție ar exista interdicții temporare de construire până la elaborarea și aprobarea planului urbanistic zonal.

În urma hotărârilor judecătorești, PUZ-ul a intrat de două ori în Consiliu, și de atâtea ori a fost respins

Având în vedere poziția astfel exprimată, s-au adresat instanței de judecată, solicitând ca, prin hotărâre judecătorească, să se dispună anularea Certificatului de urbanism nr. 1341/2012, obligarea primarului la elaborarea planului urbanistic zonal în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii, obligarea Consiliului Local Constanța la aprobarea Planului Urbanistic Zonal astfel elaborat, sub sancțiunea unei amenzii civile de 20% din salariul minim pe economie, precum și obligarea pârâților la plata daunelor în cuantum de 1.000 euro pe zi de întârziere de la expirarea termenului stabilit prin hotărâre în vederea elaborării planului urbanistic zonal și până la executarea efectivă a hotărârii. Iar, în subsidiar, au solicitat autorizarea reclamanților, în calitate de investitori, de a elabora Planul Urbanistic Zonal în conformitate cu documentația de urbanism depusă. Prin sentința civilă nr. 1438/CA/14.03.2013, pronunțată în dosarul nr. 9449/ 118/2012, Tribunalul Constanta a admis în parte acțiunea astfel formulată , a dispus anularea Certificatului de urbanism nr. 3229/03.12.2012, a obligat primarul la elaborarea planului urbanistic zonal în conformitate cu documentația depusă de cei doi constănțeni pentru terenul situat în Constanta, pe strada Maior Șofran 24B - 24C, în termen de 30 de zile de la rămânerea definitiva a hotărârii, sub sancțiunea plații unei amenzi de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere. Hotărârea anterior menționata a rămasa irevocabila, prin nerecurare. Ulterior, prin cererea înregistrată la instanță la data de18.04.2013, reclamanții au solicitat punerea în executare a sentinței civile nr. 1438/CA/14 .03.2013 a Tribunalului Constanța, în vederea edificării pe acesta a unei construcții tip D+P +4E.

Deși dispozitivul hotărârii judecătorești menționate era lipsit de orice echivoc, în sensul obligării pârâților din cauza arătată la elaborarea PUZ în conformitate cu documentația deja depusă, în scopul îndeplinirii propriilor obligații stabilite printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă, primarul și Consiliul Local au solicitat îndeplinirea unor noi condiții, solicitări cărora, soții Nicolae au înțeles a da curs. În aceste condiții, pe 2 decembrie 2014, a fost eliberat Certificatul de urbanism nr. 3764/2014 pentru elaborarea planului urbanistic zonal. Ulterior eliberării Certificatului de urbanism nr. 3764/02.12.2014, au parcurs toate etapele și au obținut toate avizele și acordurile solicitate în cuprinsul acestuia. În octombrie 2015, Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Constanta le-a solicitat să modifice documentața depusă, impunându-li-se îndeplinirea unor noi condiții, făcându-se trimitere la prevederile Ordinului MLPAT nr. 176/N/2000. Au dat curs noilor soliictări, în speranța că, într-un final, hotărârea judecătorească irevocabilă va fi pusă în executare. În februarie 2016, autoritatea publică locală a comunicat faptul că documentația a fost analizată de Comisia de specialitate nr. 2 care a solicitat Serviciului Juridic prezentarea unui punct de vedere asupra respectării dispozițiilor Legii nr. 350/2001 la întocmirea documentației astfel depuse. În martie 2016, au formulat o nouă solicitare privitoare la introducerea solicitării de aprobare a planului urbanistic zonal în discuție pe ordinea de zi a Consiliului Local Municipal din luna martie 2016. În aprilie, printr-oa dresă, au fost informați că dispozitivul sentinței civile nr. 1438/CA/2013 a Tribunalului Constanța ar fi fost dus la îndeplinire, dar că PUZ-ul nu a fost votat, deoarece consilierii locali s-au abținut de la vot. În acest context, printr-o cerere înregistrată pe rolul Tribunalului, au solicitat ca, prin hotărâre judecătorească, să se dispună obligarea Primarului Constanței și Consiliului Local Constanta la plata, în favoarea reclamanților, a unei penalități în cuantum de 1.000 lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu data de 18.10.2015 și până la data executării obligației prevăzute în sentința civilă nr. 1438/CA/14.03.2013 a Tribunalului Constanta. În iulie 2016, Tribunalul Constanta a admis în parte cererea astfel formulată, în sensul obligării pârâților la plata, în favoarea reclamanților, a sumei de 500 lei pentru fiecare zi de întârziere, cu titlu de penalități, începând cu data de 18.10.2015 și până la executarea obligației prevăzute în titlul executoriu reprezentat de sentința civilă nr. 1438/CA/14.03.2013 a Tribunalului Constanta. În octombrie 2016, li s-a adus la cunoștință faptul că întreaga documentație a fost retransmisă Comisiei Tehnice iar, în urma reanalizării, a fost solicitată, din nou, refacerea documentației, documentație ce era, de altfel, deja avizată. PUZ-ul a ajuns din nou în Consiliul Local, în mai 2017, iar consilierii au respins, din nou, PUZ-ul.

Primăria Constanța, obligată, din nou, DEFINITIV, să introducă în Consiliu PUZ-ul, iar aleșii locali să-l aprobe

Soții Nicolae au deschis o nouă acțiune în instanță, în noiembrie 2017, solicitând obligarea primarului la supunerea spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Constanta a documentației PUZ ce a stat la baza adoptării HCL nr. 165/2017, documentație elaborată în baza certificatului de urbanism nr. 3764/2.12.2014, în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii, sub sancțiunea plății unei amenzi în cuantum de 20 % din salariul minim brut pe economie/zi de întârziere. De asemenea, cei doi au mai solicitat obligarea Consiliului local la aprobarea planului urbanistic zonal pentru terenurile situate în Constanța, situate pe strada Mr. Şofran nr. 24B-24C,24B - 24C, Constanța, conform documentației tehnice elaborate în baza titlului executoriu reprezentat de sentința civilă nr. 1438/CA/14.03.2013 a Tribunalului Constanța și a certificatului de urbanism nr. 3764/2.12.2014, în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii. Reclamanții au relatat în instanță, potrivit Portalului Jurisprudenței Românească, faptul că hotărârea Consiliului Local din mai 2017 este nelegală, întrucât a fost adoptată cu nesocotirea vădită a celor statuate, reținute cu putere de lucru judecat, prin două hotărâri judecătorești definitive ce au dispus, nu numai anularea certificatului de urbanism nr. 3229/03.12.2012, ci și obligarea elaborării PUZ-ui.

Pe 5 decembrie, Tribunalul Constanța a admis, în parte, acțiunea și a dispus anularea hotărârii HCLM 165/31.05.2017, primarul fiind obligat să supună spre aprobare Consiliului Local documentația PUZ elaborată în baza certificatului de urbanism nr. 3764/02.12.2015, ce a stat la baza adoptării hotărârii din mai2017, în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii. ”Admite în parte cererea modificată formulată de reclamanţi în contradictoriu cu pârâţii Consiliul Local al Municipiului Constanţa şi Primarul Municipiului Constanţa. Anulează hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanţa nr. 165/31.05.2017. Obligă pârâtul Primarul Municipiului Constanţa să supună spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Constanţa documentaţia plan urbanistic zonal elaborată în baza certificatului de urbanism nr. 3764/02.12.2015, ce a stat la baza adoptării hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanţa nr. 165/31.05.2017, în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii. Obligă pârâtul Consiliul Local al Municipiului Constanţa la aprobarea planului urbanistic zonal pentru imobilele reprezentând terenuri situate în mun. Constanţa, str. Maior Şofran nr. 24B-24C, jud. Constanţa, conform documentaţiei tehnice elaborate conform sentinţei civile nr. 1428/CA/14.03.2013 a Tribunalului Constanţa şi a certificatului de urbanism nr. 3764/02.12.2014 în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii. Respinge ca neîntemeiat capătul de cerere privind aplicarea unei amenzi în cuantum de 20% din salariul minim brut pe economie pentru fiecare zi de întârziere pârâtului Primarul Municipiului Constanţa. Obligă pârâţii, în solidar, la plata către reclamanţi a sumei de 1600 lei cu titlul de cheltuieli de judecată. Cu drept de recurs în termen de 30 zile de la comunicare”, se arată în minuta Tribunalului din 5 decmebrie 2018.

Consiliul Local și Primăria Constanța au formulat recurs, acesta fiind înregistrat pe rolul Curții de Apel Constanța la data de 6 septembrie 2019. Iar pe 8 ianuarie a.c., magistrații s-au pronunțat definitiv, în sensul că au respins recursul formulat de primărie și Consiliul Local, decizia rămânând definitivă. În acest context, primarul Decebal Făgădău a inițiat un nou proiect de hotărâre ce va fi, mai mult ca sigur, amplu discutat în ședința de consiliu din această lună. Proiectul vizează ” punerea în executare a sentinței civile nr. 1894/05.12.2018, pronunţată în dosarul civil nr. 8178/118/2017, rămasă definitivă, referitoare la HCL nr. 165/2017”.

Trebuie specificatul faptul că Primăria Constanța a fost obligată, într-un alt dosar, să plătească celor doi investitori din Constanța peste 400.000 lei, pentru neexecutarea hotărârilor instanțelor judecătorești. Alți peste 400.000 se vor duce în bugetul local. Însă, deși decizia a fost una definitivă, primăria a angajat o casă de avocatură care să se ocupe de dosarul prin intermediul căruia a cerut revizuirea hotărârii definitive.

Mirela PASCAL

sâmbătă, 25 ianuarie 20203219
Comentarii

01Pt 13:17(26 ian 21:29)
Da...judecatorul poate obliga orice autoritate publica sa emita un act. Inclusiv pe primar. Si daca nu se conformeaza hotararii judecatoresti pot raspunde si penal..mai informeaza te daca nu cunosti!
01dexter(26 ian 15:46)
Terenul cu pricina provine din alipirea a doua alte terenuri. Legea spune ca aceasta operatiune notariala trebuie sa aiba la baza un certificat de urbanism mai ales daca terenul rezultat ulterior se doreste sa se construiasca. Actul de alipire perfectat in lipsa certificatului de urbanism este nul, tot legea spune asta. De ce? simplu, prin certificatul de urbanism se aduc la cunostinta beneficiarului conditiile de construire. si acum urmeaza intrebarile: 1. a avut contractul de alipire la baza un certificat de urbanism avind in vedere ca scopul ulterior a foct acela de construire?
14Mangle cu judecatorii(26 ian 13:17)
Se vede din avion ca au mangle cu judecatorii. Judecatorul spune cum sa voteze consilierii. De ce nu l aprobat el direct? Sa se spele pe maini, normal. Tara de hoti si nenorociti, neiubitori de tara. Un bloc intre case si judecatorul spune sa fie aprobat. Halal am ajuns. Nici cei care tre sa faca dreptate nu fac nimic pentru oamenii de rand.
05ion(26 ian 10:01)
La unii primaria le cere sa construiasca doar pe 30% din suprafata sa aiba locuri de parcare si niste distante fata de strada si vecini , ori aici vedem un bloc cu 5 nivele pe o suprafata de 328 de m2,ar insemna 100m2 la sol .Poate nu este aceeasi lege ?
07ce chestie(26 ian 09:49)
niciun cuvant despre ce fac aia langa tribunal....
16Intrebare(26 ian 07:55)
Dar de ce nu ii verifica nimeni pe cei care construiesc, care este provenienta banilor ?? Ce afaceri importante au de castiga atat de mult? Sau sunt banii lor stransi din salariu ????
17Apolodor din Damasc(26 ian 07:37)
Despre constructiile "legale". De cateva zile in presa centrala se scrie despre scandalul provocat odata cu inceperea lucrarilor la cladirea de la Lupoaica. Presa din Constanta, NIMIC. Desi este posibil ca in camioanele cu pamant plecate de acolo sa fi fost si ceva vestigii antice... Singurul arheolog prezent la fata locului a fost "pe persoana fizica" in semn de protest.
32Nu uitati(26 ian 00:34)
Neaparat cu muia si la PNL
24Mokanelul psd(26 ian 00:04)
Muye psd muye draqnea. Atarnatori saraci. Neam de secaturi si koorve
415Dna(25 ian 17:22)
Nu cumparati apartamente de la make.
617Pt 06.35(25 ian 14:59)
Daca nu erau mache nu intrau in posesia terenurilor. Iar fix ca sunt mache vor si construii
327@makee(25 ian 09:26)
ba sotii Nicolae sunt fix mache si nu orice mache, ci parintii irinei pinzariu, fosta directoare din primarie
419Jidecatoru(25 ian 09:12)
Judecatori din ct sunt corupti de aceea sunt multe blocuri construite in ct . Judecatori din ct printre ei sunt gay afemeiati se culca si cu minore dar inca nu s-a auzit
718Tot aia e(25 ian 08:35)
n-a dat spaga hotului fagadau, a spaguit hotii judecatori ! Muie tuturor cu cacat !!!
1612Constantean(25 ian 08:15)
Corul prostilor care oracaie la fiecare bloc unde e?
832makee(25 ian 06:53)
sotii nicoale astia probabil nu sunt makeee de asta le au pus bete in roate ca daca erau tzintilimintili cracanati in 3 zile aveau puz
mai mult...Replica
18 feb 03:36ReplicaDE ASTĂZI INTRĂM ÎN AL 19-lea AN DE CÂND LE DĂM REPLICA!

Se spune că majoratul reprezintă cea mai importantă aniversare, care marchează trecerea de la adolescență, la...1435

18 feb 02:56ReplicaUzun ȚINE cu DINȚII de șefia ABADL: „Sunt mulți care doresc funcții peste noapte“975
18 feb 00:00ReplicaÎncă un eșec de proporții: Ce se întâmplă cu hotelul de zece etaje din Portul Tomis?2022
18 feb 07:29ReplicaO femeie din Constanța se TEME pentru VIAȚA EI: „Nu știu ce să mai fac, mă URMĂREȘTE peste tot!“

O femeie din Constanța susține că trăiește un coșmar din cauza fostului soț. Chiar dacă simte că legea nu este...1734

18 feb 00:00ReplicaPrimăria Techirghiol amenajează o grădină publică. Vezi cine a câștigat contractul376
18 feb 02:56Replica„ISTORIA PENALĂ“ a unui CONSTĂNȚEAN în ANGLIA: JAF, AGRESIUNE SEXUALĂ și PIETON MORT!587
18 feb 02:57ReplicaSPIRITE ÎNCINSE AIUREA? O școală de șoferi „ȚIPĂ“, dar examenele se desfășoară în condiții normale...

Demararea construcţiei celor două blocuri pe terenul din zona Halta Traian a nemulţumit proprietarii şcolilor de...804

18 feb 00:00ReplicaMare ți-e GRĂDINA! Persoană din Eforie, stoarsă de BANI de o femeie care spunea că e POLIȚISTĂ!747
18 feb 00:00ReplicaÎncep lucrările la blocul cu 8 etaje din zona Centrului de Scafandri508
18 feb 00:00ReplicaPeste 500 de școli din Constanța NU au AUTORIZAȚIE de securitate la incendiu

La nivel național, au fost efectuate sute de controale pentru a verifica situația autorizațiilor de securitate la...232

18 feb 00:00ReplicaSenatorul Moga NU se lasă: Când vom avea un nou spital militar la Constanța?615
18 feb 06:33ReplicaCEA MAI GREA IARNĂ înregistrată la Constanța: coduri roșii de vreme rea!12639
Vremea
3.4°3.4° - 4.3° marţi, 18 februarie 2020
ConstanțaUmiditate: 90%
Vânt: 4.91 m/s
Presiune: 1021 milibari

Loto
6/494925283848
5/405613153827
joker122227424313
Horoscop
mai mult...SPSportRT
18 feb 00:00SportTunisianca Ons Jabeur va fi adversara Simonei Halep în optimi la Dubai (WTA)

Jucătoarea tunisiană de tenis Ons Jabeur va fi adversara româncei Simona Halep în optimile de finală ale turneului...208

18 feb 00:00SportHERMANNSTADT - ASTRA 2-2

Hermannstadt și Astra au terminat la egalitate, scor 2-2. Giurgiuvenii tremură și în ultima etapă pentru...189

18 feb 00:00SportHalep şi Goerges, învinse fără drept de apel la dublu, în turneul de la Dubai (WTA)

Perechea formată din jucătoarea română de tenis Simona Halep şi germanca Julia Goerges a fost învinsă fără...190

18 feb 00:00SportUEFA va distribui peste un milion de bilete mobile la EURO 2020 prin intermediul telefoanelor suporterilor

Pentru cele 51 de meciuri ale EURO 2020 care se vor disputa în 12 oraşe europene, UEFA va distribui în premieră...139

Local
18 feb 00:00LocalPrimăria Constanța, anunț în atenția operatorilor economici care comercializează mărțișoare

Operatorii economici care sunt interesați să comercializeze mărțișoare, felicitări și cadouri specifice încă...182

18 feb 00:00LocalAcțiune de donare de sânge în Eforie Sud

Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanța și Biserica ,,Nașterea Sf Ioan Botezătorul” organizează...149

18 feb 00:00LocalAproape 30 de cazuri de gripă confirmate, în ultima săptămână, la Constanța

În ultima săptămână, medicii din cadrul UPU au diagnosticat 29 cazuri gripă sezonieră, 63 cazuri infecții ale...198

18 feb 00:00LocalISJ Constanța, preocupat de promovarea continuă a învățământului profesional și dual

În perioada imediat următoare, Inspectoratul Școlar Județean Constanța va organiza un calendar de activități...223

18 feb 00:00LocalMarfă contrafăcută în Târgul Duminical

Jandarmii au surprins, în Constanţa, două persoane care doreau să vândă fără a îndeplini condiţiile prevăzute...172

18 feb 00:00LocalConstănțean SUPĂRAT că a pierdut toți banii la o sală de jocuri: SCANDAL pe STRADĂ!

Un echipaj de jandarmerie din cadrul Grupării Mobile, sâmbătă, 15 februarie a.c., ora 22.30, care se afla în...164

18 feb 00:00LocalElevii constănțeni au mers la școală cu autobuzele școlare

Zeci de copii au mers în această dimineață cu autobuzele școlare la unitățile de învățământ. Conduși de...340

18 feb 00:00LocalRAZII. Șoferi BEȚI, fără permis și DROGAȚI pe drumurile constănțene

Polițiștii rutieri s-au aflat, și weekend-ul acesta, pe drumurile constănțene. Cua ceastă ocazie,a u depistat în...157

18 feb 00:00LocalBunuri susceptibile a fi contrafăcute, descoperite de poliţiştii de frontieră

Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au descoperit 305 articole vestimentare și de marochinărie,...204

18 feb 00:00LocalMotorină transportată fără documente legale, ascunsă într-un autocar, DEPISTATĂ la Băneasa

Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Băneasa au depistat un cetăţean român care...174

Politică
18 feb 00:00PoliticăOrban: Plafonarea indemnizaţiei pentru demnitari - economie estimată la peste 1,2 miliarde lei

Prim-ministrul interimar Ludovic Orban a declarat luni că, potrivit estimărilor, plafonarea indemnizaţiei...134

18 feb 00:00PoliticăIohannis: PNDL trebuie regândit, nicidecum desfiinţat

Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL) trebuie regândit, nu desfiinţat, a subliniat luni preşedintele Klaus...132

18 feb 00:00PoliticăMarcel Vela - aviz negativ pentru funcţia de ministru al Internelor

Marcel Vela a primit luni aviz negativ pentru funcţia de ministru al Internelor din partea comisiilor parlamentare de...135

18 feb 00:00PoliticăOrban: Plata persoanelor cu dizabilităţi, preluată integral la bugetul de stat, dacă vor exista resurse financiare

Prim-ministrul interimar Ludovic Orban a declarat că plata indemnizaţiilor pentru persoanele cu dizabilităţi va fi...136

18 feb 00:00PoliticăNicolae Ciucă - aviz pozitiv pentru funcţia de ministru al Apărării

Nicolae Ciucă a primit, luni, aviz pozitiv pentru funcţia de ministru al Apărării Naţionale din partea comisiilor...129

18 feb 00:00PoliticăFlorin Cîţu - aviz negativ pentru portofoliul de ministru al Finanţelor Publice

Ministrul propus pentru preluarea portofoliului de la Ministerul Finanţelor Publice, Florin Cîţu, a primit luni aviz...139

18 feb 00:00PoliticăOrban: Alegerile locale vor avea loc cel mai probabil pe data de 14 iunie

Prim-ministrul interimar, Ludovic Orban, a declarat luni că alegerile locale vor avea loc cel mai probabil pe data de...146

18 feb 00:00PoliticăCostel Alexe a primit aviz negativ pentru un nou mandat de ministru al Mediului, Apelor şi Pădurilor

Comisiile reunite de specialitate ale Parlamentului au avizat negativ, luni, renominalizarea lui Costel Alexe pentru...128

18 feb 00:00PoliticăOrban despre citarea celor doi procurori de către SIIJ: Un motiv în plus să desfiinţăm Secţia specială

Citarea a doi procurori din cadrul CSM pentru audieri la Secţia pentru investigarea infracţiunilor din Justiţie...139

18 feb 00:00PoliticăOrban despre o eventuală alianţă PSD - Pro România: Niciodată Ponta nu a fost altceva decât un pesedist

Preşedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a afirmat luni cu privire la o eventuală alianţă PSD - Pro România că...131

Monden
18 feb 00:00MondenPrima imagine cu Daniela Crudu după ce a fost bătută de iubit. „Am trecut cu bine peste incident“

Daniela Crudu a fost titlul principal al ziarelor din România în ultimele zile, dar din păcate, nu pentru un motiv...158

18 feb 00:00MondenDana Rogoz, nominalizată la Premiile Gopo. Când sunt „Oscarurile românești“

Filmul „Mo”, regizat de Radu Dragomir (53 de ani), are şase nominalizări la Premiile Gopo (TNB, 24 martie), iar...139

18 feb 00:00MondenOana Roman, atac dur la adresa Irinei Rimes: „E o incultă, nu o duce capul“

Oana Roman are cuvinte grele pentru artista care face furori la radio cu piese precum «Poem»,« Bolnavi Amândoi» sau...218

18 feb 00:00MondenDJ Wanda, cadou inedit de Valentine’s Day. A primit o vacanță la Polul Nord

DJ Wanda și soțul ei au sărbătorit anul acesta primul Valentine’s Day în calitate de soț și soție. Cu această...133

18 feb 00:00MondenElton John a întrerupt brusc un concert pe care-l susţinea la Auckland din cauza unei pneumonii

Elton John a întrerupt brusc un concert pe care îl susţinea în Noua Zeelandă în cadrul turneului său mondial şi...117

18 feb 00:00MondenMiss Germania 2020 este mamă, antreprenoare şi are 35 de ani

Leonie Charlotte von Hase, o femeie de 35 de ani, mamă şi antreprenoare, a fost aleasă duminică Miss Germania 2020,...171

18 feb 00:00MondenSinuciderea unei celebre prezentatoare TV generează solicitări privind înăsprirea regulamentelor media din Marea Britanie

Sinuciderea jurnalistei Caroline Flack, una dintre cele mai cunoscute prezentatoare TV din Marea Britanie, a determinat...162

18 feb 00:00Monden„Sonic the Hedgehog“ s-a instalat confortabil pe prima poziţie a box-office-ului nord-american

Sfidând pronosticurile, filmul de aventuri "Sonic the Hedgehog" s-a instalat confortabil pe prima poziţie a...116

18 feb 00:00MondenWoody Harrelson va interpreta rolul antagonistului în filmul "Venom 2"

Woody Harrelson va debuta în universul cinematic dedicat supereroilor Marvel cu rolul antagonistului din "Venom 2",...130

18 feb 00:00MondenLewis Capaldi şi Stormzy, marii favoriţi ai galei Brit Awards 2020

Premiile Brit, decernate de Industria Fonografică Britanică pentru prima dată în 1977, vor fi atribuite în acest an...124

Mapamond
18 feb 00:00MapamondUE va condiţiona accesul la finanţare de respectarea statului de drept

Liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene vor condiţiona accesul la finanţare în bugetul UE pentru...129

18 feb 00:00MapamondSUA: Protestatare topless au luat cu asalt scena în timp ce Bernie Sanders se afla în campanie în Nevada

Trei protestatare au luat cu asalt scena şi şi-au dat jos tricourile în timp ce senatorul democrat Bernie Sanders se...123

18 feb 00:00MapamondBelgia suspendă cererea de extrădare a Spaniei care îi vizează pe Carles Puigdemont şi Toni Comin

Belgia nu îi va preda Spaniei pe separatiştii catalani Carles Puigdemont şi Toni Comin înainte ca Parlamentul...137

18 feb 00:00MapamondUE promite 100 de milioane de euro pentru reconstrucţia post-cutremur a Albaniei

Uniunea Europeană a promis 100 de milioane de euro la o conferinţă a donatorilor pe care a organizat-o luni la...144

18 feb 00:00MapamondCoronavirus - Bilanţul a crescut la 1.770 de morţi în China; evoluţia epidedemiei, ''imposibil de prevăzut''

Bilanţul epidemiei de pneumonie virală a crescut luni la 1.770 de morţi în China continentală, potrivit cifrelor...128

18 feb 00:00MapamondChina cere foştilor bolnavi de coronavirus să doneze eşantioane de plasmă

Autorităţile chineze din domeniul sănătăţii au cerut luni persoanelor vindecate de coronavirus să doneze sânge,...148

18 feb 00:00MapamondPasagerii vasului de croazieră Westerdam, căutaţi după confirmarea unei infecţii cu coronavirus

Operatorul vasului american de croazieră Westerdam încearcă în prezent să-i găsească pe cei peste o mie de...134

18 feb 00:00MapamondAtac asupra unei moschei în Norvegia: Suspectul, inculpat pentru 'omucidere' şi 'act terorist'

Parchetul norvegian l-a inculpat luni pentru 'omucidere' şi 'act terorist' pe autorul unui atac armat într-o moschee...134

18 feb 00:00MapamondCazul Griveaux în Franţa: Piotr Pavlenski şi prietena sa, în arest preventiv

Artistul rus Piotr Pavlenski şi prietena sa au fost plasaţi în arest preventiv în cadrul anchetei cu privire la...139

18 feb 00:00MapamondCoronavirus: Un avion cu cetăţeni americani evacuaţi de pe un vas de croazieră din Japonia a aterizat în SUA

Primul avion cu cetăţeni americani evacuaţi de pe vasul de croazieră Diamond Princess, în carantină în largul...142

Sănătate
18 feb 00:00SănătateCoronavirus: noi informații esențiale

Coronavirusul a devenit o problemă de sănătate globală pentru că favorizează apariția infecțiilor severe ale...129

18 feb 00:00SănătateSTUDIU: Traiul în zone aglomerate crește riscul de boli neurologice

Locuirea în apropierea străzilor aglomerate sau a autostrăzilor crește riscul de demență, Parkinson, Alzheimer și...126

18 feb 00:00SănătateCum să mănânci sănătos atunci când nu ai timp: 4 sfaturi utile

Foarte multă lume îmi spune, și pe bună dreptate, că alimentația sănătoasă necesită foarte mult timp. Și...140

18 feb 00:00SănătateRăgușeala: ce afecțiuni poate indica

Răgușeala sau disfonia apare de regulă în suferințele laringiene, care implică și corzile vocale, dar și într-o...144

18 feb 00:00SănătateManagementul toxicității cutanate asociate inhibitorilor EGFR

Toxicitățile cutanate asociate inhibitorilor EGFR (receptorilor factorului de creștere endotelial) reprezintă unele...127

18 feb 00:00SănătateAnestezia dentară: tipuri, avantaje, riscuri, contraindicații

Pentru anumite proceduri dentare e nevoie de anestezie, locală sau generală. Cum se face anestezia, de câte feluri...137

18 feb 00:00SănătateBilanț sinistru: Coronavirusul a ucis sute de persoane într-o singură zi! Numărul persoanelor infectate crește alarmant

Bilanţul deceselor provocate de coronavirus în China a ajuns la 1.775, iar numărul persoanelor infectate a depăşit...117

18 feb 00:00SănătateFrica de coronavirus duce la reacţii incredibile: De ce tratament a avut parte un bărbat din partea familiei

Frica de coronavirus duce la reacţii incredibile! Un bărbat din Satu Mare nu a fost lăsat de familie să intre în...122

18 feb 16:46SănătateS-a dovedit științific. Ceaiul care îți poate prelungi viața

Ceaiul de mușețel îți poate prelungi viața, potrivit unor noi studii. S-a demonstrat că acest tip de ceai scade...146

18 feb 00:00SănătateRemediul natural pentru steatoza hepatică - Legumele care conțin substanța-medicament

Cercetătorii au descoperit că un compus natural, care se găsește în anumite legume, poata trata și preveni...172