rss

Anul XVI Nr. 3830 (3881), 22 octombrie
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

ULTIMA ședință de CONSILIU LOCAL, ‘fără GUST și fără MIROS’

Ultima ședință de Consiliu Local Municipal a avut loc marți, 21 septembrie, însă a fost una ‘fără gust și fără miros’, după cum spun unii consilieri. Decebal Făgădău a evitat total să vorbească și nu a avut niciun cuvânt de spus la final de mandate.

Consilierii locali municipali au fost convocaţi, pe data de 21 septembrie, în ultima şedinţă de consiliu din acest mandat. Totul a mers ca și uns iar consilierii locali municipali au votat proiectele cu rigurozitate și poate mai repede ca niciodată. Ce-i drept, i-a ajutat și conexiunea la internet cate în alte dăți mai făcea figuri. La finele ședinței consilierii s-au așteptat la un mesaj de final de mandat din partea primarului însă… au primit doar un „vă mulțumim, la revedere!” „Făgădău a fost mut. O ultimă ședință fără gust, fără miros”, așa au descris-o unii consilieri locali.

În ultima ședință ordinară de Consiliu Local Municipal a curs cu voturi pozitive. Un singur proiect de hotărâre a fost retras și 7 votate împotrivă.

Iată ordinea de zi și cum au votat consilierii locali municipali:

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 31.08.2020.

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2020; iniţiator: primar Decebal Făgădău.

La acest proiect, primarul municipiului Constanța a lansat și un amendament și anume: „amendament la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2020, menționez că amendamentul vorbește despre capitolele învățământ și sănătate. Astfel, se propune modificarea anexelor numărul 2 și 2 bis prin redistribuire de credite astfel: la capitolul învățământ se diminuează cheltuielile și serviciile cu suma de 46 de mii de lei și se majorează cheltuielile de capital cu suma de 46 mii lei. La capitolul sănătate se diminuează cu suma de 25 mii lei și se majorează transferurile interne cu suma de 25 mii lei. La punctul doi al amendamentului se propune modificarea anexei 3, lista obiectivelor de investitii pentru instituțiile de învățământ și Spitalul Clinic de Boli Infecțioase. La punctual 3 se propune modificarea bugetelor instituțiilor subordonate pentru instituțiile de învățământ și pentru Spitalul de Boli Infecțioase.” Atât amendamentele cât și proiectul de hotărâre au fost votate de consilierii locali. Mai exact, 27 de voturi pentru și astfel, acestea au trecut.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății CT BUS SA pe anul 2020; iniţiator: primar Decebal Făgădău. Proiectul de hotărâre a trecut cu 27 de voturi pentru.

4. Proiect de hotărâre privind premierea elevilor care au obținut media 10 la examenul național de bacalaureat și a profesorilor îndrumători; iniţiator: primar Decebal Făgădău. Proiectul de hotărâre a trecut cu 27 de voturi pentru.

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 302/2017 privind acordarea de facilități la transportul public de călători pentru categoriile de persoane beneficiare din municipiul Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău. Proiectul de hotărâre a trecut cu 27 de voturi pentru.

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 3 lit. a) din HCL nr. 24/2016 privind aprobarea Programului „Respect”; iniţiator: primar Decebal Făgădău. Proiectul de hotărâre a trecut cu 27 de voturi pentru.

7. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Constanta, în calitate de membru fondator în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară; iniţiator: primar Decebal Făgădău. Proiectul de hotărâre a trecut cu 27 de voturi pentru.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Constanța ca membru fondator la înființarea Asociației „Organizația de Management al Destinației Mamaia – Constanța”; iniţiator: primar Decebal Făgădău. Proiectul de hotărâre a trecut cu 27 de voturi pentru.

Consilierii au votat: Cetățenii de onoare ai municipiului vor primi terenuri

9. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate a unui teren situat în municipiul Constanța numitei Elena Frîncu - cetăţean de onoare al municipiului Constanţa; iniţiator: primar Decebal Făgădău. Proiectul de hotărâre a trecut cu 27 de voturi pentru.

10. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate a unui teren situat în municipiul Constanța numitei Elisabeta Samara - cetăţean de onoare al municipiului Constanţa; iniţiator: primar Decebal Făgădău. Proiectul de hotărâre a trecut cu 27 de voturi pentru.

11. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate a unui teren situat în municipiul Constanța numitului Ilie Floroiu - cetăţean de onoare al municipiului Constanţa; iniţiator: primar Decebal Făgădău. Proiectul de hotărâre a trecut cu 27 de voturi pentru.

12. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate a unui teren situat în municipiul Constanța numitului Adrian Bavaru - cetăţean de onoare al municipiului Constanţa; iniţiator: primar Decebal Făgădău. Proiectul de hotărâre a trecut cu 27 de voturi pentru.

13. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate a unui teren situat în municipiul Constanța numitului Victor Ciupină - cetăţean de onoare al municipiului Constanţa; iniţiator: primar Decebal Făgădău. Proiectul de hotărâre a trecut cu 27 de voturi pentru.

14. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate a unui teren situat în municipiul Constanța numitului Andrei Pavel - cetăţean de onoare al municipiului Constanţa; iniţiator: primar Decebal Făgădău. Proiectul de hotărâre a trecut cu 27 de voturi pentru.

15. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate a unui teren situat în municipiul Constanța numitului Niculae Ștefan - cetăţean de onoare al municipiului Constanţa; iniţiator: primar Decebal Făgădău. Proiectul de hotărâre a trecut cu 27 de voturi pentru.

16. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate a unui teren situat în municipiul Constanța numitului Horia-Vlad Tecău - cetăţean de onoare al municipiului Constanţa; iniţiator: primar Decebal Făgădău. Proiectul de hotărâre a trecut cu 27 de voturi pentru.

17. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate a unui teren situat în municipiul Constanța numitei Anaid Tavitian - cetăţean de onoare al municipiului Constanţa; iniţiator: primar Decebal Făgădău. Proiectul de hotărâre a trecut cu 27 de voturi pentru.

18. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate a unui teren situat în municipiul Constanța numitei Nicoleta Daniela Sofronie - cetăţean de onoare al municipiului Constanţa; iniţiator: primar Decebal Făgădău. Proiectul de hotărâre a trecut cu 27 de voturi pentru.

19. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate a unui teren situat în municipiul Constanța numitului Alexandru Mereuță - cetăţean de onoare al municipiului Constanţa; iniţiator: primar Decebal Făgădău. Proiectul de hotărâre a trecut cu 26 de voturi pentru și o abținere.

20. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate a unui teren situat în municipiul Constanța numitei Elena Ploscariu - cetăţean de onoare al municipiului Constanţa; iniţiator: primar Decebal Făgădău. Proiectul de hotărâre a trecut cu 27 de voturi pentru.

Mai multe proiecte votate favorabil de consilierii locali

21. Proiect de hotărâre privind repartizarea și extinderea unor spații de locuit din fondul locativ situate pe raza municipiului Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău. Proiectul de hotărâre a trecut cu 27 de voturi pentru.

22. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru acordarea unui sprijin financiar Parohiei Sfântul Epictet și Astion; iniţiator: primar Decebal Făgădău. Proiectul de hotărâre a trecut cu 27 de voturi pentru.

23. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru acordarea unui sprijin financiar Parohiei Sfântul Cuvios Gherman; iniţiator: primar Decebal Făgădău. Proiectul de hotărâre a trecut cu 27 de voturi pentru.

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare dintre Municipiul Constanţa şi societatea 3D American Style Development S.R.L.; iniţiator: primar Decebal Făgădău. Proiectul de hotărâre a trecut cu 27 de voturi pentru.

25. Proiect de hotărâre privind reactualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor pentru municipiul Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău. Proiectul de hotărâre a trecut cu 27 de voturi pentru.

26. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 542/2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza de studiu de prefezabilitate, pentru amenajarea „str. Amsterdam - tronsonul cuprins între bd. Tomis și str. Madrid - și intersecție sens giratoriu cu iluminare bd. Tomis, str. Amsterdam și str. Alexandru Sahia”; iniţiator: primar Decebal Făgădău. Proiectul de hotărâre a trecut cu 27 de voturi pentru.

27. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău. Proiectul de hotărâre a trecut cu 27 de voturi pentru.

28. Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău. Proiectul de hotărâre a trecut cu 27 de voturi pentru.

29. Proiect de hotărâre pentru modificarea, completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al unității administrativ teritoriale – Municipiul Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău. Proiectul de hotărâre a trecut cu 27 de voturi pentru.

30. Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanţa; iniţiator: primar Decebal Făgădău. Proiectul de hotărâre a trecut cu 27 de voturi pentru.

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de terenuri dintre Municipiul Constanța și societatea Canal S SRL; iniţiator: primar Decebal Făgădău. Și acest proiect de hotărâre a trecut cu 27 de voturi pentru.

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de terenuri dintre Municipiul Constanța și Iusein Ilker; iniţiator: primar Decebal Făgădău. Proiectul de hotărâre a fost votat cu 27 de voturi pentru și o abținere.

Ieșirea din indiviziune a două imobile nu a trecut

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea ieşirii din indiviziune cu sultă a imobilului situat în municipiul Constanţa, str. Traian nr. 9; iniţiator: primar Decebal Făgădău. Acest proiect a fost votat astfel: 17 voturi pentru, și 10 abțineri iar proiectul nu a trecut.

34. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 268/2020 privind aprobarea ieşirii din indiviziune cu sultă a imobilului situat în municipiul Constanţa, str. Chiliei nr. 27; iniţiator: primar Decebal Făgădău. Și acest proiect a fost votat cu 17 voturi pentru, și 10 abțineri și nu a trecut.

Vânzări de terenuri din Constanța votate pozitiv de către consilieri

35. Proiect de hotărâre privind trecerea unui bun din domeniul public al municipiului Constanţa în domeniul privat al acestuia; iniţiator: primar Decebal Făgădău. Proiectul de hotărâre a trecut cu 27 de voturi pentru.

36. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafaţă de 337 mp situat în municipiul Constanţa, str. Pescarilor nr. 33B, în favoarea numitei Kanmaz Mihaela. Proiectul de hotărâre a trecut cu 16 de voturi pentru și 11 abțineri.

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică, a caietului de sarcini, precum și a raportului de evaluare ce stabilește prețul minim de pornire a vânzării imobilului teren proprietate privată a municipiului Constanța, situat în aleea Universității nr. 44A, în suprafață de 150 mp; iniţiator: primar Decebal Făgădău. Proiectul de hotărâre a trecut cu 26 de voturi pentru și 1 abținere.

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe și a raportului de evaluare ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil-teren, proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Decebal nr. 4, lot 1, în suprafață indiviză de 14,77 mp, ce face obiectul contractului de închiriere nr. 8351C/28.11.2019 încheiat de R.A. „Exploatarea Domeniului Public și Privat”, către numiţii Bâclea Adolf și Bâclea Irina; iniţiator: primar Decebal Făgădău. Proiectul de hotărâre a trecut cu 26 de voturi pentru și 1 abținere.

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe și a raportului de evaluare ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil-teren, proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Decebal nr. 4, lot 2, în suprafață indiviză de 46,93 mp, ce face obiectul contractului de închiriere nr. 8351B/28.11.2019 încheiat de RA ”Exploatarea Domeniului Public și Privat”, către numiţii Bâclea Adolf și Bâclea Irina. Proiectul de hotărâre a trecut cu 26 de voturi pentru și 1 abținere.

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe și a raportului de evaluare ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil-teren, proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Decebal nr. 4, lot 3, în suprafață indiviză de 39,56 mp, ce face obiectul contractului de închiriere nr. 8351A/28.11.2019 încheiat de RA ”Exploatarea Domeniului Public și Privat”, către numiţii Bâclea Adolf și Bâclea Irina; proiectul de hotărâre a trecut cu 26 de voturi pentru și 1 abținere.

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe și a raportului de evaluare ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil, teren, proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Mugurului nr. 45, în suprafață de 85 mp, către doamna Mihai Simona-Mariana; proiectul de hotărâre a trecut cu 26 de voturi pentru și 1 abținere.

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, str. Radu Calomfirescu nr. 3C, în suprafață indiviză de 10 mp, către domnul Bișoc Paul; proiectul de hotărâre a trecut cu 26 de voturi pentru și 1 abținere.

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, str. Plantelor FN, în suprafață de 27 mp; proiectul de hotărâre a trecut cu maximul de voturi pentru.

Vânzări de terenuri blocate de consilierii locali

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în municipiul Constanța, str. Siretului nr. 17, compus din 2 corpuri, respectiv C1 în suprafață de 273,8 mp și C2 în suprafață de 65,19 mp, precum și teren indiviz în suprafață totală de 198,9 mp; iniţiator: primar Decebal Făgădău; a fost votat cu 17 voturi pentru și 10 abțineri

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, bd. Mamaia nr. 286, în suprafață de 1060 mp, ocupat parțial de activul deținut în proprietate de SC Dinamic Trading Star SRL; iniţiator: primar Decebal Făgădău; 13 voturi pentru, 1 vot împotrivă și 13 abțineri. Nu a trecut.

46. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului aferent spațiului comercial nr. 5, situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, zona Perla Select, în suprafață de 289 mp, ce face obiectul contractului de asociere nr. 1974/29.10.2001, adiționat, încheiat cu RA „Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța”, către SC Gesi Grup Center SRL; iniţiator: primar Decebal Făgădău;

47. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, zona Bufet Doruleț, în suprafață de 94mp; iniţiator: primar Decebal Făgădău. Proiectul a fost votat cu 16 voturi pentru, 10 împotrivă și o abținere. Nici acesta nu a trecut.

48. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Dumbrăveni, str. Corneliu Baba, str. Recoltei și str. Lucian Blaga, inițiator Roman Atena Florentina; votat cu 13 voturi pentru, 11 împotrivă și 3 abțineri. Nu a trecut.

PUZ-ul pentru zona Pescărie, retras

49. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul situat în zona Pescărie, delimitat la nord de teren identificat cu IE 206744, la sud de terenuri identificate cu IE 217398 și IE 211692, la est de Marea Neagră, la vest de terenuri identificate cu IE 200133, IE 204194, IE 203051 și IE 222991, inițiator Maticiuc Ion; iniţiator: primar Decebal Făgădău.

Un alt val de proiecte trecute cu maximul de voturi

Mai multe proiecte de hotărâre au fost votate cu maximul de voturi de consilierii locali municipali. Astfel:

50. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire imobil locuire colectivă, bd. Tomis nr. 458, investitor SC Alaidava SRL;

51. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de bd. Mamaia, str. Patriei și str. Renașterii, inițiator Ștefan Stere;

52. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire locuință individuală cu spațiu comercial la parter, str. Dorului nr. 11-11B, investitor Pocea Nicolae;

53. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – reorganizare stație carburanți, bd. Aurel Vlaicu nr. 121, investitor SC Lukoil România SA;

54. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire locuință individuală, str. Alexandru Șteflea nr. 6B, investitori Onțică Adrian și Rădoi Mariana;

55. Proiect de hotărâre privind valabilitatea HCL nr. 367/2017;

56. Proiect de hotărâre privind detalierea prevederilor Regulamentului local de urbanism aferent PUZ aprobat prin HCL nr. 35/2015;

57. Proiect de hotărâre privind corectarea prevederilor anexei la HCL nr. 318/2020;

58. Proiect de hotărâre pentru aprobarea unor precizări privind prevederile Regulamentului local de urbanism aferent PUZ Palazu Mare;

59. Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumire circulației publice situate în zona peninsulară a municipiului Constanța, teren identificat cu nr. cadastral 252065;

60. Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri circulațiilor publice situate în municipiul Constanța, zona sere, aprobate prin HCL nr. 560/2019;

61. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al SC Confort Urban SRL Constanța pentru semestrul I al anului 2020;

62. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului municipiului Constanța în Adunarea generală a asociaților SC Telegondola Mamaia SRL;

În cadrul acestui proiect, consilierii PSD au propus-o pe Iuliana Răduțoiu, ceilalți consilieri de la PNL și PMP neavând alte propuneri. Proiectul de hotărâre a trecut cu 27 voturi pentru.

63. Proiect de hotărâre pentru schimbarea reprezentantului Direcției de Sănătate Publică Constanța, propunerea fiind Cristina Schipor. Și acest proiect a trecut cu 27 de voturi pentru.

Diana BERECHET

marţi, 22 septembrie 20201417
Comentarii

01Cine a furat 75% din subventie(22 sep 23:53)
Fagadau si cei din primarie ,impreuna cu consilierii juridici sa ia HCL 277 data de Radu Mazare in11.11.2013 sa mearga si s-o arate judecatorilor de la Curtea de Apel sa afle cum se dadea subventiile la caldura in 2013 constantenilor.Sa ia judecatorii documentele publicate de alte institutii si sa vada ca la data respectiva primaria nu cerea acte pe masini mai mici sau mai mari de 10 ani.Cerinta in 2013 la primarie era sa nu ai mai multe imobile.venitul in bani lunar si asigurarea casei.Ati nenorocit mii de cetateni ai Constantei cerand baniii inapoi.Fac public in presa si afara tot.
00Mad Max(22 sep 19:30)
Nimic despre intoarcerea consilierului Emil Banias...chiar asa a fost de nevazut?
12Adevar(22 sep 18:20)
Daca prin absurdul , absurdului iese Fagadau primar ... sa stie ca i sunt pregatite , denunturi clare facute conf procedurilor penale !
24Alegecucap(22 sep 15:48)
Alegerile sunt pur optiunea fiecaruia, dupa afinitati, dupa mentalitate, cultura, civilizatie, educatie, verticalitate. Masochismul si ipocrizia dozata in unii sau altii, ne macina viitorul. Lasati sentimentalismul, imaginea reflectata, marinimia aparenta, umilinta, fiti verticali, discerneti, ganditi, faceti o retrospectiva si ganditi ce vreti pentru viitorul vostru. Comparati Constanta cu Brasovul, Clujul, Sibiul, Aradul, si de ce nu cu Milano, Barcelona, Munchen.
15PSD FAGADAU HOTIE ...ETC(22 sep 14:39)
IN ACEST MANDAT 6 IUNIE 2016-2020 PRIMARIA CONSTANTA CONDUSA DE PSD FAGADAU CU O SLABA SI PREA PROASTA SI BOLNAVA ACTIVITATE A LUI FAGADAU SI CONSILIERII LOCALI DE LA PSD CARE NU ERAU DE GASIT CIND OMENII VENEAU CU PROBLEME LOR PRIMARUL DECEBAL FAGADAU CARE ACUM FUGE DE OAMENI SI CIND PLEACA ACASA DUPA CE STA INCHIS PE LA BABU PE LA RASAUTEANU ISI CHEAMA SOFERUL PE LA ALTE IESIRI DE PORTI A CLADIRII ALBE SI FACE CAMPANIE DOAR ONLINE CU TUPE MIZERABIL FAGADAU PSD VA RUGAM URGENT PARASITI PRIMARIA C-TA LASATI SENIORII IN PACE VA ECRANIZATI CU DINSII PENTRU UN ALT MANDAT NU SE POATE FAGADAU PSD..
14mai...consilierilor...(22 sep 13:35)
...nu va este dor de..IORDACHE???nu-i simtiti lipsa???este intr-un loc...LUMINAT...plin cu verdeata..unde veti ajunge si voi...acest individ a facut numai rau..a sapat GROAPA unuia...si ca prostalaul...a cazut in ea..aveti grija..oamenii rai ca IORDACHE...ajung in...IAD..
18citizenx(22 sep 10:15)
este usor sa iti faci campanie electorala pe bani publici... spre deosebire de contracandidatii lui. Nu este corect!
51mai corupt decat Comanescu(22 sep 10:08)
sponsorul campoaniei lui Virgil Chitac, nu exista. a furat tot ce se putea prin coruperea altora din administrate publica locala, ajungand diuntr-un neica-nimeni inainte de 89, un miliardar. ce a facut el pentru constanta ca sa-si revendice municipiul prin candidatul lui Chitac.
37Pe cine doriti !(22 sep 09:16)
Fagadau este un Corupt ... banii prin interpusi ai primeste ! Este cel mai pervers si caracter urat din ce a existat in Constanta !
37Loco(22 sep 08:19)
Parvenitul asta de primar este arogant si in poza electorala. El ne priveste de sus, ca un nobil latifundiar. Plebea, ca si fotograful de campanie, trebuie sa ridice capul ca sa-l vada pe acest geniu al administratiei locale. Concret, ai distrus un oras, domnule primar! Si in continuare, iti bati joc de toti oamenii care traiesc aici. Aroganta nu este o virtute! Dar ce poti cere unui om, care nu are nici macar constiinta?
09evidente(22 sep 07:42)
Activitatea parlamentarilor , comsilierilor locali si judeteni ar trebui oprita prin lege cu 6 luni inainte de alegeri , altfel rezulta niste probleme care atarna greu pe umerii populatiei traitoare pe aceste plaiuri
mai mult...Local
22 oct 08:06LocalVIDEO! INCENDIU la subsolul sediului ANAF din zona Tomis 3

Militarii din cadrul ISU Dobrogea au fost solicitați să intervină, miercuri, 21 octombrie a.c., în Constanta, pe...2157

22 oct 23:04LocalCoronavirus: Amenzi de aproape 32.000 de lei, aplicate de polițiștii constănțeni602
22 oct 23:04LocalCoronavirus: Aproape 100 de ELEVI din Constanţa, confrmaţi cu SARS-CoV-21419
22 oct 23:05LocalCoronavirus: Noi măsuri de protecţie la Negru Vodă. Localitatea trece peste indicele de 1.5 la mia de locuitori

Prefectul județului Constanța, Silviu-Iulian COȘA, a convocat, miercuri, 21 octombrie a.c., Comitetul Județean...728

22 oct 23:07LocalCORONAVIRUS: 2 NOI DECESE, la Constanța1437
22 oct 23:07LocalDouă unități de învățământ din județul Constanța își modifică scenariile de funcționare1133
22 oct 23:08LocalSe lucrează pe străzile Hatman Luca Arbore și Mihai Viteazu

Echipele SC Confort Urban SRL au acționat astăzi cu utilaje pentru frezarea zonei carosabile pe strada Hatman Luca...615

22 oct 23:10LocalPolițiștii constănțeni, de vorbă cu adolescenții549
22 oct 23:08LocalCând la BORD ai luat ALCOOL, Poliția te ia... DOMOL!756
22 oct 23:08LocalCinci AGENȚI ECONOMICI, în ATENȚIA POLIȚIEI, la Constanța

Polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, ai Serviciului Rutier și Poliției...1261

22 oct 23:09LocalANCHETĂ la COSTINEȘTI: Au FURAT motorul unei BĂRCI688
22 oct 23:09LocalCONDAMNAȚI pentru BĂTĂI și SCANDALURI, la Constanța1025
Vremea
9.8°9.8° - 13.2° marţi, 20 octombrie 2020
ConstanțaUmiditate: 63%
Vânt: 2.43 m/s
Presiune: 1027 milibari

Loto
6/494925283848
5/405613153827
joker122227424313
Horoscop
mai mult...SPSportRT
22 oct 09:22SportSurpriza serii - Șahtior Donețk, victorie pe terenul lui Real Madrid (3-2)

Șahtior Donețk a reușit surpriza serii de Champions League, după ce s-a impus (3-2) pe terenul celor de la Real...468

22 oct 00:00SportBayern Munchen a făcut spectacol cu Atletico Madrid (4-0)

Bayern Munchen, deținătoarea trofeului, a început perfect noul sezon de Champions League. Bavarezii au câștigat...359

22 oct 00:00SportNovak Djokovic nu va participa la turneul ATP Masters 1.000 de la Paris

Tenismanul sârb Novak Djokovic, liderul clasamentului mondial, a decis să nu participe la turneul ATP Masters 1.000 de...365

22 oct 00:00SportPele, fericit că este ''lucid'' la aproape 80 de ani

"Regele" Pele, legenda vie a fotbalului, a afirmat că este fericit să fie încă "lucid" la cei aproape 80 de ani,...406

Local
22 oct 23:08LocalSe lucrează pe străzile Hatman Luca Arbore și Mihai Viteazu

Echipele SC Confort Urban SRL au acționat astăzi cu utilaje pentru frezarea zonei carosabile pe strada Hatman Luca...615

22 oct 23:10LocalPolițiștii constănțeni, de vorbă cu adolescenții

Polițiștii Biroului de Analiză și Prevenire a Criminalității, împreună cu polițiști din cadrul Biroului...549

22 oct 23:08LocalCând la BORD ai luat ALCOOL, Poliția te ia... DOMOL!

756

22 oct 23:05LocalCoronavirus: Noi măsuri de protecţie la Negru Vodă. Localitatea trece peste indicele de 1.5 la mia de locuitori

Prefectul județului Constanța, Silviu-Iulian COȘA, a convocat, miercuri, 21 octombrie a.c., Comitetul Județean...728

22 oct 23:07LocalCORONAVIRUS: 2 NOI DECESE, la Constanța

Până miercuri, 21 octombrie a.c., 6.065 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. În Constanța au...1437

22 oct 23:07LocalDouă unități de învățământ din județul Constanța își modifică scenariile de funcționare

Prefectul județului Constanța, Silviu-Iulian Coșa, a convocat, miercuri, 21 octombrie a.c., Comitetul Județean...1133

22 oct 23:08LocalCinci AGENȚI ECONOMICI, în ATENȚIA POLIȚIEI, la Constanța

Polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, ai Serviciului Rutier și Poliției...1261

22 oct 23:09LocalANCHETĂ la COSTINEȘTI: Au FURAT motorul unei BĂRCI

În urma cercetărilor într-un dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunii de furt calificat, polițiști din...688

22 oct 23:09LocalCONDAMNAȚI pentru BĂTĂI și SCANDALURI, la Constanța

1025

Politică
22 oct 00:00PoliticăTurcan: Alegerea domnului Iordache este nelegală; cine l-a votat şi-a vândut sufletul

Vicepremierul Raluca Turcan consideră nelegală alegerea lui Florin Iordache la preşedinţia Consiliului Legislativ...399

22 oct 00:00PoliticăLudovic Orban: Ritmul de creştere a numărului de persoane infectate se va reduce

Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri, la Piteşti, că, din evaluările pe care le deţine, ritmul de creştere a...398

22 oct 00:00PoliticăCiolacu: La PSD nu o să candideze nicio persoană trimisă în judecată. Se face un nou control al listelor

342

22 oct 00:00PoliticăAurescu, către românii din SUA: Există posibilitatea de a vota prin corespondenţă; luaţi în considerare opţiunea

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a transmis un mesaj către românii din Statele Unite ale Americii să ia...277

22 oct 00:00PoliticăRoman (PNL): Atacăm la CCR alegerea lui Iordache în funcţia de preşedinte al Consiliului Legislativ

Liberalii vor ataca la Curtea Constituţională a României (CCR) alegerea deputatului PSD Florin Iordache la şefia...348

22 oct 00:00PoliticăSenat: Radu Oprea, noul lider de grup al senatorilor PSD

311

Interviuri
6 oct 00:11InterviuriIon Adrian ROŞU, primarul din Fântânele: Vreau să văd locuitori zâmbitori, comunicativi și sinceri! VIDEO

Ion Adrian Roșu, primarul din Fântânele, care a câștigat alegerile locale din 27 septembrie, din partea PNL, a...2309

3 oct 00:13InterviuriHoria Constantinescu: M-am simțit un NENOROCIT că l-am AJUTAT să plece pe FĂGĂDĂU

HoriaConstantinescu a candidat din partea PPU-SL la Primăria Constanța, însă nu a reușit să obțină decât 4 800...6683

2 oct 00:14InterviuriFlorin Chelaru, primarul din Năvodari: Nu spun că PSD este pe VAL, dar NU este nici sub VAL, cum își doresc unii

2751

2 oct 00:14InterviuriLa Kogălniceanu, Ancuţa Belu are MAJORITATE în Consiliul LOCAL! Video

Ancuța Belu,primarul din Mihail Kogălniceanu, câștigătoarea unui nou mandat la alegerile din 27 septembrie, a...2559

2 oct 00:14InterviuriDeşi NEGOCIAZĂ o COLABORARE, PNL și USR-PLUS NU se vor avea ca fraţii! Video

Constanța a votat pentru schimbare și a optat pentru Vergil Chițac și Stelian Ion, care au obținut 28,48%,...2278

1 oct 00:07InterviuriVasile Delicoti vrea să facă din POARTA ALBĂ o comună MODEL

2782

Monden
22 oct 00:00MondenDominic West va interpreta rolul prințului Charles în două sezoane „The Crown“

Actorul englez Dominic West, cunoscut din filme ca „Mona Lisa Smile” şi „The Square”, se află în negocieri...315

22 oct 00:00MondenMiley Cyrus anunţă că lucrează la un album de coveruri Metallica

Miley Cyrus lucrează în prezent la înregistrarea unui album de coveruri după piesele trupei Metallica, relatează...319

22 oct 00:00MondenFranciza „Fast and Furious“ se va încheia după difuzarea celui de-al 11-lea film din serie

298

22 oct 00:00MondenPaul McCartney va lansa în decembrie un nou album solo

Paul McCartney va lansa în luna decembrie albumul ''McCartney III'', o nouă colecţie de piese compuse de-a lungul...276

22 oct 00:00MondenAlbumul „No Need To Argue“ al trupei The Cranberries, reeditat în versiune remasterizată

Albumul "No Need To Argue" al trupei irlandeze The Cranberries, care conţine hitul "Zombie" şi este cel mai bine...271

22 oct 00:00MondenSolistul trupei The Cure şi rapperul Skepta apar pe noul album al grupului Gorillaz, ce va fi lansat vineri

285

Mapamond
22 oct 00:00MapamondOxfam: Condiţiile din tabăra provizorie de migranţi din Lesbos sunt mai proaste decât cele iniţiale

Organizaţia umanitară Oxfam a criticat condiţiile dintr-o tabără de corturi provizorie pentru refugiaţi şi...300

22 oct 00:00MapamondCoronavirus: Cehia raportează un record de 12.000 de cazuri noi de infectare. Ucraina - 141 de decese

Cehia a raportat miercuri un număr de 11.984 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, cel mai ridicat bilanţ zilnic,...289

22 oct 00:00MapamondCoronavirus: Brazilia va adopta un vaccin chinezesc în pofida polemicii din jurul acestui tratament

280

22 oct 00:00MapamondTurcia: Captură masivă de cocaină pe o navă din Brazilia

Autorităţile din Turcia au capturat 220 de kilograme de cocaină pe o navă ce a sosit din Brazilia într-un port pe...339

22 oct 19:31MapamondCoronavirus: Rusia - record de 15.700 de noi cazuri şi 317 decese; Kremlinul nu pregăteşte măsuri de izolare

Rusia a înregistrat miercuri un număr record de 15.700 de noi infecţii de coronavirus şi de 317 de decese legate de...298

22 oct 00:00MapamondPandemia de COVID-19 accentuează scăderea ratei natalităţii în Japonia

Fenomenul de îmbătrânire a populaţiei în Japonia s-a adâncit într-un ritm şi mai alert în timpul pandemiei de...282

Sănătate
22 oct 00:00SănătateSuferi de reflux gastroesofagian? Soluții pe care le poți încerca

Dintre numeroasele afecțiuni ale tractului digestiv, refluxul gastroesofagian este cea mai frecventă, având...394

22 oct 00:00SănătateMituri și adevăruri despre alimentele congelate

Există numeroase mituri cu privire la alimentele congelate, iar majoritatea dintre acestea sunt legate de păstrarea...351

22 oct 00:00SănătateCe beneficii are ceaiul de rozmarin și cum se prepară

323

22 oct 00:00SănătateAlimente permise și alimente interzise atunci când ai laringită

Laringita este o afecțiune de sezon, care presupune inflamația mucoasei laringelui și se manifestă prin tuse,...309

22 oct 00:00SănătateDieta în 2020: ce regimuri alimentare sunt mai indicate decât altele

Ce trebuie să mănânci ca să slăbești? Nutriționiștii spun că în 2020 e timpul să lăsăm în urmă dietele...324

22 oct 00:00SănătateSfaturi la îndemână împotriva durerilor de cap

Potrivit statisticilor, ne confruntăm cu o durere de cap intensă cel puțin o dată în viață. Deși aceasta trece...299

22 oct 00:00SănătateCare sunt uleiurile esenţiale recomandate în sezonul rece

Aromaterapia poate ajuta la tratarea afecțiunilor care apar cu precădere iarna, precum virozele și bronșita. Dintre...309

22 oct 00:00SănătateStudiu: Acupunctura reduce durerile de cap asociate cu migrena

Comparativ cu metodele obișnuite de tratare a migrenei, acupunctura reduce eficient intensitatea durerilor de cap,...293

22 oct 00:00SănătateTulburări de somn: ingredientele din produsele naturale care chiar funcționează

366

Prin accesarea replicaonline.ro, sunteți de acord cu termenii de utilizare și politica de confidențialitate.
ACCEPT