rss

Anul XVI Nr. 3830 (3881), 22 ianuarie
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

ULTIMA ședință de CONSILIU LOCAL, ‘fără GUST și fără MIROS’

Ultima ședință de Consiliu Local Municipal a avut loc marți, 21 septembrie, însă a fost una ‘fără gust și fără miros’, după cum spun unii consilieri. Decebal Făgădău a evitat total să vorbească și nu a avut niciun cuvânt de spus la final de mandate.

Consilierii locali municipali au fost convocaţi, pe data de 21 septembrie, în ultima şedinţă de consiliu din acest mandat. Totul a mers ca și uns iar consilierii locali municipali au votat proiectele cu rigurozitate și poate mai repede ca niciodată. Ce-i drept, i-a ajutat și conexiunea la internet cate în alte dăți mai făcea figuri. La finele ședinței consilierii s-au așteptat la un mesaj de final de mandat din partea primarului însă… au primit doar un „vă mulțumim, la revedere!” „Făgădău a fost mut. O ultimă ședință fără gust, fără miros”, așa au descris-o unii consilieri locali.

În ultima ședință ordinară de Consiliu Local Municipal a curs cu voturi pozitive. Un singur proiect de hotărâre a fost retras și 7 votate împotrivă.

Iată ordinea de zi și cum au votat consilierii locali municipali:

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 31.08.2020.

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2020; iniţiator: primar Decebal Făgădău.

La acest proiect, primarul municipiului Constanța a lansat și un amendament și anume: „amendament la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2020, menționez că amendamentul vorbește despre capitolele învățământ și sănătate. Astfel, se propune modificarea anexelor numărul 2 și 2 bis prin redistribuire de credite astfel: la capitolul învățământ se diminuează cheltuielile și serviciile cu suma de 46 de mii de lei și se majorează cheltuielile de capital cu suma de 46 mii lei. La capitolul sănătate se diminuează cu suma de 25 mii lei și se majorează transferurile interne cu suma de 25 mii lei. La punctul doi al amendamentului se propune modificarea anexei 3, lista obiectivelor de investitii pentru instituțiile de învățământ și Spitalul Clinic de Boli Infecțioase. La punctual 3 se propune modificarea bugetelor instituțiilor subordonate pentru instituțiile de învățământ și pentru Spitalul de Boli Infecțioase.” Atât amendamentele cât și proiectul de hotărâre au fost votate de consilierii locali. Mai exact, 27 de voturi pentru și astfel, acestea au trecut.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății CT BUS SA pe anul 2020; iniţiator: primar Decebal Făgădău. Proiectul de hotărâre a trecut cu 27 de voturi pentru.

4. Proiect de hotărâre privind premierea elevilor care au obținut media 10 la examenul național de bacalaureat și a profesorilor îndrumători; iniţiator: primar Decebal Făgădău. Proiectul de hotărâre a trecut cu 27 de voturi pentru.

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 302/2017 privind acordarea de facilități la transportul public de călători pentru categoriile de persoane beneficiare din municipiul Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău. Proiectul de hotărâre a trecut cu 27 de voturi pentru.

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 3 lit. a) din HCL nr. 24/2016 privind aprobarea Programului „Respect”; iniţiator: primar Decebal Făgădău. Proiectul de hotărâre a trecut cu 27 de voturi pentru.

7. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Constanta, în calitate de membru fondator în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară; iniţiator: primar Decebal Făgădău. Proiectul de hotărâre a trecut cu 27 de voturi pentru.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Constanța ca membru fondator la înființarea Asociației „Organizația de Management al Destinației Mamaia – Constanța”; iniţiator: primar Decebal Făgădău. Proiectul de hotărâre a trecut cu 27 de voturi pentru.

Consilierii au votat: Cetățenii de onoare ai municipiului vor primi terenuri

9. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate a unui teren situat în municipiul Constanța numitei Elena Frîncu - cetăţean de onoare al municipiului Constanţa; iniţiator: primar Decebal Făgădău. Proiectul de hotărâre a trecut cu 27 de voturi pentru.

10. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate a unui teren situat în municipiul Constanța numitei Elisabeta Samara - cetăţean de onoare al municipiului Constanţa; iniţiator: primar Decebal Făgădău. Proiectul de hotărâre a trecut cu 27 de voturi pentru.

11. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate a unui teren situat în municipiul Constanța numitului Ilie Floroiu - cetăţean de onoare al municipiului Constanţa; iniţiator: primar Decebal Făgădău. Proiectul de hotărâre a trecut cu 27 de voturi pentru.

12. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate a unui teren situat în municipiul Constanța numitului Adrian Bavaru - cetăţean de onoare al municipiului Constanţa; iniţiator: primar Decebal Făgădău. Proiectul de hotărâre a trecut cu 27 de voturi pentru.

13. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate a unui teren situat în municipiul Constanța numitului Victor Ciupină - cetăţean de onoare al municipiului Constanţa; iniţiator: primar Decebal Făgădău. Proiectul de hotărâre a trecut cu 27 de voturi pentru.

14. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate a unui teren situat în municipiul Constanța numitului Andrei Pavel - cetăţean de onoare al municipiului Constanţa; iniţiator: primar Decebal Făgădău. Proiectul de hotărâre a trecut cu 27 de voturi pentru.

15. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate a unui teren situat în municipiul Constanța numitului Niculae Ștefan - cetăţean de onoare al municipiului Constanţa; iniţiator: primar Decebal Făgădău. Proiectul de hotărâre a trecut cu 27 de voturi pentru.

16. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate a unui teren situat în municipiul Constanța numitului Horia-Vlad Tecău - cetăţean de onoare al municipiului Constanţa; iniţiator: primar Decebal Făgădău. Proiectul de hotărâre a trecut cu 27 de voturi pentru.

17. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate a unui teren situat în municipiul Constanța numitei Anaid Tavitian - cetăţean de onoare al municipiului Constanţa; iniţiator: primar Decebal Făgădău. Proiectul de hotărâre a trecut cu 27 de voturi pentru.

18. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate a unui teren situat în municipiul Constanța numitei Nicoleta Daniela Sofronie - cetăţean de onoare al municipiului Constanţa; iniţiator: primar Decebal Făgădău. Proiectul de hotărâre a trecut cu 27 de voturi pentru.

19. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate a unui teren situat în municipiul Constanța numitului Alexandru Mereuță - cetăţean de onoare al municipiului Constanţa; iniţiator: primar Decebal Făgădău. Proiectul de hotărâre a trecut cu 26 de voturi pentru și o abținere.

20. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate a unui teren situat în municipiul Constanța numitei Elena Ploscariu - cetăţean de onoare al municipiului Constanţa; iniţiator: primar Decebal Făgădău. Proiectul de hotărâre a trecut cu 27 de voturi pentru.

Mai multe proiecte votate favorabil de consilierii locali

21. Proiect de hotărâre privind repartizarea și extinderea unor spații de locuit din fondul locativ situate pe raza municipiului Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău. Proiectul de hotărâre a trecut cu 27 de voturi pentru.

22. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru acordarea unui sprijin financiar Parohiei Sfântul Epictet și Astion; iniţiator: primar Decebal Făgădău. Proiectul de hotărâre a trecut cu 27 de voturi pentru.

23. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru acordarea unui sprijin financiar Parohiei Sfântul Cuvios Gherman; iniţiator: primar Decebal Făgădău. Proiectul de hotărâre a trecut cu 27 de voturi pentru.

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare dintre Municipiul Constanţa şi societatea 3D American Style Development S.R.L.; iniţiator: primar Decebal Făgădău. Proiectul de hotărâre a trecut cu 27 de voturi pentru.

25. Proiect de hotărâre privind reactualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor pentru municipiul Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău. Proiectul de hotărâre a trecut cu 27 de voturi pentru.

26. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 542/2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza de studiu de prefezabilitate, pentru amenajarea „str. Amsterdam - tronsonul cuprins între bd. Tomis și str. Madrid - și intersecție sens giratoriu cu iluminare bd. Tomis, str. Amsterdam și str. Alexandru Sahia”; iniţiator: primar Decebal Făgădău. Proiectul de hotărâre a trecut cu 27 de voturi pentru.

27. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău. Proiectul de hotărâre a trecut cu 27 de voturi pentru.

28. Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău. Proiectul de hotărâre a trecut cu 27 de voturi pentru.

29. Proiect de hotărâre pentru modificarea, completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al unității administrativ teritoriale – Municipiul Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău. Proiectul de hotărâre a trecut cu 27 de voturi pentru.

30. Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanţa; iniţiator: primar Decebal Făgădău. Proiectul de hotărâre a trecut cu 27 de voturi pentru.

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de terenuri dintre Municipiul Constanța și societatea Canal S SRL; iniţiator: primar Decebal Făgădău. Și acest proiect de hotărâre a trecut cu 27 de voturi pentru.

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de terenuri dintre Municipiul Constanța și Iusein Ilker; iniţiator: primar Decebal Făgădău. Proiectul de hotărâre a fost votat cu 27 de voturi pentru și o abținere.

Ieșirea din indiviziune a două imobile nu a trecut

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea ieşirii din indiviziune cu sultă a imobilului situat în municipiul Constanţa, str. Traian nr. 9; iniţiator: primar Decebal Făgădău. Acest proiect a fost votat astfel: 17 voturi pentru, și 10 abțineri iar proiectul nu a trecut.

34. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 268/2020 privind aprobarea ieşirii din indiviziune cu sultă a imobilului situat în municipiul Constanţa, str. Chiliei nr. 27; iniţiator: primar Decebal Făgădău. Și acest proiect a fost votat cu 17 voturi pentru, și 10 abțineri și nu a trecut.

Vânzări de terenuri din Constanța votate pozitiv de către consilieri

35. Proiect de hotărâre privind trecerea unui bun din domeniul public al municipiului Constanţa în domeniul privat al acestuia; iniţiator: primar Decebal Făgădău. Proiectul de hotărâre a trecut cu 27 de voturi pentru.

36. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafaţă de 337 mp situat în municipiul Constanţa, str. Pescarilor nr. 33B, în favoarea numitei Kanmaz Mihaela. Proiectul de hotărâre a trecut cu 16 de voturi pentru și 11 abțineri.

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică, a caietului de sarcini, precum și a raportului de evaluare ce stabilește prețul minim de pornire a vânzării imobilului teren proprietate privată a municipiului Constanța, situat în aleea Universității nr. 44A, în suprafață de 150 mp; iniţiator: primar Decebal Făgădău. Proiectul de hotărâre a trecut cu 26 de voturi pentru și 1 abținere.

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe și a raportului de evaluare ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil-teren, proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Decebal nr. 4, lot 1, în suprafață indiviză de 14,77 mp, ce face obiectul contractului de închiriere nr. 8351C/28.11.2019 încheiat de R.A. „Exploatarea Domeniului Public și Privat”, către numiţii Bâclea Adolf și Bâclea Irina; iniţiator: primar Decebal Făgădău. Proiectul de hotărâre a trecut cu 26 de voturi pentru și 1 abținere.

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe și a raportului de evaluare ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil-teren, proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Decebal nr. 4, lot 2, în suprafață indiviză de 46,93 mp, ce face obiectul contractului de închiriere nr. 8351B/28.11.2019 încheiat de RA ”Exploatarea Domeniului Public și Privat”, către numiţii Bâclea Adolf și Bâclea Irina. Proiectul de hotărâre a trecut cu 26 de voturi pentru și 1 abținere.

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe și a raportului de evaluare ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil-teren, proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Decebal nr. 4, lot 3, în suprafață indiviză de 39,56 mp, ce face obiectul contractului de închiriere nr. 8351A/28.11.2019 încheiat de RA ”Exploatarea Domeniului Public și Privat”, către numiţii Bâclea Adolf și Bâclea Irina; proiectul de hotărâre a trecut cu 26 de voturi pentru și 1 abținere.

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe și a raportului de evaluare ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil, teren, proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Mugurului nr. 45, în suprafață de 85 mp, către doamna Mihai Simona-Mariana; proiectul de hotărâre a trecut cu 26 de voturi pentru și 1 abținere.

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, str. Radu Calomfirescu nr. 3C, în suprafață indiviză de 10 mp, către domnul Bișoc Paul; proiectul de hotărâre a trecut cu 26 de voturi pentru și 1 abținere.

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, str. Plantelor FN, în suprafață de 27 mp; proiectul de hotărâre a trecut cu maximul de voturi pentru.

Vânzări de terenuri blocate de consilierii locali

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în municipiul Constanța, str. Siretului nr. 17, compus din 2 corpuri, respectiv C1 în suprafață de 273,8 mp și C2 în suprafață de 65,19 mp, precum și teren indiviz în suprafață totală de 198,9 mp; iniţiator: primar Decebal Făgădău; a fost votat cu 17 voturi pentru și 10 abțineri

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, bd. Mamaia nr. 286, în suprafață de 1060 mp, ocupat parțial de activul deținut în proprietate de SC Dinamic Trading Star SRL; iniţiator: primar Decebal Făgădău; 13 voturi pentru, 1 vot împotrivă și 13 abțineri. Nu a trecut.

46. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului aferent spațiului comercial nr. 5, situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, zona Perla Select, în suprafață de 289 mp, ce face obiectul contractului de asociere nr. 1974/29.10.2001, adiționat, încheiat cu RA „Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța”, către SC Gesi Grup Center SRL; iniţiator: primar Decebal Făgădău;

47. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, zona Bufet Doruleț, în suprafață de 94mp; iniţiator: primar Decebal Făgădău. Proiectul a fost votat cu 16 voturi pentru, 10 împotrivă și o abținere. Nici acesta nu a trecut.

48. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Dumbrăveni, str. Corneliu Baba, str. Recoltei și str. Lucian Blaga, inițiator Roman Atena Florentina; votat cu 13 voturi pentru, 11 împotrivă și 3 abțineri. Nu a trecut.

PUZ-ul pentru zona Pescărie, retras

49. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul situat în zona Pescărie, delimitat la nord de teren identificat cu IE 206744, la sud de terenuri identificate cu IE 217398 și IE 211692, la est de Marea Neagră, la vest de terenuri identificate cu IE 200133, IE 204194, IE 203051 și IE 222991, inițiator Maticiuc Ion; iniţiator: primar Decebal Făgădău.

Un alt val de proiecte trecute cu maximul de voturi

Mai multe proiecte de hotărâre au fost votate cu maximul de voturi de consilierii locali municipali. Astfel:

50. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire imobil locuire colectivă, bd. Tomis nr. 458, investitor SC Alaidava SRL;

51. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de bd. Mamaia, str. Patriei și str. Renașterii, inițiator Ștefan Stere;

52. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire locuință individuală cu spațiu comercial la parter, str. Dorului nr. 11-11B, investitor Pocea Nicolae;

53. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – reorganizare stație carburanți, bd. Aurel Vlaicu nr. 121, investitor SC Lukoil România SA;

54. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire locuință individuală, str. Alexandru Șteflea nr. 6B, investitori Onțică Adrian și Rădoi Mariana;

55. Proiect de hotărâre privind valabilitatea HCL nr. 367/2017;

56. Proiect de hotărâre privind detalierea prevederilor Regulamentului local de urbanism aferent PUZ aprobat prin HCL nr. 35/2015;

57. Proiect de hotărâre privind corectarea prevederilor anexei la HCL nr. 318/2020;

58. Proiect de hotărâre pentru aprobarea unor precizări privind prevederile Regulamentului local de urbanism aferent PUZ Palazu Mare;

59. Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumire circulației publice situate în zona peninsulară a municipiului Constanța, teren identificat cu nr. cadastral 252065;

60. Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri circulațiilor publice situate în municipiul Constanța, zona sere, aprobate prin HCL nr. 560/2019;

61. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al SC Confort Urban SRL Constanța pentru semestrul I al anului 2020;

62. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului municipiului Constanța în Adunarea generală a asociaților SC Telegondola Mamaia SRL;

În cadrul acestui proiect, consilierii PSD au propus-o pe Iuliana Răduțoiu, ceilalți consilieri de la PNL și PMP neavând alte propuneri. Proiectul de hotărâre a trecut cu 27 voturi pentru.

63. Proiect de hotărâre pentru schimbarea reprezentantului Direcției de Sănătate Publică Constanța, propunerea fiind Cristina Schipor. Și acest proiect a trecut cu 27 de voturi pentru.

Diana BERECHET

marţi, 22 septembrie 20201774
SKINMED CLINIC, Centrul de Excelență Dermatologie București
IATĂ ce MĂSURI TREBUIE să RESPECTĂM!
GANDUL.RO
Irina a murit cu ordinul de protecție în mână! Ultimele ei cuvinte: 'A venit peste mine în casă…'
Comentarii

01Cine a furat 75% din subventie(22 sep 23:53)
Fagadau si cei din primarie ,impreuna cu consilierii juridici sa ia HCL 277 data de Radu Mazare in11.11.2013 sa mearga si s-o arate judecatorilor de la Curtea de Apel sa afle cum se dadea subventiile la caldura in 2013 constantenilor.Sa ia judecatorii documentele publicate de alte institutii si sa vada ca la data respectiva primaria nu cerea acte pe masini mai mici sau mai mari de 10 ani.Cerinta in 2013 la primarie era sa nu ai mai multe imobile.venitul in bani lunar si asigurarea casei.Ati nenorocit mii de cetateni ai Constantei cerand baniii inapoi.Fac public in presa si afara tot.
00Mad Max(22 sep 19:30)
Nimic despre intoarcerea consilierului Emil Banias...chiar asa a fost de nevazut?
12Adevar(22 sep 18:20)
Daca prin absurdul , absurdului iese Fagadau primar ... sa stie ca i sunt pregatite , denunturi clare facute conf procedurilor penale !
24Alegecucap(22 sep 15:48)
Alegerile sunt pur optiunea fiecaruia, dupa afinitati, dupa mentalitate, cultura, civilizatie, educatie, verticalitate. Masochismul si ipocrizia dozata in unii sau altii, ne macina viitorul. Lasati sentimentalismul, imaginea reflectata, marinimia aparenta, umilinta, fiti verticali, discerneti, ganditi, faceti o retrospectiva si ganditi ce vreti pentru viitorul vostru. Comparati Constanta cu Brasovul, Clujul, Sibiul, Aradul, si de ce nu cu Milano, Barcelona, Munchen.
15PSD FAGADAU HOTIE ...ETC(22 sep 14:39)
IN ACEST MANDAT 6 IUNIE 2016-2020 PRIMARIA CONSTANTA CONDUSA DE PSD FAGADAU CU O SLABA SI PREA PROASTA SI BOLNAVA ACTIVITATE A LUI FAGADAU SI CONSILIERII LOCALI DE LA PSD CARE NU ERAU DE GASIT CIND OMENII VENEAU CU PROBLEME LOR PRIMARUL DECEBAL FAGADAU CARE ACUM FUGE DE OAMENI SI CIND PLEACA ACASA DUPA CE STA INCHIS PE LA BABU PE LA RASAUTEANU ISI CHEAMA SOFERUL PE LA ALTE IESIRI DE PORTI A CLADIRII ALBE SI FACE CAMPANIE DOAR ONLINE CU TUPE MIZERABIL FAGADAU PSD VA RUGAM URGENT PARASITI PRIMARIA C-TA LASATI SENIORII IN PACE VA ECRANIZATI CU DINSII PENTRU UN ALT MANDAT NU SE POATE FAGADAU PSD..
14mai...consilierilor...(22 sep 13:35)
...nu va este dor de..IORDACHE???nu-i simtiti lipsa???este intr-un loc...LUMINAT...plin cu verdeata..unde veti ajunge si voi...acest individ a facut numai rau..a sapat GROAPA unuia...si ca prostalaul...a cazut in ea..aveti grija..oamenii rai ca IORDACHE...ajung in...IAD..
18citizenx(22 sep 10:15)
este usor sa iti faci campanie electorala pe bani publici... spre deosebire de contracandidatii lui. Nu este corect!
51mai corupt decat Comanescu(22 sep 10:08)
sponsorul campoaniei lui Virgil Chitac, nu exista. a furat tot ce se putea prin coruperea altora din administrate publica locala, ajungand diuntr-un neica-nimeni inainte de 89, un miliardar. ce a facut el pentru constanta ca sa-si revendice municipiul prin candidatul lui Chitac.
37Pe cine doriti !(22 sep 09:16)
Fagadau este un Corupt ... banii prin interpusi ai primeste ! Este cel mai pervers si caracter urat din ce a existat in Constanta !
37Loco(22 sep 08:19)
Parvenitul asta de primar este arogant si in poza electorala. El ne priveste de sus, ca un nobil latifundiar. Plebea, ca si fotograful de campanie, trebuie sa ridice capul ca sa-l vada pe acest geniu al administratiei locale. Concret, ai distrus un oras, domnule primar! Si in continuare, iti bati joc de toti oamenii care traiesc aici. Aroganta nu este o virtute! Dar ce poti cere unui om, care nu are nici macar constiinta?
09evidente(22 sep 07:42)
Activitatea parlamentarilor , comsilierilor locali si judeteni ar trebui oprita prin lege cu 6 luni inainte de alegeri , altfel rezulta niste probleme care atarna greu pe umerii populatiei traitoare pe aceste plaiuri
mai mult...Local
22 ian 17:16LocalPRIMĂRIA Constanța CUMPĂRĂ 13 CEASURI STRADALE ANALOGICE!

Primăria Constanța a lansat și finalizat achiziția a mai multor ceasuri stradale ce vor fi amplasate în zonele...917

22 ian 20:44LocalPROFESOR de la COLEGIUL CAROL, confirmat cu COVID. Alți TREI sunt în IZOLARE1151
22 ian 19:38LocalINDIVIDUL care și-a OMORÂT mama are ALERGIE la PUȘCĂRIE!1014
22 ian 21:27LocalCoronavirus: Polițiștii constănțeni au aplicat AMENZI în valoare de 16.000 de lei, în ultimele 24 de ore

Forțele cu atribuții în domeniul ordinii și siguranței publice continuă să acționeze, în contextul prevenirii...355

22 ian 21:27LocalCoronavirus la Constanța: 2.436 de persoane, în carantină, și 4.550, izolate la domiciliu351
22 ian 21:27LocalÎncă un DECES, din cauza COVID-19, la Constanța. Persoana era nevaccinată502
22 ian 21:28LocalPROIECT împotriva VIOLENȚEI din ȘCOLI, inițiat de IPJ Constanța

În această săptămână, polițiștii Biroului Siguranță Școlară, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar...477

22 ian 21:41LocalConsiliul Județean Constanța, convocat în ședință. Iată ordinea de zi500
22 ian 21:41LocalPOLIȚIA, ACTIVITĂȚI de PREVENIRE a AGRESIUNILOR SEXUALE asupra MINORILOR294
22 ian 13:35LocalCÂT COSTĂ un SEJUR ROMANTIC, pe LITORAL, de ZIUA ÎNDRĂGOSTIȚILOR!

Regimul hotelier deschide larg ușile pentru Ziua Îndrăgostiților. Aceștia au afișat deja ofertele pentru clienți,...574

22 ian 21:41LocalBEȚI și FĂRĂ PERMIS, pe drumurile din Constanța426
22 ian 21:42LocalRAZII în CONSTANȚA: AMENZI pe BANDĂ RULANTĂ!451
Vremea
-4.6°-4.6° - -0.4° sâmbătă, 22 ianuarie 2022
ConstanțaUmiditate: 50%
Vânt: 4.79 m/s
Presiune: 1018 milibari

Loto
6/494628487314
5/401091916407
joker30152352910
Horoscop
mai mult...SPSportRT
22 ian 00:00SportIanis Hagi s-a accidentat la genunchi - Jucătorul lui Glasgow Rangers a părăsit terenul după 13 minute

Ianis Hagi a fost titular pentru Glasgow Rangers în 16-imile Cupei Scoției (vs Stirling Albion), dar s-a accidentat la...299

22 ian 23:30SportFotbal - Liga I: FC Argeş - Dinamo 2-1

FC Argeş a învins-o pe Dinamo Bucureşti cu scorul de 2-1 (0-0), vineri seara, pe teren propriu, în primul meci...311

22 ian 23:29SportLiga 1: FC Argeș vs Dinamo - Se reia chinul „câinilor”

Liga 1 la fotbal revine în actualitate după pauza invernală. În Trivale, FC Argeș se duelează cu Dinamo, de la ora...321

22 ian 23:28SportS-a decis ora de start pentru meciul Simonei Halep: ceasurile ne vor suna devreme

Simona Halep își continuă drumul la Australian Open urmând a juca, în turul trei al competiției, împotriva...884

Local
22 ian 21:28LocalPROIECT împotriva VIOLENȚEI din ȘCOLI, inițiat de IPJ Constanța

În această săptămână, polițiștii Biroului Siguranță Școlară, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar...477

22 ian 21:41LocalConsiliul Județean Constanța, convocat în ședință. Iată ordinea de zi

Consiliul Județean Constanța va fi convocat în ședință ordinară pe data de 28 ianuarie a.c., la ora 13.00....500

22 ian 21:41LocalPOLIȚIA, ACTIVITĂȚI de PREVENIRE a AGRESIUNILOR SEXUALE asupra MINORILOR

294

22 ian 21:27LocalCoronavirus: Polițiștii constănțeni au aplicat AMENZI în valoare de 16.000 de lei, în ultimele 24 de ore

Forțele cu atribuții în domeniul ordinii și siguranței publice continuă să acționeze, în contextul prevenirii...355

22 ian 21:27LocalCoronavirus la Constanța: 2.436 de persoane, în carantină, și 4.550, izolate la domiciliu

De la debutul pandemiei cu noul coronavirus, la nivelul județului Constanța au fost confirmate 76.693 de persoane...351

22 ian 21:27LocalÎncă un DECES, din cauza COVID-19, la Constanța. Persoana era nevaccinată

Până vineri, 21 ianuarie a.c., 59.477 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat, la...502

22 ian 13:35LocalCÂT COSTĂ un SEJUR ROMANTIC, pe LITORAL, de ZIUA ÎNDRĂGOSTIȚILOR!

Regimul hotelier deschide larg ușile pentru Ziua Îndrăgostiților. Aceștia au afișat deja ofertele pentru clienți,...574

22 ian 21:41LocalBEȚI și FĂRĂ PERMIS, pe drumurile din Constanța

La data de 20 ianuarie a.c., în jurul orei 7.50, polițiști din cadrul Secției 5 Rurală Cogealac au identificat un...426

22 ian 21:42LocalRAZII în CONSTANȚA: AMENZI pe BANDĂ RULANTĂ!

451

Politică
22 ian 00:06PoliticăNicușor Dan critică în termeni duri greva STB: 'E irațională și nu o înțeleg'

Primarul Capitalei Nicușor Dan a criticat vineri comportamentul angajaților STB care continuă greva. El a spus că...286

22 ian 00:07PoliticăCâciu: În două săptămâni vom avea o analiză privind supraimpozitarea furnizorilor de energie

Ministrul Finanţelor Adrian Câciu a anunțat la Digi24 că în următoarele săptămâni va fi efectuată o analiză...249

22 ian 00:10PoliticăJoe Biden: Orice intrare a unor trupe ruse în Ucraina, considerată o 'invazie'

493

Interviuri
5 ian 00:16InterviuriCOȘA: Voi COLABORA foarte BINE cu Marilena DRAGNEA! VIDEO

Prefectul județului Constanța, Silviu Coșa, s-a aflat în studioul REPLICA, marți, 4 ianuarie a.c., pentru a discuta...3573

21 dec 00:06InterviuriIulian SOCEANU: Până în primăvară GAZELE vor fi puse în FUNCȚIUNE! Video

Primarul orașului Techirghiol, Iulian Soceanu, s-a aflat în studioul Replica, luni, 20 decembrie, pentru discuta...5226

21 dec 00:06InterviuriCÎRJALIU, despre CIOBANU: Tu ești un MINCINOS și un zero BARAT! Video

4134

14 dec 00:25InterviuriSTELIAN Ion: PREDOIU e LEGAT de mâini și de picioare, direcționat unde vor alți POLITICIENI! Video (I)

Stelian Ion, fostul ministru constănțean al Justiției, a acordat un interviu cotidianului Replica, în care a vorbit...3506

11 dec 00:30InterviuriCHIȚAC: Nu pot să îmi imaginez PUZ-ul Peninsulei fără PORTUL TOMIS! VIDEO

Primarul Constanței, Vergil CHIȚAC, a ținut vineri, 10 decembrie, audiențe direct din studioul Replica. Edilul a...8538

10 dec 00:32InterviuriÎNGRIJIREA persoanelor VÂRSTNICE la DOMICILIU prinde contur! Video

4645

Monden
22 ian 00:00MondenCardi B a declarat că va suporta cheltuielile funeraliilor celor 17 victime ale incendiului din Bronx, New York

Cântăreaţa rap americană Cardi B s-a angajat să suporte cheltuielile funeraliilor celor 17 victime ale incendiului...253

22 ian 00:00MondenBritney Spears îi cere surorii sale să nu mai facă uz de numele său pentru a-şi promova cartea

Britney Spears i-a cerut surorii sale, Jamie Lynn Spears, să înceteze să mai facă uz de numele său pentru a-şi...211

22 ian 00:00MondenElton John şi-a reluat turneul de adio după doi ani de pauză

169

22 ian 00:00MondenUn stop cardiac şi un cancer de prostată, cauzele morţii lui Sidney Poitier

Un stop cardiac, combinat cu un cancer de prostată şi Alzheimer, au fost motivele care au provocat moartea, la 6...219

22 ian 00:08MondenAlex Bodi, scene exagerate de gelozie din cauza fostului Dariei Radionova!

Alex Bodi s-a certat cu Daria Radionova din cauza unor postări de pe Instagram. Ce l-a scos, de fapt, din sărite pe...556

22 ian 02:01MondenPrințul Andrew s-a retras din viața virtuală

268

Mapamond
22 ian 01:59MapamondCurtea Supremă, lovitură decisivă pentru Donald Trump

Curtea Supremă a deschis calea pentru transferul documentelor legate de acţiunile preşedintelui Donald Trump din 6...474

22 ian 01:56MapamondCasa Albă amenință direct Rusia, dacă invadează Ucraina

Casa Albă a promis un răspuns dur dacă trupele ruse vor intra în Ucraina, grăbindu-se să clarifice remarcile...338

22 ian 01:57MapamondKim Jong Un își anunță generalii că va începe un conflict militar cu SUA

1295

22 ian 01:58MapamondFranța vrea să trimită trupe în România, în contextul conflictului Rusia-Ucraina

Emanuel Macron a anunțat miercuri disponibilitatea Franței de a participa cu o prezență militară avansată a NATO...935

22 ian 01:54MapamondUn grup cu ramificații în România şi Italia a DETURNAT sute de mii de euro din fonduri UE

Un grup infracţional va fi tras la răspundere în România pentru că a deturnat sute de mii de euro din fondurile UE...626

22 ian 00:10MapamondSerghei Riabkov: Nu există riscul unui război pe scară largă în Europa

321

Sănătate
22 ian 00:00SănătateINSP a actualizat definiţiile de caz pentru COVID-19

Institutul Naţional de Sănătate Publică a actualizat, joi, definiţiile de caz pentru sindromul respirator acut cu...186

22 ian 01:33SănătateRaed Arafat REFUZĂ categoric eliminarea CERTIFICATULUI VERDE

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, consideră că folosirea certificatului COVID la...499

22 ian 23:18SănătateRaed Arafat: Vaccinarea anti-COVID rămâne soluţia pentru a evita îmbolnăvirea gravă

319

22 ian 01:35SănătateInfecțiile rezistente la medicamente au ucis în 2019 mai mulți oameni decât HIV/SIDA sau malaria

Infecţiile provocate de bacterii rezistente la multiple antibiotice au fost răspunzătoare în 2019 de peste 1,2...299

22 ian 01:37SănătateSpitalul Județean Constanța, NOI echipamente medicale destinate copiilor cu afecțiuni neurologice

Orchid, o companie care asigură servicii de mentenanță și instalare turbine eoliene, cu proiecte în România și...608

22 ian 00:08SănătateTusea și durerea în gât, frecvente în infecția COVID

306

Prin accesarea replicaonline.ro, sunteți de acord cu termenii de utilizare și politica de confidențialitate.
ACCEPT