REPLICA ONLINE CONSTANTA

15.9° Constanța Mar., 6 Iun. 2023
Anul XX Nr. 6386
15.9° Constanța Marți, 6 Iunie 2023 Anul XX Nr. 6386

ANUNȚ ANGAJARE ARHIVAR

ANUNȚ ANGAJARE ARHIVAR

Replica API 28 decembrie 2021 | 00:00 7368

Societatea UTILITĂȚI PUBLICE CERNAVODĂ SRL, organizează concurs în ziua de 17.01.2022, orele 13.00, la sediul din Fdt. Viorelelor, nr. 2A, în vederea ocupării unui post de Arhivar

Cerinţe:

• studii medii finalizate cu diploma de bacalaureat;

• curs operare PC

• curs atestat arhivar, constituie avantaj

Depunerea dosarelor de înscriere se va face până la data de 12.01.2022, orele 15.00 inclusiv. la sediul societății din Cernavodă, Fdt. Viorelelor, nr. 2A.

Concursul se va desfășura în trei etape după cum urmează:

1. Verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs.

2. Proba practică, se va desfăşura în data de 17.01.2022, la ora 13.00

Sunt declaraţi admişi pentru interviu doar candidaţii care au obţinut minim 70 de puncte la proba scrisă.

3. Interviul se susţine în data de 17.01.2022, ora 15.00.

Dosarul de înscriere va conţine în mod obligatoriu următoarele:

• cererea de înscriere la concurs;

• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate;

• carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, 1n meserie şi/sauin specialitatea studiilor, în copie;

• cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-1 facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

• adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

• curriculum vitae.

Precizări:
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

Google New Urmareste-ne pe Google News

Ti-a placut articolul?


COMENTARII

Puteti adauga un comentariu de maxim 1000 caractere

REPLICA

LOTO

6/49
24422204626
5/49
82039243840
joker
37324517292