rss

Anul XVI Nr. 3830 (3881), 21 septembrie
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

Consilierii municipali, CONVOCAŢI în ultima şedinţă din acest MANDAT

Consilierii locali municipali au fost convocaţi, pe data de 21 septembrie, în ulrima şedinţă de consiliu din acest mandat.

Vezi ordinea de zi

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 31.08.2020;

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2020;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății CT BUS SA pe anul 2020;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 3

4. Proiect de hotărâre privind premierea elevilor care au obținut media 10 la examenul național de bacalaureat și a profesorilor îndrumători;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 302/2017 privind acordarea de facilități la transportul public de călători pentru categoriile de persoane beneficiare din municipiul Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 3 lit. a) din HCL nr. 24/2016 privind aprobarea Programului „Respect”;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

7. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Constanta, în calitate de membru fondator în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Constanța ca membru fondator la înființarea Asociației „Organizația de Management al Destinației Mamaia – Constanța”;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 3

9. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate a unui teren situat în municipiul Constanța numitei Elena Frîncu - cetăţean de onoare al municipiului Constanţa;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

10. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate a unui teren situat în municipiul Constanța numitei Elisabeta Samara - cetăţean de onoare al municipiului Constanţa;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

11. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate a unui teren situat în municipiul Constanța numitului Ilie Floroiu - cetăţean de onoare al municipiului Constanţa;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

12. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate a unui teren situat în municipiul Constanța numitului Adrian Bavaru - cetăţean de onoare al municipiului Constanţa;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

13. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate a unui teren situat în municipiul Constanța numitului Victor Ciupină - cetăţean de onoare al municipiului Constanţa;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

14. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate a unui teren situat în municipiul Constanța numitului Andrei Pavel - cetăţean de onoare al municipiului Constanţa;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

15. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate a unui teren situat în municipiul Constanța numitului Niculae Ștefan - cetăţean de onoare al municipiului Constanţa;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

16. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate a unui teren situat în municipiul Constanța numitului Horia-Vlad Tecău - cetăţean de onoare al municipiului Constanţa;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

17. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate a unui teren situat în municipiul Constanța numitei Anaid Tavitian - cetăţean de onoare al municipiului Constanţa;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

18. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate a unui teren situat în municipiul Constanța numitei Nicoleta Daniela Sofronie - cetăţean de onoare al municipiului Constanţa;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

19. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate a unui teren situat în municipiul Constanța numitului Alexandru Mereuță - cetăţean de onoare al municipiului Constanţa;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

20. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate a unui teren situat în municipiul Constanța numitei Elena Ploscariu - cetăţean de onoare al municipiului Constanţa;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

21. Proiect de hotărâre privind repartizarea și extinderea unor spații de locuit din fondul locativ situate pe raza municipiului Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

22. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru acordarea unui sprijin financiar Parohiei Sfântul Epictet și Astion;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

23. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru acordarea unui sprijin financiar Parohiei Sfântul Cuvios Gherman;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare dintre Municipiul Constanţa şi societatea 3D American Style Development S.R.L.;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

25. Proiect de hotărâre privind reactualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor pentru municipiul Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

26. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 542/2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza de studiu de prefezabilitate, pentru amenajarea „str. Amsterdam - tronsonul cuprins între bd. Tomis și str. Madrid - și intersecție sens giratoriu cu iluminare bd. Tomis, str. Amsterdam și str. Alexandru Sahia”;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 3

27. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

28. Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

29. Proiect de hotărâre pentru modificarea, completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al unității administrativ teritoriale – Municipiul Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

30. Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanţa;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de terenuri dintre Municipiul Constanța și societatea Canal S SRL;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de terenuri dintre Municipiul Constanța și Iusein Ilker;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea ieşirii din indiviziune cu sultă a imobilului situat în municipiul Constanţa, str. Traian nr. 9;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

34. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 268/2020 privind aprobarea ieşirii din indiviziune cu sultă a imobilului situat în municipiul Constanţa, str. Chiliei nr. 27;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

35. Proiect de hotărâre privind trecerea unui bun din domeniul public al municipiului Constanţa în domeniul privat al acestuia;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

36. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafaţă de 337 mp situat în municipiul Constanţa, str. Pescarilor nr. 33B, în favoarea numitei Kanmaz Mihaela;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică, a caietului de sarcini, precum și a raportului de evaluare ce stabilește prețul minim de pornire a vânzării imobilului teren proprietate privată a municipiului Constanța, situat în aleea Universității nr. 44A, în suprafață de 150 mp;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe și a raportului de evaluare ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil-teren, proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Decebal nr. 4, lot 1, în suprafață indiviză de 14,77 mp, ce face obiectul contractului de închiriere nr. 8351C/28.11.2019 încheiat de R.A. „Exploatarea Domeniului Public și Privat”, către numiţii Bâclea Adolf și Bâclea Irina;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe și a raportului de evaluare ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil-teren, proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Decebal nr. 4, lot 2, în suprafață indiviză de 46,93 mp, ce face obiectul contractului de închiriere nr. 8351B/28.11.2019 încheiat de RA ”Exploatarea Domeniului Public și Privat”, către numiţii Bâclea Adolf și Bâclea Irina;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe și a raportului de evaluare ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil-teren, proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Decebal nr. 4, lot 3, în suprafață indiviză de 39,56 mp, ce face obiectul contractului de închiriere nr. 8351A/28.11.2019 încheiat de RA ”Exploatarea Domeniului Public și Privat”, către numiţii Bâclea Adolf și Bâclea Irina;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe și a raportului de evaluare ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil, teren, proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Mugurului nr. 45, în suprafață de 85 mp, către doamna Mihai Simona-Mariana;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, str. Radu Calomfirescu nr. 3C, în suprafață indiviză de 10 mp, către domnul Bișoc Paul;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, str. Plantelor FN, în suprafață de 27 mp;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în municipiul Constanța, str. Siretului nr. 17, compus din 2 corpuri, respectiv C1 în suprafață de 273,8 mp și C2 în suprafață de 65,19 mp, precum și teren indiviz în suprafață totală de 198,9 mp;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, bd. Mamaia nr. 286, în suprafață de 1060 mp, ocupat parțial de activul deținut în proprietate de SC Dinamic Trading Star SRL;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

46. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului aferent spațiului comercial nr. 5, situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, zona Perla Select, în suprafață de 289 mp, ce face obiectul contractului de asociere nr. 1974/29.10.2001, adiționat, încheiat cu RA „Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța”, către SC Gesi Grup Center SRL;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

47. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, zona Bufet Doruleț, în suprafață de 94mp;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

48. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Dumbrăveni, str. Corneliu Baba, str. Recoltei și str. Lucian Blaga, inițiator Roman Atena Florentina;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- aviz Comisia de specialitate nr. 2

49. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul situat în zona Pescărie, delimitat la nord de teren identificat cu IE 206744, la sud de terenuri identificate cu IE 217398 și IE 211692, la est de Marea Neagră, la vest de terenuri identificate cu IE 200133, IE 204194, IE 203051 și IE 222991, inițiator Maticiuc Ion;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- aviz Comisia de specialitate nr. 2

50. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire imobil locuire colectivă, bd. Tomis nr. 458, investitor SC Alaidava SRL;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- aviz Comisia de specialitate nr. 2

51. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de bd. Mamaia, str. Patriei și str. Renașterii, inițiator Ștefan Stere;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- aviz Comisia de specialitate nr. 2

52. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire locuință individuală cu spațiu comercial la parter, str. Dorului nr. 11-11B, investitor Pocea Nicolae;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- aviz Comisia de specialitate nr. 2

53. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – reorganizare stație carburanți, bd. Aurel Vlaicu nr. 121, investitor SC Lukoil România SA;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- aviz Comisia de specialitate nr. 2

54. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire locuință individuală, str. Alexandru Șteflea nr. 6B, investitori Onțică Adrian și Rădoi Mariana;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- aviz Comisia de specialitate nr. 2

55. Proiect de hotărâre privind valabilitatea HCL nr. 367/2017;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- aviz Comisia de specialitate nr. 2

56. Proiect de hotărâre privind detalierea prevederilor Regulamentului local de urbanism aferent PUZ aprobat prin HCL nr. 35/2015;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- aviz Comisia de specialitate nr. 2

57. Proiect de hotărâre privind corectarea prevederilor anexei la HCL nr. 318/2020;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- aviz Comisia de specialitate nr. 2

58. Proiect de hotărâre pentru aprobarea unor precizări privind prevederile Regulamentului local de urbanism aferent PUZ Palazu Mare;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- aviz Comisia de specialitate nr. 2

59. Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumire circulației publice situate în zona peninsulară a municipiului Constanța, teren identificat cu nr. cadastral 252065;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- aviz Comisia de specialitate nr. 2

60. Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri circulațiilor publice situate în municipiul Constanța, zona sere, aprobate prin HCL nr. 560/2019;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- aviz Comisia de specialitate nr. 2

61. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al SC Confort Urban SRL Constanța pentru semestrul I al anului 2020;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

62. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului municipiului Constanța în Adunarea generală a asociaților SC Telegondola Mamaia SRL;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

63. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 2 din HCL nr. 322/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managerului Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța și a componenței comisiei de evaluare și de soluționare a contestațiilor.

iniţiator: primar Decebal Făgădău

- avize Comisiile de specialitate nr. 4 și nr. 5

marţi, 15 septembrie 20202029
STEP PROJECT, servicii de prelucrări metalice de precizie
GANDUL.RO
Au găsit-o moartă în casă! Știrea care cutremură România!
Comentarii

00edi urban(20 sep 20:29)
lui mitica draghici, cel caruia seful tau suprem mazare i-a dat concesiunea pe cimitir pt eternitate si nicio institutie a statului nu sesesizeaza nu ii dai un teren acolo sa aiba amintire? pe langa proprietatile nenumarate ex raedpp , cu care l-ai improprietarit in tot orasul hai, fa un efort, mitica cioclerica te iubeste!
02Puz(16 sep 15:27)
Interesant ar fi sa se verifice cine sunt si beneficiarii modificarilor de puz si ce interese sunt acolo. Maticiuc si Roman nu sunt la prima incercare, iar Maticiuc parca are deja un proces.
05Ploua cu puz(16 sep 10:25)
Puz peste puz! Ultimul tun! Asta lasi in urma Fagadau....stalpisori, sensuri giratorii, sensuri unice negandite, betoane pe spatii verzi, si multe alte magarii.....
04magarii(16 sep 09:01)
Totul este o magarie, dar ce se aproba pe str.Renasterii este sigur o magarie.Sper ca sa nu se aprobe.
05Cetatean(16 sep 08:49)
Au dreptate toti cei care au comentat primarul este o rusine ptr acest oras desi stie ca ccr a considerat ne onstitutional eliberarea puz fara un pug general el continua si in al 12 ceas s a aprobe asa zisilor investitori autorizatii rusine inca o data sper ca la sedinta sa vina cit mai multi cetateni si sa l faca de ocara ca asa merita
08vai de noi(16 sep 07:04)
Astea-s ultimele tunuri din ultima sedinta inainte de alegeri!
011Nazi(16 sep 01:15)
Lui Baclea ai dai terenuri, pai ala are Cosena, nu are bani ala
011gica(16 sep 00:14)
acum si dupa 6,4,2 ani de cand au fost votati cetateni de onoare ai Constantei, atribui tu terenuri,cu 6 zile inainte de alegeri ?Tu esti serios?
013V-ati lins pe bot(15 sep 23:03)
De salarii umflate si nemeritate, bonusuri grase etc. La munca trantorilor, ce a-ti muncit voi? Aveti toti afaceri in care va bateti joc de proprii angajati
013tare !(15 sep 22:34)
Pentru ca a fost unul smecher cu relatii si s a improprietarit luand din strada citiva metri , acum vad ca s au aliniat si ceilalti la aceasta mocangeala.masinile sunt parcate pe trotuar ,iar pietonii trebuie sa se riste pe strada ..
017Primaria coruptiei(15 sep 22:30)
Ultimele mangle
018huooooo(15 sep 22:26)
Dupa ce criterii faceti voi cetateni de onoare, futu-i onoarea ma-sii de onoare, care e ea onoare, cica? Pamanturi, nu-i asa?
119Ce nesimtit(15 sep 22:20)
Acum da terenuri la toata lumea , vinde orice , doar doar sa mai castige cateva voturi, oricum pierzi boss, mergi cu Dumnezeu , fagabou. BABU un prostonac nenorocit tinut in fata
06Nazi(15 sep 21:56)
Nu io mai muri multi inainte
122ACELASI FAGADAU(15 sep 21:42)
Aceleasi ticalosii. Pana si ordinea proiectelor e pusa in mod ticalos. Pe undeva pe unde se plictiseste lumea sa citeasca e strecurat PUZ ul lui Maticiuc Poponetz si multe alte ticalosii. Tunurile si rezolvarile de pe ultima suta de metri. Constantenii trebuie ca nu au invatat nimicdaca nu merg la vot sa-l dea afara pe ticalosul asta. Trebuie sa fii complet descreierat sa-l mai votezi pe asta, dupa ce a facut ce NU a facut, desi e deja de 6 ani in scaunul de primar - din 2014 in 2016 a fost interimarul lui MAZARE. Constanta, sper sa-ti fi venit mintea la cap.
116Constantean(15 sep 21:37)
Un bou. Sa vina Dna.
122Constantean(15 sep 21:32)
Ultimile mangle a echipei Fagadau, Babuinul si gasca...sper sa fiti istorie pt Constanta, si sa dati socoteala pt toate manglele facute!!
120Relu(15 sep 21:25)
O haita de hoti, toti au afaceri private si scutiti de taxe si amenzi.
123Primarul(15 sep 21:25)
Da terenuri la toti in 7ltima sedinta! Asta da atitudine de invungator! Iepure speriat!
mai mult...Ultima oră
21 sep 00:00Ultima orăPERCHEZIȚII într-un DOSAR de TRAFIC de DROGURI de RISC!

La data de 21.09.2021, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism...287

21 sep 14:55Ultima orăACCIDENT RUTIER în zona SATUL de VACANȚĂ117
21 sep 14:10Ultima orăDr. Beatrice Mahler: “Un pat la ATI se eliberează doar când pacienții mor”255
21 sep 00:00Ultima orăCampania de vaccinare în școli, blocată! Cîmpeanu: 'Nu s-a aprobat încă formularul'

Nicio şcoală nu a solicitat încă echipe mobile de vaccinare anti-COVID, deoarece nu s-a aprobat, din perspectivă...140

21 sep 00:00Ultima orăRAZII ale POLIŢIEI! A CURS cu AMENZI, în Constanţa211
21 sep 14:01Ultima orăAcțiune a POLIŢIŞTILOR pentru siguranța rutieră84
21 sep 00:00Ultima orăCîțu: AUR are o campanie antivaccinistă

Premierul Florin Cîțu i-a atacat din nou, marți, pe cei din la USR PLUS, despre care a spus că folosesc „metoda...97

21 sep 13:46Ultima orăNOU RECORD la CONSTANȚA! 308 NOI CAZURI DE INFECTARE1153
21 sep 13:16Ultima orăFosta şefă DSP Tulcea, CONDAMNATĂ pentru ABUZ în SERVICIU388
21 sep 00:00Ultima orăCONDAMNARE în DOSARUL POLIŢISTULUI, din Medgidia, ACUZAT de LUARE de MITĂ

Magistraţii din cadrul Tribunalui Constanţa au dat sentinţa, pe 20 septembrie, în cazul poliţistului Bogdan Duţu,...645

21 sep 00:00Ultima orăFlorin Cîțu îi ACUZĂ pe useriști că sunt vinovați de VALUL 4: Sunt parteneri cu antivacciniștii de la AUR213
21 sep 00:00Ultima orăIncendiu puternic la rafinăria Lukoil din Ploiești279
Vremea
17.2°16.9° - 17.2° marţi, 21 septembrie 2021
ConstanțaUmiditate: 43%
Vânt: 5.91 m/s
Presiune: 1021 milibari

Loto
6/498121961110
5/4018213120216
joker233387159
Horoscop
mai mult...SPSportRT
21 sep 00:00SportHandbal feminin: Adrian Vasile a convocat 20 de jucătoare pentru preliminariile EURO 2022

Selecţionerul echipei naţionale de handbal feminin a României, Adrian Vasile, a convocat 20 de jucătoare pentru...183

21 sep 00:00SportIlie Năstase: Nu mai contează pe ce loc e acum Simona Halep, ea oricum nu e jucătoare de locul 14

Fostul jucător de tenis Ilie Năstase consideră că poziţia pe care o ocupă în acest moment Simona Halep în...345

21 sep 00:00SportVolei masculin: Italia, campioană europeană după o aşteptare de 16 ani

Italia a cucerit titlul de campioană europeană la volei masculin după o aşteptare şaisprezece ani, învingând cu...167

21 sep 00:00SportFotbal: Thiago Alcantara va rata două meciuri ale lui Liverpool din cauza unei accidentări

Mijlocaşul spaniol Thiago Alcantara va rata următoarele două meciuri ale echipei de fotbal FC Liverpool, din cauza...123

Local
21 sep 23:50LocalConsilierii locali din Valu lui Traian, convocați în ședință

Primarul comunei Valu lui Traian Florin Mitroi, convoacă şedinţă extraordinară a Consiliului Local al comunei Valu...410

21 sep 23:50LocalÎn judeţul Constanţa, 45 de clase ÎNVAŢĂ în sistem on-line

Conform informării transmise de către DSP Constanța luni, 20.09.2021, pe raza județului Consta sunt înregistrate 45...681

21 sep 23:50LocalPeste 500 de ELEVI constănțeni VOR să se VACCINEZE

375

21 sep 23:48LocalÎncă 5 DECESE la Constanţa din cauza COVID-19

Până luni, 20 septembrie a.c., 35.592 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat, la...762

21 sep 23:49LocalLoteria de Vaccinare începe pe 1 octombrie. Când vor avea loc cele 19 extrageri

A fost semnat ordinul pentru înscrierile la Loteria de vaccinare. Loteria pentru vaccinați se desfășoară în...549

21 sep 23:49LocalBărbatul care și-a ÎNJUNGHIAT cumnata cu 40 de lovituri de cuțit, ARESTAT preventiv

Bărbatul care a omorât-o pe sora iubitei sale cu 40 de lovituri de cuțit a fost arestat preventiv, fiind acuzat de...547

21 sep 13:36LocalSe demarează STUDIUL pentru construirea unui CHEU în portul MIDIA!

CN Administrația Porturilor Maritime SA a lansat recent o achiziție pentru elaborarea studiului de fezabilitate pentru...960

21 sep 23:51LocalAMENZI USTURĂTOARE pentru cei ce ARUNCĂ GUNOIUL unde NU trebuie

Constănțenii, persoane fizice sau juridice, care ignoră cu bună știință prevederile legale în privința...490

21 sep 23:51LocalCovor asfaltic modern pe bulevardul Mamaia

1156

Politică
21 sep 00:00PoliticăRenate Weber avertizează: Certificatul verde ar putea pica testul de legalitate

Avocatul Poporului, Renate Weber, a declarat luni la Antena 3 că există motive ca românii cărora li se restrâng...363

21 sep 00:00PoliticăIoana Constantin, PMP: Revenirea la predarea online va avea efecte devastatoare pentru copii

Ioana Constantin (PMP) a declarat că păstrarea școlilor deschise trebuie să fie prima grijă a autorităților, iar...134

21 sep 00:03PoliticăDăncilă, după acuzațiile lui Dragnea: 'Dacă aș fi făcut parte din sistem, nu aș fi avut și eu niște avantaje?'

1427

21 sep 20:13PoliticăSimion: Senatorii şi deputaţii AUR au intrat în grevă parlamentară

Senatorii şi deputaţii AUR au intrat, de luni, în grevă parlamentară până când moţiunea de cenzură împotriva...233

21 sep 20:14PoliticăOctavian Berceanu, prima reacție după ce a fost dat afară: 'Cred că e un aspect politic'

Șeful Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu, a fost demis din funcție printr-o decizie a premierului Florin Cîțu...388

21 sep 20:15PoliticăOprea: PSD va depune moţiune de cenzură dacă cea iniţiată de USR PLUS este declarată neconstituţională

279

Interviuri
18 sep 00:18InterviuriAdriana CÂMPEANU vrea mai mulți PSIHOLOGI în ȘCOLI

Adriana Câmpeanu, directorul executiv al Direcției Medico-Sociale din cadrul DGAS Constanța se află de trei luni la...1339

17 sep 00:20InterviuriViorel IONESCU își dorește statutul de STAȚIUNE BALNEARĂ pentru HÂRȘOVA! Video

Viorel Ionescu, primarul din Hârșova, a fost prezent în studioul Replica, acolo unde, în cadrul unui interviu, a...2085

9 sep 23:12InterviuriMircea DOBRE: Mă uit ca la BÂLCI! Ar trebui să le fie RUȘINE! Video

Mircea Dobre, fost deputat și ministru al Turismului, acum președinte al Uniunii Generale a Industriașilor din...1177

Monden
21 sep 00:00MondenNigel Kennedy şi-a anulat un concert acuzând organizatorul că nu îi permite să interpreteze piese de Jimi Hendrix

Violonistul britanic Nigel Kennedy şi-a anulat un concert la Royal Albert Hall din Londra, cu doar câteva zile...124

21 sep 00:00MondenPrimetime Emmy 2021: Serialele 'The Crown' şi 'Ted Lasso' au câştigat principalele trofee

Serialul dramatic "The Crown" şi producţia de comedie "Ted Lasso" au câştigat principalele trofee atribuite la cea...136

21 sep 00:00MondenPrinţesa Beatrice a Marii Britanii a născut o fetiţă

165

21 sep 19:12MondenBloggerița Gabby Petito, supranumită 'fiica Americii', a fost găsită moartă

Bloggerița Gabby Petito, supranumită „fiica Americii”, a fost găsită moartă. Cauzele morții sunt încă...708

21 sep 19:13MondenAdevărul despre starea de sănătate a Vioricăi de la Clejani: ”M-am prezentat urgent la spital”

Viorica de la Clejani transmite fanilor că se simte bine și că suferă de o formă ușoară de COVID-19, dar rămâne...662

21 sep 19:15MondenBrigitte și Florin Pastramă, vacanță de lux în Dubai

319

Mapamond
21 sep 00:00MapamondFostul prim-ministru britanic Gordon Brown, numit ambasador al OMS

Fostul prim-ministru britanic Gordon Brown a fost numit ambasador pentru finanţarea globală a sănătăţii, a...115

21 sep 00:00MapamondItalia începe administrarea celei de-a treia doze de vaccin anti-COVID-19

Italia a început luni administrarea celei de-a treia doze de vaccin anti-COVID-19 populaţiei din categoriile...129

21 sep 17:33MapamondManny Pacquiao vrea să fie preşedinte în Filipine

206

21 sep 17:45MapamondATAC ARMAT la o universitate din Rusia, soldat cu 8 morți și mai mulți răniți

Un atac armat s-a produs într-o universitate din orașul rus Perm, soldat cu mai mulți morți și răniți. Studenții...293

21 sep 17:40MapamondSpania: Un vulcan a intrat în erupţie în La Palma din arhipelagul Canare

Un vulcan - aflat sub supraveghere atentă timp de mai multe zile din cauza activităţii seismice intense -a intrat în...447

21 sep 17:41MapamondSUA: Trei persoane au fost împușcate la petrecerea unei gravide

448

Sănătate
21 sep 00:00SănătateUn medicament pentru cei cu complicații COVID, de negăsit în farmacii

Preşedintele Asociaţiei Medicilor de Familie Bucureşti-Ilfov, dr. Sanda Alexiu, a explicat pentru News.ro că...179

21 sep 00:00SănătateO echipă de cercetători din Singapore transformă coji de durian în plasturi antibacterieni

O echipă de cercetători de la Nanyang Technological University (NTU) din Singapore încearcă să combată fenomenul...118

21 sep 00:00SănătateAnthony Fauci anunță când vor fi gata vaccinurile pentru copiii sub 12 ani

118

21 sep 00:00SănătateCum menții conexiunea sexuală în timpul tratamentului pentru infertilitate

Așteptarea pentru a deveni părinți poate fi o călătorie lungă și adeseori epuizantă - mai ales atunci când...125

21 sep 00:00SănătateO combinație de două medicamente reduce cu 39% tumorile în cancerul colorectal, stadiu avansat

O combinaţie între două medicamente ale Mirati Therapeutics, Adagrasib, care ţinteşte mutaţiile genetice, şi un...161

21 sep 00:00SănătateMedicul Mihai Craiu, avertisment dur cu privire la tulpina Delta

Medicul pediatru Mihai Craiu a atras atenția la Digi24 că tulpina Delta este de cinci ori mai contagioasă decât cea...188

21 sep 00:00SănătatePfizer: Vaccinul anticovid generază un răspuns imun robust la copiii între 5 și 11 ani

Vaccinul Pfizer este sigur la copiii cu vârste între 5 și 11 ani și generează un răspuns imun „robust”,...116

21 sep 00:00SănătateCoronavirus - GCS: Bucureştiul nu mai are paturi libere la ATI

Un număr de 19 paturi sunt libere la nivel naţional pentru pacienţii bolnavi de COVID-19, altele decât cele...105

21 sep 17:14SănătateDouă județe sunt în scenariul roșu: crește rata de infectare în București și Cluj

1007

Prin accesarea replicaonline.ro, sunteți de acord cu termenii de utilizare și politica de confidențialitate.
ACCEPT