5.2° Constanța Dum., 27 Nov. 2022
Anul XX Nr. 6195
5.2° Constanța Duminică, 27 Noiembrie 2022 Anul XX Nr. 6195

Consiliul Judeţean, „călcat” de Curtea de Conturi! Vezi ce nereguli au fost descoperite

Replica API 10 februarie 2017 224

Curtea de Conturi a întocmit raportul privind finanțele publice locale pe anul 2015 la nivelul județului Constanţa. După ce au aus indentificate nereguli la Primăria Constanța și la nivelul municipiului, iată că nici județul nu stă prea bine. Au avut loc controale la conducerile primăriilor și Consiliului Județean, iar rezultatele nu au fost foarte bune. La nivelul Camerei de Conturi Constanţa, prin Programul de control şi audit al Curţii de Conturi pe anul 2016, s-a prevăzut desfăşurarea unui număr total de 43 misiuni de audit/control, la ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Constanţa, la regii autonome aflate sub autoritatea unităţilor administrativ teritoriale, societăţi comerciale cu capital integral sau majoritar al unităţilor administrativ teritoriale, alţi agenţi economici de interes local, precum şi filiale, sucursale şi alte astfel de structuri ale acestora, supuse controlului Camerei de Conturi Constanţa.

S-a constat că veniturile realizate ale bugetelor locale formate din impozite, taxe, alte venituri, cote şi sume defalcate din impozitul pe venit, subvenţii precum şi sume primite de la UE realizate la finele anului 2015 sunt în sumă de 2.712.772 mii lei, fiind superioare volumului de plăţi de 2.538.013 mii lei, astfel că la acest nivel a fost înregistrat un excedent de 174.759 mii lei. Consiliul Județean Constanța (CJC) nu a făcut excepție de la aceste controale.

Astfel, în urma verificărilor, inspectorii au întocmit un raport în care au trecut mai multe nereguli, care vizează, în general, efectuarea unor plăți. Potrivit raportului, nu s-au stabilit, urmărit și încasat cota de 40% din încasările aferente penalităților calculate, precum și amenzile aplicate și încasate de către unitățile administrativ-teritoriale de pe raza județului Constanța, aferente impozitului datorat de diverse persoane pentru autovehiculele deținute cu masă totală maximă autorizată mai mare de 12 tone, venitul suplimentar estimat în timpul misiunii de audit fiind de 22.935 lei. Totodată, Curtea de Conturi susține că a constatat un prejudiciu la nivelul Consiliului Județean de 1.785.000 de lei.

VIVO - Ad.
VIVO - Ad.

Nereguli și la contractele încheiate cu RAJDP și direcțiile de cultură

Nici la capitolul contracte CJC nu stă prea bine. „Ca urmare a verificării modalității de angajare, lichidare, ordonanțare și plată a cheltuielilor cu bunuri și servicii efectuate în anul 2015 de la Capitolul „Transporturi” s-a constatat că la 31.12.2015 entitatea avea în sold un avans plătit și nejustificat până la data efectuării auditului de 1.387.309 lei la care se adaugă 178.567 de lei majorări de întârziere estimate de auditorii publici externi pentru perioada cuprinsă între data acordării și data de 01.06.2016 acordat RAJDP Constanța pentru efectuarea de lucrări de întreținere drumuri.

Din verificarea cheltuielilor cu bunuri și servicii efectuate la Capitolul „Cultură, recreere și religie”, s-a constatat că în 2015 entitatea auditată a efectuat plăți nelegale în sumă de 218.856 de lei reprezentând cheltuieli cu reclama și publicitatea unor informații care nu fac parte din categoria informațiilor de interes public și transparență decizională, pentru care, potrivit prevederilor legale, există obligativitatea comunicării din oficiu“, se mai arată în raport. Pentru abaterile identificate, Curtea de Conturi a formulat recomandări referitor la respectarea prevederilor legale privind încasarea veniturilor, efectuarea cheltuielilor, organizarea evidenței contabile și a sistemelor de control intern.

Recomandările Curții de Conturi

Acest raport prezintă rezultatele activităţilor de audit şi control desfăşurate în anul 2016, de către Camera de Conturi Constanţa, asupra modului de formare, de administrare şi de întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public, în conformitate cu Programul de activitate pe anul 2016, aprobat de Plenul Curţii de Conturi, la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale. „Pentru abaterile care nu au fost remediate în timpul verificării, Camera de Conturi Constanţa a emis o decizie prin care s-a dispus luarea măsurilor legale de către conducătorul entităţii pentru remedierea deficienţelor constatate, urmărirea şi încasarea veniturilor, stabilirea mărimii şi întinderii prejudiciilor şi recuperarea lor“, se mai arată în raport.

Mihaela UNGUREANU

Precizări:
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

Ti-a placut articolul?

COMENTARII

Era mai usor de scris un articol despre lucrurile gasite in regula.Ca pe unde a trecut echipa Mazare - Constantinescu nici iarba nu creste!
3
0
facute din banii prostilor care platesc apa de canal la raja cum sunt inregistrate?
3
0
daca nu era si Gambuteanu bagat...viermele ala ... marul a putrezit de mult dar nemernicul inca mananca
5
0

REPLICA

LOTO

6/49
172532291849
5/49
304017142116
joker
4512883917