rss

Anul XVI Nr. 3830 (3881), 28 septembrie
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

REGULAMENTUL pentru transportul de persoane și bunuri în regim de TAXI a fost VOTAT!

Regulementul pentru transportul de persoane și bunuri în regim de taxi a fost votat.

Pe ordinea de zi s-a aflat și proiectul ce vizează Regulamentul Taximetriștilor.

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și executarea transportului de persoane și bunuri în regim de taxi pe raza municipiului Constanța; iniţiator: primar Vergil Chițac - avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

Ionuț Rusu: „Alianța PNL - USR are următoarele amendamente:

AMENDAMENT 1

Art.10(1)Numărul maxim de autorizaţii taxi pentru executarea serviciului de transport persoane în regim de taxi în municipiul Constanța, pentru o perioadă de 5 ani, este de 1600 de autorizații taxi.

(2) Pentru transportul de bunuri în regim de taxi pe raza municipiul Constanța se stabilește numărul de 150 de autorizații.

Art.10(1)Numărul maxim de autorizaţii taxi pentru executarea serviciului de transport persoane în regim de taxi în municipiul Constanța, pentru o perioadă de 5 ani, este de 1600 de autorizații taxi.

(2) Dacă numărul autorizațiilor taxi emise până la data intrării în vigoare a prezentului regulament depășește numărul maxim stabilit prin art.10 al.,(1) din prezentul regulament, acesta se va micșora prin disponibilizare doar în următoarele situații:

a) retragerea autorizației de transport cu consecința retragerii tuturor autorizațiilor taxi

b) retragere autorizație taxi pentru situațiile prevăzute la art.14^3, al.5 din Legea 38/2003 cu modificările și completările ulterioare

c) suspendare autorizație taxi pentru situațiile prevăzute la art.14^3, al.4 din Legea 38/2003 cu modificările și completările ulterioare

b) deces (în cazul persoanei fizice autorizate)

(3) Pentru transportul de bunuri în regim de taxi pe raza municipiul Constanța se stabilește numărul de 150 de autorizații.

Amendamentul a fost adoptat cu 19 pentru 7 abțineri.

AMENDAMENT 2

Art.17 (5) Pentru departajarea solicitanţilor se vor acorda puncte după următoarele criterii :

A) Vechimea autovehiculului de la anul fabricaţiei: a) până la 1 an – 20 puncte, b) între 1 şi 2 ani – 18 puncte, c) între 2 şi 3 ani – 16 puncte, d) între 3 şi 4 ani – 14 puncte, e) între 4 şi 5 ani – 12 puncte

B) Clasificarea autovehiculului conform normelor de poluare Euro:

a) electric - 15 puncte

b) peste euro 6 - 12 puncte

c) hibrid și Euro 6 - 10 puncte

d) euro 5 - 0 puncte

C) Volum portbagaj util autovehicul:

a) peste 400 dm³ - 6 puncte

b) între 300 – 400 dm³ - 3 puncte

c) sub 300 dm³ – 0 puncte

D) Echiparea cu instalaţie pentru aer condiţionat:

- aer condiţionat – 0 puncte

E) Gradul de protecţie al pasagerilor:

a) peste 4 airbaguri – 10 puncte

b) între 2 şi 4 airbaguri – 5 puncte

c) 1 airbag – 0 puncte

F) Vechimea în ani de când transportatorul desfăşoară autorizat activitate de transport în regim de taxi:

- se acordă 2 puncte pentru fiecare an de activitate autorizat (nu mai

devreme de anul 2004)

G) Forma de deţinere asupra vehiculelor :

a) proprietate - 2 puncte

b) leasing – 2 puncte

H) Posibilitatea asigurării reale a prezenţei autovehiculului în activitate de minimum 8 ore pe zi lucrătoare:

a) peste 8 ore – 3 puncte

b) minimum 8 ore – 1 punct

I) Dotări suplimentare ale vehiculului:

1. dispozitiv de plată prin intermediul cardului – 7 puncte

2. dispozitiv GPS monitorizare – 5 punct

3. perete despărţitor între conducătorul auto şi clienţi –5 puncte

4. dispozitiv fix/electronic de înregistrare a precizărilor făcute de client – 5 puncte

Se elimină litera G) și reașează ordinea alfabetică

Art.17 (5) Pentru departajarea solicitanţilor se vor acorda puncte după următoarele criterii :

A) Vechimea autovehiculului de la anul fabricaţiei:

a) până la 1 an – 20 puncte

b) între 1 şi 2 ani – 18 puncte

c) între 2 şi 3 ani – 16 puncte

d) între 3 şi 4 ani – 14 puncte

e) între 4 şi 5 ani – 12 puncte

B) Clasificarea autovehiculului conform normelor de poluare Euro:

a) electric - 15 puncte

b) peste euro 6 - 12 puncte

c) hibrid și Euro 6 - 10 puncte

d) euro 5 - 0 puncte

C) Volum portbagaj util autovehicul:

a) peste 400 dm³ - 6 puncte

b) între 300 – 400 dm³ - 3 puncte

c) sub 300 dm³ – 0 puncte

D)Echiparea cu instalaţie pentru aer condiţionat:

- aer condiţionat – 0 punct

E) Gradul de protecţie al pasagerilor:

a) peste 4 airbaguri – 10 puncte

b) între 2 şi 4 airbaguri – 5 puncte

c) 1 airbag – 0 puncte

F) Vechimea în ani de când transportatorul desfăşoară autorizat activitate de transport în regim de taxi:

-se acordă 2 puncte pentru fiecare an de activitate autorizat (nu mai devreme de anul 2004)

G) Posibilitatea asigurării reale a prezenţei autovehiculului în activitate de minimum 8 ore pe zi lucrătoare:

a) peste 8 ore – 3 puncte

b) minimum 8 ore – 1 punct

H) Dotări suplimentare ale vehiculului:

1. dispozitiv de plată prin intermediul cardului – 7 puncte

2. dispozitiv GPS monitorizare – 5 punct

3. perete despărţitor între conducătorul auto şi clienţi –5. puncte

4. dispozitiv fix/electronic de înregistrare a precizărilor făcute de client – 5 puncte

Amendamentul a fost adoptat cu 19 pentru 7 abțineri.

AMENDAMENT 3

Art. 28 (1) O autorizaţie taxi deţinută pentru un autovehicul se va prelungi, la cerere, pentru 5 ani, cu menţinerea obligatorie a aceluiaşi număr de ordine, numai dacă la data cererii sunt îndeplinite, după caz, următoarele condiţii:

a) autovehiculul pentru care s-a solicitat prelungirea autorizaţiei taxi sau a copiei conforme nu depăşeşte vechimea de 10 ani de la anul fabricaţiei şi este deţinut cu titlu de proprietate sau în temeiul unui contract de leasing.Transportatorul autorizat are obligatia să înlocuiască autovehiculul deținut atunci când acesta are 10 ani de la anul fabricației, indiferent de valabilitatea autorizatiei. Înlocuirea autovehiculului se va face începând cu 1 ianuarie 2022, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2022. Autorizația taxi va fi emisă în acest caz până la data de 31 decembrie a anului 2022.

b) sunt respectate prevederile art. 29 din prezentul regulament, dacă se înlocuieşte autovehiculul taxi pentru prelungirea autorizaţiei taxi;

c) transportatorului respectiv nu i s-a retras autorizaţia de transport sau nu i s-a suspendat autorizaţia taxi respectivă în ultimii 5 ani;

d) contractul de atribuire în gestiune a serviciului de transport în regim de taxi este în termen de valabilitate şi transportatorul a respectat prevederile caietului de sarcini privind atribuirea;

e) transportatorul autorizat a înregistrat integral în evidenţele contabile venitul brut realizat din transportul în regim de taxi, în conformitate cu datele furnizate din memoria fiscală a aparatelor de taxat din dotarea taxiurilor pentru care solicită prelungirea autorizaţiilor taxi.

Art. 28 (1) O autorizaţie taxi deţinută pentru un autovehicul se va prelungi, la cerere, pentru 5 ani, cu menţinerea obligatorie a aceluiaşi număr de ordine, numai dacă la data cererii sunt îndeplinite, după caz, următoarele condiţii:

a) autovehiculul pentru care s-a solicitat prelungirea autorizaţiei taxi sau a copiei conforme nu depăşeşte vechimea de 10 ani de la anul fabricaţiei la data depunerii documentației. În situația în care autovehiculul pentru care s-a solicitat prelungirea autorizației taxi împlinește 10 ani de la anul fabricației ulterior prelungirii autorizației, aceasta i se va emite pentru o perioada limitată, respectiv până când autovehiculul împlinește 10 ani.

b) transportatorilor autorizați, deținători ai autorizațiilor taxi valabile până la data de 31 decembrie 2023, nu le revine obligația de a înlocui autovehiculul deținut până la expirarea valabilității autorizației taxi.

c) sunt respectate prevederile art. 29 din prezentul regulament, dacă se înlocuieşte autovehiculul taxi la prelungirea autorizaţiei taxi;

d) transportatorului respectiv nu i s-a retras autorizaţia de transport sau nu i s-a suspendat autorizaţia taxi respectivă în ultimii 5 ani;

e) contractul de atribuire în gestiune a serviciului de transport în regim de taxi este în termen de valabilitate şi transportatorul a respectat prevederile caietului de sarcini privind atribuirea;

f) transportatorul autorizat a înregistrat integral în evidenţele contabile venitul brut realizat din transportul în regim de taxi, în conformitate cu datele furnizate din memoria fiscală a aparatelor de taxat din dotarea taxiurilor pentru care solicită prelungirea autorizaţiilor taxi.

Amendamentul a fost adoptat cu 19 pentru 7 abțineri.

AMENDAMENT 4

Art. 49 (1) Consiliul Local împuterniceşte prin prezentul regulament Comisia de Circulaţie din cadrul Primăriei municipiului Constanța să modifice lista existentă a amplasamentelor locurilor de aşteptare pentru taxiuri, în municipiul Constanța.

(2) Comisia de Circulaţie din cadrul Primăriei municipiului Constanța stabilește noi locuri de aşteptare a taxiurilor precum şi schimbarea amplasamentelor existente, în funcţie de sistematizarea circulaţiei, în municipiul Constanța cu avizul poliției rutiere și în urma consultării asociaţiilor profesionale reprezentative.

(3) Lista nominală a amplasamentelor locurilor (stațiilor) de aşteptare pentru taxiuri pe raza municipiului Constanța și stațiunea Mamaia se regăsește în Anexa 8 din prezentul regulament.

Art.49(1)Se stabilesc prin prezenta hotărâre amplasamentele locurilor de aşteptare pentru taxiuri, în municipiul Constanța și stațiunea Mamaia.

(2) Se modifică Lista nominală a amplasamentelor locurilor (stațiilor) de aşteptare pentru taxiuri pe raza municipiului Constanța și stațiunea Mamaia ce se regăsește în Anexa 8 din prezentul regulament.

(3) Amplasamentele nou înființate a locurilor de aşteptare pentru taxiuri, în municipiul Constanța și stațiunea Mamaia vor fi funcționale numai după finalizarea marcajului acestora.

Amendamentul a fost adoptat cu 18 pentru 7 abțineri.

Ce spun reprezentanții taximetriștilor

„Dragii mei, iată rezultatul întâlnirii de azi cu cei doi viceprimari, dupa acțiunea noastră. Am obținut tot ce am dorit”

1. 1600 de taxiuri pe o perioada de 5 ani.

2. Cele mai vechi de 10 ani înlocuite după 1 Ianuarie 2024.

3. Art 49 anulat.

4. Lista stațiilor este cea depusă de noi.

5. Poliția Locală va amenda doar după lista cu stațiile, nu după plăcută sau marcaj.

6. Stațiile nominalizate de noi vor fi identificate in teritoriu de o echipa din care va face parte si un reprezentant al nostru.

Exact ce ne-am dorit. Erau stabilite de ieri toate aceste ,,daruri” pe care le negociasem înainte, dar domnul viceprimar Rusu IONUT a vrut sa ne facă o surpriza, sa ni le ofere astăzi.

Mai bina așa, dacă ne spunea înainte de acțiune, nu știam noi cine suntem și poate era un haos, deoarece unii vroiau sa ieșim in continuare in strada, chiar dacă nu mai aveam obiectul acțiunii. La discuții au participat ambii viceprimari: Ionut RUSU ȘI Florin COCARGEANU.

Personal nu mă asteptam sa găsim parteneri atât de deschiși și de cuvânt in PNL și USR.

Îi asiguram ca și noi suntem loiali și de cuvânt in relațiile cu partenerii noștri de dialog.

NUMAI ÎMPREUNA SUNTEM PUTERNICI!”, a declarat Lică Neagu.

Diana BERECHET

vineri, 30 iulie 20212196
STEP PROJECT, servicii de prelucrări metalice de precizie
GANDUL.RO
Avertismentul sumbru al unui medic în valul 4. Va fi dezastru în România
Comentarii

02Sincer(31 iul 16:34)
Acum e mai greu sa se si implementeze acest regulament. La aplicat legea este mai dificil.
05Papule(31 iul 12:22)
Nu sunt pretentii ma ci sunt niste obligatii pe care taximetristul trebuie sa le asigure pt.bani care ii incaseaza,daca ii convine bine daca nu sa se apuce de alta meserie"daca cunoaste vreuna".
12doru(31 iul 10:33)
Mai sunt autorizatii de taxi clonate? Era un obicei in randul patronilor de masini taxi care aveau relatii la primarie
116Papu(30 iul 19:42)
Ce pretentii pe capul moldovenilor au auzit de aer conditionat, au uitat cand le cantau greierii-n calcaie!
510La CERNAVODA(30 iul 18:12)
Este TEXAS niciun taximetrist nu are aparat de taxare nu emite nicio chitanta
219foarte bine(30 iul 17:23)
sa scapam de tuciurii in slapi si pensionarii papu cu obisnuitul logan fara aer copute a branza
mai mult...Replica
28 sep 13:28ReplicaBOMBĂ! NĂMOLUL din Techirghiol, DAT pe MÂNA unei FIRME din Caransebeș

Licențele de concesiune pentru exploatarea nămolului terapeutic din perimetrul Lacul Techirghiol Est, județul...515

27 sep 22:50ReplicaACUZAȚII la teatrul OLEG DANOVSKI: Avem colegi cu COVID dar mergem la SPECTACOLE în țară!1441
27 sep 00:00ReplicaCOVID-19: Care sunt localitățile constănțene cu CEA MAI MARE INCIDENȚĂ5155
28 sep 12:03ReplicaMINISTRUL Agriculturii, Adrian Oros DEMISIONEAZĂ... din cauza lui CÎȚU

Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale anunță că astăzi, 28 septembrie a.c., va demisiona. Anunțul a fost...599

28 sep 23:56ReplicaUn CONSILIER din PORTUL Constanța a fost numit ȘEFUL companiei naționale de AUTOSTRĂZI!2568
28 sep 00:21ReplicaGROPOȘILĂ de la SMARALD LAKE RESIDENCE ar mai vrea UN ETAJ în zona CAMPUS, dacă s-ar putea…1094
28 sep 10:26ReplicaCE spun CONSTĂNȚENII despre VACCIN! VIDEO

Constanţa a intrat deja în scenariul roşu, anunţându-se noi restricţii la care cetăţenii sunt nevoiţi să se...2230

28 sep 00:24ReplicaUn FOST POLIȚIST, CONDAMNAT pentru LUARE de MITĂ, vrea să reintre în POLIȚIE din sursă EXTERNĂ2109
28 sep 23:34ReplicaUn GREFIER din CONSTANȚA se ZBATE să obțină SALARIU mai MARE, în instanță!1077
28 sep 23:33ReplicaTRAFICANT de CANABIS din CERNAVODĂ, CONDAMNAT cu EXECUTARE

Mihai Mihăilescu a fost condamnat la 1 an și 6 luni de închisoare, în regim privativ de libertate, pentru trafic de...1639

28 sep 23:31ReplicaNorul TOXIC a INTRAT în România: MEDICII fac apel la populaţie să se PROTEJEZE!2115
28 sep 23:26ReplicaLICEUL SPORTIV NICOLAE ROTARU ar putea PRIMI mai mulți BANI pentru REABILITARE375
Vremea
18.1°17.5° - 18.1° marţi, 28 septembrie 2021
ConstanțaUmiditate: 58%
Vânt: 4.93 m/s
Presiune: 1021 milibari

Loto
6/4916331163235
5/403926237328
joker163243620
Horoscop
mai mult...SPSportRT
28 sep 00:00SportCSU Craiova a învins Dinamo, scor 5-0, în Liga I

Formaţia CS Universitatea Craiova a învins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 5-0 (1-0), echipa Dinamo, în ultimul...216

28 sep 00:00SportCe a spus Igor Surkis în ziua în care Mircea Lucescu și-a prelungit până în 2024 contractul cu Dinamo Kiev

Mircea Lucescu şi-a prelungit cu un an contractul cu echipa de fotbal Dinamo Kiev, până în 2024, a anunţat...328

28 sep 00:00SportAntrenorul lui PSG intervine în conflictul dintre Neymar și Mbappe: 'Astfel de lucruri se întâmplă în fotbal'

Tehnicianul Mauricio Pochettino a vorbit, luni, despre conflictul dintre Kylian Mbappe şi Neymar Jr, după ce francezul...231

28 sep 00:00SportMijlocaşul român Eric Bicfalvi a marcat pentru Ural în campionatul Rusiei

Mijlocaşul Eric Bicfalvi a marcat un gol pentru Ural în victoria, scor 2-0, cu Arsenal Tula, din campionatul Rusiei,...119

Local
28 sep 12:02LocalRAEDPP pune la BĂTAIE 645.270 de lei pentru servicii de CURĂȚENIE

Regia Autonomă ,,Exploatarea Domeniului Public și Privat” se apucă de curățenie și igienizarea piețelor din...403

28 sep 23:03LocalContinuă programul de MODERNIZARE a tramei stradale din municipiul Constanța

Lucrările se desfășoară conform planificării. Pe strada Liliacului, se reabilitează infrastructura rutieră pe...437

28 sep 23:00LocalPolițiștii locali au aplicat 168 de SANCȚIUNI pentru aruncarea gunoiului pe domeniul public

391

28 sep 22:59LocalCovid-19: 394 de PERSOANE INTERNATE în SPITALELE din CONSTANȚA

De la debutul pandemiei cu noul coronavirus, la nivelul județului Constanța au fost confirmate 47.344 de persoane...403

28 sep 22:59LocalAnul universitar începe VINERI. Iată cum vor învăța studenții constănțeni

Universitatea Ovidius din Constanța (UOC) organizează vineri, 1 octombrie 2021, de la ora 11.00, festivitatea de...1298

28 sep 23:00LocalVizita delegației Primăriei metropolitane Eskișehir din Turcia, la Constanța

Primarul municipiului Constanța, domnul Vergil Chițac, a primit alături de numeroși parteneri locali, vizita unei...464

28 sep 23:00LocalINCENDIU de VEGETAȚIE USCATĂ, în localitatea GRECI

În cursul zilei de luni, 27 septembrie a.c., în jurul orei 11:00, salvatorii din cadrul Secției de Pompieri Măcin,...298

28 sep 23:01LocalAMENZI în BĂNEASA, pentru CERŞETORIE şi VAGABONDAJ

Polițiști din cadrul Secției 8 Rurală Băneasa au desfășurat o acțiune pe linia prevenirii și combaterii...529

28 sep 23:03LocalDOSAR PENAL pentru un BĂRBAT prins cu 42 de kilograme de peşte

850

Politică
28 sep 23:00PoliticăAvocații Elenei Udrea LUAȚI ÎN COLIMATOR de instanță la audierea MARTORILOR

Situație tensionată, luni la Curtea de Apel București, unde au avut loc noi audieri în dosarul de mare corupție al...518

28 sep 22:59PoliticăFlorin Cîțu: USR PLUS preferă să stea lângă PSD și AUR

USR PLUS preferă să stea lângă AUR și PSD, spune prim-ministrul Florin Cîțu, după ce cei doi co-președinți ai...351

28 sep 23:00PoliticăLudovic Orban: ”Nu pot fi înfrânt! Cîțu nu va mai fi prim-ministru!”

578

Interviuri
18 sep 00:18InterviuriAdriana CÂMPEANU vrea mai mulți PSIHOLOGI în ȘCOLI

Adriana Câmpeanu, directorul executiv al Direcției Medico-Sociale din cadrul DGAS Constanța se află de trei luni la...1489

17 sep 00:20InterviuriViorel IONESCU își dorește statutul de STAȚIUNE BALNEARĂ pentru HÂRȘOVA! Video

Viorel Ionescu, primarul din Hârșova, a fost prezent în studioul Replica, acolo unde, în cadrul unui interviu, a...2294

9 sep 23:12InterviuriMircea DOBRE: Mă uit ca la BÂLCI! Ar trebui să le fie RUȘINE! Video

Mircea Dobre, fost deputat și ministru al Turismului, acum președinte al Uniunii Generale a Industriașilor din...1263

11 sep 05:19InterviuriCONSTANTINESCU: Actuala administrație vrea să REAȘEZE MAMAIA în TOPUL stațiunilor turistice. VIDEO

Horia Constantinescu, directorul executiv adjunct al Direcției de Servicii Publice din Primăria Constanța a fost...4181

22 sep 00:03InterviuriDETALII INTERESANTE din CARIERA PROCURORULUI CRIMINALIST Zafer SADÎC! Video

Procurorul criminalist, Zafer Sadîc, a fost prezent în studioul Replica de Constanța. Cu o vastă experiență, de 23...2892

10 sep 00:03InterviuriPREFECTUL COȘA: Se vor impune noi RESTRICȚII de CIRCULAȚIE, iar PROGRAMUL MALL-urilor va fi REDUS, dacă... VIDEO!

11501

Monden
28 sep 00:00MondenCobra Tate, gest de mare omenie. Cum a răsplătit afaceristul un angajat al unei benzinării

Tânărul milionar nu a uitat niciodată de unde a plecat și de fiecare dată când are ocazia îi recompensează pe...220

28 sep 00:00MondenAlina Pușcău, infectată cu COVID-19. Modelul a făcut anunțul în lacrimi pe internet

Alina Pușcău se numără printre victimele nemilosului virus, COVID-19. Modelul a anunțat că a fost depistată cu...218

28 sep 00:00MondenCe ar face Selly pentru România dacă ar fi pentru o zi președinte

119

Mapamond
28 sep 20:46MapamondRezultate alegeri Germania: Social democrații au învins la limită coaliția Angelei Merkel

Social democrații germani au obținut majoritatea voturilor în alegerile naționale de duminică, impunându-se la...543

28 sep 20:46MapamondSan Marino a legalizat avortul prin referendum

La 43 de ani după Italia vecină, cetăţenii micii republici San Marino au votat duminică, într-o proporție...243

28 sep 20:46Mapamond'SFÂRȘITUL LUMII' în Marea Britanie: Rafturi goale în magazine și cozi la benzinării

2932

28 sep 20:45MapamondSerbia a ridicat nivelul de securitate al armatei sale la frontiera cu Kosovo

Serbia a ridicat nivelul de securitate al armatei sale la frontiera cu Kosovo, a transmis duminică Ministerul...357

28 sep 20:45MapamondAvertismentul lui Fauci: Tulpina Delta s-ar putea transforma într-un 'monstru'

Anthony Fauci, invitat la o emisiune a MSNBC, a fost întrebat despre viitorul pandemiei și posibilitatea ca situația...1143

28 sep 20:46MapamondNeutra Elveție votează în favoarea căsătoriei între persoanele de același sex

280

Sănătate
28 sep 00:00SănătateSunt aditivii alimentari artificiali nocivi pentru sănătate?

Aditivii alimentari artificiali pot fi controversați, dar nu sunt atât de nocivi pe cât pot părea. Iată tot ce...105

28 sep 00:00SănătateCe sunt antifungicele și ce tratează?

Antifungicele sunt medicamente utilizate pentru tratarea infecțiilor fungice. Află în cele ce urmează de câte...96

28 sep 00:00SănătateCum să reduci nivelul trigliceridelor cu substanțe extrase din surse naturale

166

28 sep 00:00SănătateBeneficiile deliciosului MUST: bogat în resveratrol si minerale

A sosit sezonul mustului si ar fi pacat sa nu ne bucuram de proprietatile benefice pentru sanatate ale acestuia....117

28 sep 16:49SănătateCât de des trebuie să faci mișcare pentru a te menține în formă?

Frecvența antrenamentelor depinde de o mulțime de factori diferiți - cum ar fi obiectivele de antrenament,...123

28 sep 00:00SănătateDHA, unul dintre acizii grași Omega 3, poate reduce incidența cancerului

Dintre acizii grași Omega 3, DHA sau acidul docosahexaenoic este crucial pentru funcționarea creierului, vedere și...108

28 sep 00:00SănătateSuplimentele cu EPA reduc mortalitatea de cauză cardiovasculară

Rezultatele unei meta-analize au arătat o reducere semnificativ mai mare a riscului cardiovascular în studiile...129

28 sep 00:00Sănătate2 tratamente naturiste pentru părul subțire

Pe măsură ce înaintăm în vârstă, putem observa cum părul începe să își piardă din volum și strălucire....120

28 sep 00:00SănătateDe ce te poți îngrășa în hipertiroidism

112

Prin accesarea replicaonline.ro, sunteți de acord cu termenii de utilizare și politica de confidențialitate.
ACCEPT