rss

Anul XVI Nr. 3830 (3881), 18 ianuarie
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

Consiliul Județean Constanța, convocat în ședință. Iată ordinea de zi

Consiliul Județean Constanța va fi convocat în ședință ordinară pe data de 13 decembrie a.c., ora 13.00, şedinţă ce se va desfăşura în sistem videoconferinţă.

Iată ordinea de zi:

I. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Constanța din data de 11.11.2021.

II. Depunerea jurământului de către domnul consilier județean Caprinciu Stelică.

III. 1. Proiect de hotărâre nr.264/24.11.2021 privind nominalizarea domnului consilier județean Caprinciu Stelică în calitate de secretar al Comisiei de specialitate pentru Cultură, Culte, Monumente a Consiliului Județean Constanta, mandatul 2020 – 2024.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

2. Proiect de hotărâre nr. 240/25.10.2021 privind taxele speciale aferente activităților desfășurate pe linie de evidență a persoanelor și stare civilă de către Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Constanța în anul 2022.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

3. Proiect de hotărâre nr. 260/05.11.2021 privind stabilirea unor tarife, taxe și taxe speciale pentru anul 2022.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

4. Proiect de hotărâre nr. 265/24.11.2021 privind acordarea unui drept de uz și servitute în favoarea E-Distribuție Dobrogea S.A. asupra unui teren, proprietatea publică a Județului Constanța în suprafață de 2650 mp, situat pe raza UAT Năvodari, Dj 226.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

5. Proiect de hotărâre nr.266/24.11.2021 privind aprobarea transmiterii unei solicitării Primăriei Municipiului Constanța pentru efectuarea demersurilor necesare privind trecerea unor bunuri imobile, Morga - C5, Capela Mortuară-C7 și terenul aferent, din domeniul public al U.A.T. Municipiul Constanța în domeniul public al U.A.T. Județul Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

6. Proiect de hotărâre nr.267/26.11. 2021 privind nominalizarea a doi consilieri județeni care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al județului Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

7. Proiect de hotărâre nr. 268/26.11.2021 privind aprobarea protocolului de colaborare între Centrul de Studii și Cercetări de Biodiversitate Agrosilvică "Acad. David Davidescu" și UAT Județul Constanța prin Consiliul Județean Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

8. Proiect de hotărâre nr. 269/26.11.2021 privind încheierea unui Protocol de colaborare între UAT Județul Constanța și UAT Municipiul Constanța în vederea funcționării Centrului de Vaccinare pentru populație împotriva COVID -19 la Pavilionul Expozițional Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

9. Proiect de hotărâre nr.270/26.11.2021 privind modificarea Listei bunurilor, proprietate publică a Județului Constanța aferente serviciilor de alimentare de apă și canalizare, delegate și concesionate operatorului S.C. RAJA S.A., anexa 6 la H.C.J. nr. 346/2009 în sensul eliminării imobilului format din teren în suprafață de 30342 mp și construcții , situat în comuna Adamclisi, județ Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

10. Proiect de hotărâre nr.271/26.11.2021 privind aprobarea aderării Unității Administrativ Teritoriale Comuna Săcele la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Apă - Canal Constanța".

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

11. Proiect de hotărâre nr.272/26.11.2021 privind schimbarea destinației imobilului "Clădire-Filiala 1 Constanța", situat în Constanța, strada Izvor, nr.23 aparținând domeniului privat al Județului Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

12. Proiect de hotărâre nr.273/26.11.2021 privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli și a Listei de Investiții pe anul 2021, pentru Muzeul de Artă Constanţa.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

13. Proiect de hotărâre nr.274/26.11.2021 privind revocarea dreptului de administrare constituit în favoarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului , asupra bunului imobil (teren + construcții) situat în str. Izvorului, nr.2A, Municipiul Medgidia, Județ Constanța și trecerea bunurilor din domeniul public al Județului Constanța în domeniul public al Municipiului Medgidia.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

14. Proiect de hotărâre nr.275/26.11.2021 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021, pentru Biblioteca Județeană "I.N.Roman" Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

15. Proiect de hotărâre nr.276/26.11.2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Direcția de Pază a Județului Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

16. Proiect de hotărâre nr.277/26.11.2021 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții pentru Direcția de Pază a Județului Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

17. Proiect de hotărâre nr. 278/06.12.2021 privind asigurarea serviciilor de pază , monitorizare și intervenție pe anul 2022 pentru obiectivele aparținând Consiliului Județean Constanța de către Direcția de Pază a Județului Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

18. Proiect de hotărâre nr.279/06.12.2021 privind componența Echipei Intersectoriale Locale în domeniul prevenirii și combaterii exploatării copiilor prin muncă, a violenței asupra copilului și a violenței în familie.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

19. Proiect de hotărâre nr. 280/06.12.2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2021, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență "Sf. Apostol Andrei" Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

20. Proiect de hotărâre nr.281/06.12.2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021, pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă "Delfinul" Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

21. Proiect de hotărâre nr.282/06.12.2021 privind aprobarea modificării Hotărârii nr.264/27.11. 2015 privind aprobarea Strategiei de tarifare/ Mecanismul de tarifare practicat de operatorul S.C.RAJA S.A. pentru perioada 2021-2029.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

22. Proiect de hotărâre nr.283/06.12.2021 privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 pentru Unitatea de Asistență Medico-Socială Agigea.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

23. Proiect de hotărâre nr. 284/06.12.2021 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

24. Proiect de hotărâre nr.285/06.12.2021 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021, pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Maria Montessori” Constanţa.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

25. Proiect de hotărâre nr.286/06.12.2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021, pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă "Albatros" Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

26. Proiect de hotărâre nr. 287/06.12.2021 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021, pentru Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

27. Proiect de hotărâre nr.288/06.12.2021 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de Evenimente Culturale, pe anul 2021, pentru Centrul Cultural Județean Constanța "Teodor T. Burada".

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

28. Proiect de hotărâre nr.289/06.12.2021 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și modificarea Listei de investiții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2021.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

29. Proiect de hotărâre nr.290/06.12.2021 privind modificarea bugetului total al proiectului”Închiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont”.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

30. Proiect de hotărâre nr.291/06.12.2021 privind modificarea bugetului total al proiectului ”Închiderea Centrului de Plasament Delfinul”.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

31. Proiect de hotărâre nr.292/06.12.2021 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Județului Constanța pe anul 2021.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

32. Proiect de hotărâre nr. 293/06.12.2021 privind trecerea unui bun imobil (teren+construcție), identificat cu număr cadastral 12677, din domeniul public al Județului Constanța în domeniul public al Municipiului Medgidia.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

33. Proiect de hotărâre nr. 294/07.12.2021 privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

34. Proiect de hotărâre nr. 295/07.12.2021 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de investiții pe anul 2021, pentru Teatrul de Stat Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

35. Proiect de hotărâre nr. 296/07.12.2021 privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021, de la Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța "Căluțul de mare".

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

36. Proiect de hotărâre nr. 297/07.12.2021 privind modificarea poziției 9 a Anexei la HCJC nr. 198/29.09.2021.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

37. Proiect de hotărâre nr. 298/07.12.2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și modificarea listei de investiții, pentru Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

A.F.

joi, 9 decembrie 2021773
SKINMED CLINIC, Centrul de Excelență Dermatologie București
IATĂ ce MĂSURI TREBUIE să RESPECTĂM!
GANDUL.RO
„Ne vom întâlni în ceruri!” Scrisoarea Isabellei către Raisa, fetița ucisă de un polițist pe trecerea de pietoni
Comentarii

01vorbe goale(8 dec 18:14)
Nimic pentru judetul Constanta. Totul pentru clientela de psdei, penelei si nepotismele acestora. V-au ales si cei din mediul rural, nemernicilor, pentru care nu miscati un leu. Sa va fie rusine LUPU , BERCARU si toata gasca de la Consiliul judetean.
mai mult...Local
18 ian 00:09LocalCoronavirus: 26 de cadre didactice și 231 de elevi, confirmați luni, cu Sars-Cov-2

Conform informațiilor DSPJ Constanța, luni, 17 ianuarie a.c., au fost confirmați pozitivi, în urma testării pentru...606

18 ian 00:09LocalContinuă lucrările edilitare în mai multe cartiere ale orașului338
18 ian 00:10LocalCoronavirus: Polițiștii constănțeni au aplicat AMENZI în valoare de 61.750 de lei, în ultimele 24 de ore237
18 ian 00:13LocalCoronavirus la Constanța: Peste 2.500 cazuri de infectare, în rândul personalului medical

De la debutul pandemiei cu noul coronavirus, la nivelul județului Constanța au fost confirmate 73.784 de persoane...275

18 ian 00:10LocalCOVID-19: Încă 2 DECESE, la Constanţa. Persoanele erau nevaccinate376
18 ian 00:10LocalBEȚI și FĂRĂ PERMIS, pe drumurile din județ300
18 ian 00:10LocalRAZII în județul CONSTANȚA: AMENZI pe BANDĂ RULANTĂ!

Polițiști din cadrul Secției 9 Rurală Topraisar, împreună cu polițiști ai Biroului Rutier Mangalia și cei ai...406

18 ian 00:10LocalDOSAR PENAL pentru un tânăr care a prezentat certificatul de VACCINARE al altei persoane1100
18 ian 00:11LocalMINORĂ DISPĂRUTĂ! Dacă ați VĂZUT-O, sunați la 112!397
18 ian 00:11LocalACCIDENT RUTIER pe BULEVARDUL MAMAIA: a fost implicat şi un MICROBUZ

Militarii din cadrul ISU Dobrogea au fost solicitaţi să intervină, luni, 17 ianuarie, pe bulevardul Mamaia, în zona...855

18 ian 00:12LocalAccident rutier pe I.L. Caragiale: Un PIETON a ajuns la SPITAL428
18 ian 00:12LocalINCENDIU în COMANA: A ARS o CASĂ258
Vremea
0.1°0.1° - 3.4° marţi, 18 ianuarie 2022
ConstanțaUmiditate: 56%
Vânt: 11.22 m/s
Presiune: 1019 milibari

Loto
6/49134240143723
5/408136172338
joker456108296
Horoscop
mai mult...SPSportRT
18 ian 00:00SportTenis: Franţa nu-i va permite lui Novak Djokovic să participe la turneul de la Roland Garros

Guvernul francez, care în urmă cu zece zile susţinea că tenismanul sârb Novak Djokovic ar putea participa la...275

18 ian 00:00SportAuto - F1: Fernando Alonso, operat pentru îndepărtarea plăcilor de titan fixate pe maxilar

Pilotul spaniol Fernando Alonso, dublu campion mondial de Formula 1, a suferit o intervenţie chirurgicală pentru...149

18 ian 00:00SportFotbal: Campioana Inter Milano, ţinută în şah de Atalanta în Serie A

Inter Milano, campioana en titre a Italiei la fotbal şi actualul lider al clasamentului, a obţinut doar o remiză...127

18 ian 00:00SportBob: România a calificat două echipaje masculine şi unul feminin la JO 2022

România a calificat echipajele masculine de bob-4 şi bob-2, precum şi echipajul feminin de bob-2 la Jocurile Olimpice...120

Local
18 ian 00:10LocalRAZII în județul CONSTANȚA: AMENZI pe BANDĂ RULANTĂ!

Polițiști din cadrul Secției 9 Rurală Topraisar, împreună cu polițiști ai Biroului Rutier Mangalia și cei ai...406

18 ian 00:10LocalDOSAR PENAL pentru un tânăr care a prezentat certificatul de VACCINARE al altei persoane

Polițiști din cadrul Secției 2 au identificat, la data de 16 ianuarie a.c., în jurul orei 22.00, un tânăr, de 19...1098

18 ian 00:11LocalMINORĂ DISPĂRUTĂ! Dacă ați VĂZUT-O, sunați la 112!

397

18 ian 00:13LocalCoronavirus la Constanța: Peste 2.500 cazuri de infectare, în rândul personalului medical

De la debutul pandemiei cu noul coronavirus, la nivelul județului Constanța au fost confirmate 73.784 de persoane...275

18 ian 00:10LocalCOVID-19: Încă 2 DECESE, la Constanţa. Persoanele erau nevaccinate

Până luni, 17 ianuarie a.c., 59.257 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat, la nivel...376

18 ian 00:10LocalBEȚI și FĂRĂ PERMIS, pe drumurile din județ

Polițiști din cadrul Serviciului Rutier au identificat, la data de 17 ianuarie a.c., în jurul orei 1.15, un tânăr,...300

18 ian 00:11LocalACCIDENT RUTIER pe BULEVARDUL MAMAIA: a fost implicat şi un MICROBUZ

Militarii din cadrul ISU Dobrogea au fost solicitaţi să intervină, luni, 17 ianuarie, pe bulevardul Mamaia, în zona...855

18 ian 00:12LocalAccident rutier pe I.L. Caragiale: Un PIETON a ajuns la SPITAL

Cadrele medicale au fost solicitate luni, 17 ianuarie, să intervină la un accident rutier produs în apropierea...428

18 ian 00:12LocalINCENDIU în COMANA: A ARS o CASĂ

258

Politică
18 ian 00:11PoliticăCiucă: Au fost analizate mai multe propuneri de diminuare a impactului creşterii preţurilor la energie

Premierul Nicolae Ciucă a declarat, luni, că, la nivelul Guvernului, au fost analizate mai multe propuneri pentru...210

18 ian 00:11PoliticăOprea: PSD propune în coaliţie măsuri cu efect imediat pentru stoparea creşterii facturilor la energie şi la gaze

Purtătorul de cuvânt al PSD, Radu Oprea, a declarat luni că social-democraţii vor propune în coaliţie o serie de...173

18 ian 00:11PoliticăPropuneri proiecte de investiții din partea USR Constanța pentru bugetul 2022

254

18 ian 00:12PoliticăLucian Bode, despre cazul din Bolintin Vale: "Câteodată, polițiștii sunt în cârdășie cu infractorii"

Tragedia din Bolintin Vale a scos la iveală putregaiul din sistem, spune ministrul de Interne. Lucian Bode sustine că,...350

18 ian 00:12PoliticăMarcel Ciolacu PASEAZĂ către Nicolae Ciucă demiterea ministrului Energiei

Liderii AUR au cerut demiterea ministrului Energiei, Virgil Popescu, după ce facturile românilor au explodat. Liderul...290

18 ian 00:13PoliticăEugen Tomac iese la atac: PMP NU se pregătește de fuziunea cu PNL

290

Interviuri
5 ian 00:16InterviuriCOȘA: Voi COLABORA foarte BINE cu Marilena DRAGNEA! VIDEO

Prefectul județului Constanța, Silviu Coșa, s-a aflat în studioul REPLICA, marți, 4 ianuarie a.c., pentru a discuta...3413

21 dec 00:06InterviuriIulian SOCEANU: Până în primăvară GAZELE vor fi puse în FUNCȚIUNE! Video

Primarul orașului Techirghiol, Iulian Soceanu, s-a aflat în studioul Replica, luni, 20 decembrie, pentru discuta...5058

21 dec 00:06InterviuriCÎRJALIU, despre CIOBANU: Tu ești un MINCINOS și un zero BARAT! Video

4023

14 dec 00:25InterviuriSTELIAN Ion: PREDOIU e LEGAT de mâini și de picioare, direcționat unde vor alți POLITICIENI! Video (I)

Stelian Ion, fostul ministru constănțean al Justiției, a acordat un interviu cotidianului Replica, în care a vorbit...3418

11 dec 00:30InterviuriCHIȚAC: Nu pot să îmi imaginez PUZ-ul Peninsulei fără PORTUL TOMIS! VIDEO

Primarul Constanței, Vergil CHIȚAC, a ținut vineri, 10 decembrie, audiențe direct din studioul Replica. Edilul a...8397

10 dec 00:32InterviuriÎNGRIJIREA persoanelor VÂRSTNICE la DOMICILIU prinde contur! Video

4486

Monden
18 ian 00:00MondenDenzel Washington pregăteşte al treilea film 'Equalizer'

Denzel Washington, care este apreciat pentru interpretarea sa din „The Tragedy of Macbeth” de Joel Coen, se...156

18 ian 00:00MondenFilmul adresat copiilor și adolescenților, Harry Potter, o să fie realizat cu actori transsexuali

Producătorii de film intenționează să realizeze o serie Harry Potter cu actori transsexuali. Versiunea ar urma să...151

18 ian 00:00MondenSnoop Dogg şi top modelul Heidi Klum au lansat un single în colaborare

109

18 ian 00:00MondenProcesul intentat de „bebelușul Nevermind”: Spencer Elden a depus o nouă plângere împotriva Nirvana

Spencer Elden, cel care, bebeluș fiind, a apărut dezbrăcat pe coperta albumului „Nevermind” a depus o nouă...144

18 ian 13:10MondenPrinţul Harry vrea să beneficieze din nou de protecţia poliţiei atunci când se află în Marea Britanie

Prinţul Harry a lansat o acţiune în justiţie pentru a putea beneficia de protecţie din partea poliţiei, pe care ar...146

18 ian 00:00MondenNoul film "Scream" detronează "Spider-Man" de pe prima poziţie a box-office-ului nord-american

129

Mapamond
18 ian 12:55MapamondO nouă erupţie a unui vulcan subacvatic în Tonga

O altă "erupţie mare" a fost detectată la vulcanul subacvatic din Tonga care a intrat în erupţie în urmă cu trei...259

18 ian 12:55MapamondCovid-19: Mii de oameni au protestat în Ţările de Jos împotriva politicilor guvernului de combatere a pandemiei

Mii de persoane au protestat duminică în Olanda împotriva politicilor sanitare ale guvernului pentru limitarea...269

17 ian 00:00MapamondRusia: Washingtonul se va pronunţa la începutul săptămânii privind 'viitoarele etape'

256

18 ian 12:55MapamondBenjamin Netanyahu negociază un acord de recunoaştere a vinovăţiei în procesul său de corupţie

Fostul premier israelian Benjamin Netanyahu negociază un acord de recunoaştere a vinovăţiei pentru a pune capăt...326

18 ian 12:56MapamondCOVID-19: În Austria nevaccinarea va reprezenta un delict sancţionat cu o amendă de până la 3.600 de euro

Cancelarul Karl Nehammer a declarat, duminică, într-o conferinţă de presă, că Austria va deveni la începutul...415

18 ian 12:56MapamondCriza energetică din Liban, soluționată cu ajutorul SUA

271

Sănătate
18 ian 00:00SănătateGheorghiță: „Toată strategia de vaccinare, la nivel mondial, se va schimba“

Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID, spune că deocamdată este prematur...160

18 ian 12:27SănătateUn nou studiu arată că scleroza multiplă este provocată de un virus

Scleroza multiplă este foarte probabil cauzată de virusul Epstein-Barr, potrivit unui nou studiu al cercetătorilor...123

18 ian 00:00SănătateSunt degerăturile simptome cauzate de COVID? Răspunsul Adrianei Pistol și al lui Valeriu Gheorghiță

108

18 ian 00:00SănătateCum este evaluată starea de sănătate post-COVID?

Cei mai mulți pacienți diagnosticați cu COVID-19 se recuperează complet în câteva săptămâni, în absența...119

18 ian 00:00SănătateAditivul alimentar E171 va fi interzis începând din această vară. Pentru ce este folosit

Comisia Europeană a adoptat, vineri, o interdicţie de utilizare a dioxidului de titan (E171) ca aditiv alimentar,...128

18 ian 00:00SănătateDoar 4 copii la un milion riscă să facă miocardită după vaccin, față de 1 la 1.600 dacă face COVID

Datele de eficacitate și siguranță, principala preocupare și temere a părinților în cazul vaccinării anti-COVID...108

18 ian 00:00SănătateRapelul cu Vaccinul Johnson &Johson protejează 85% împotriva spitalizării

Doza de rapel a vaccinului Johnson & Johnson are o eficacitate de 85% în prevenirea spitalizării, în timpul valului...117

18 ian 00:00SănătateGheorghiță: 'Au fost foarte multe discuţii să lăsăm această variantă Omicron să se răspândească'

Coordonatorul campaniei naţionale de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghiţă, respinge ideea conform căreia s-ar putea...123

18 ian 00:00SănătateOctavian Jurma, PRESIUNE pentru închiderea școlilor: Dacă pandemia e un incendiu, copiii sunt surcele

111

Prin accesarea replicaonline.ro, sunteți de acord cu termenii de utilizare și politica de confidențialitate.
ACCEPT