rss

Anul XVI Nr. 3830 (3881), 8 decembrie
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

DNA A RĂSCOLIT ÎN TERITORIU – BILANŢUL LUNII IANUARIE 2016

Biroul de Informare și Relații Publice a întocmit o sinteză a cauzelor finalizate de procurorii anticorupție în luna ianuarie 2016, altele decât cele deja mediatizate prin intermediul comunicatelor de presă:

1. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

MAZÂLU COSMIN – IOAN, comisar şef de poliție, şef al Serviciului Logistic din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzău, și CIOCÎRLAN DANIEL, inspector principal de politie, angajat în cadrul aceluiași serviciu, la data comiterii faptei, cu privire la săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt: În perioada aprilie – mai 2015, inculpații Mazâlu Cosmin – Ioan și Ciocîrlan Daniel, în calitate de membri ai unei comisii de concurs organizat de Inspectoratul de Poliție Județean Buzău, în vederea încadrării de personal recrutat din sursă externă, pentru ocuparea a trei posturi de fochist, primul având şi calitatea de președinte al comisiei, şi-au încălcat atribuțiile de serviciu, prin favorizarea a doi dintre candidații înscriși.

Concret, acestora din urmă li s-a permis să participe la concurs, în contextul în care nu îndeplineau condițiile specificate în anunțul de participare.

Ulterior cei doi candidați au fost declarați “admiși” şi au fost încadrați în funcția de fochist, cauzându-se astfel o vătămare a intereselor legitime ale Inspectoratului de Poliție Județean Buzău, precum și ale altor candidați, concomitent cu obținerea unor foloase necuvenite pentru persoanele respective.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Buzău.

În cauză, procurorii au beneficiat de sprijin de specialitate din partea Direcției Generale Anticorupție și a Departamentului de Informații și Protecție Internă.

2. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Pitești au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților

NICOLA GHEORGHE, expert criminalist autorizat, la data faptei, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunii de favorizare a făptuitorului şi

SCARLAT IOAN, expert contabil autorizat, la data faptelor, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de: - favorizare a făptuitorului, - fals intellectual şi - uz de fals.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt: La data de 06 februarie 2013, procurori din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Pitești au dispus trimiterea în judecată a mai multor inculpați, între care Nicolescu Constantin, președinte al Consiliului Județean Argeș, Dobre Grigore, asociat şi administrator la SC ZEUS S.A. și Didea Ionel, notar public, la data respectivă, cu privire la comiterea unor infracțiuni de corupție de către persoane cu funcții de conducere din cadrul Consiliului Județean Argeș, în contextul atribuirii preferențiale, în cursul lunii martie 2009, a contractului de achiziție publică cu titlul „Normalizare condiții de trafic pe drumurile județene prin reabilitarea a două poduri afectate de inundații” (a se vedea comunicatul nr. 93/VIII/3 din data de 07 februarie 2013).

Dosarul respectiv a fost înregistrat pe rolul Curții de Apel București.

Ulterior, în cursul anului 2013, pe timpul cercetării judecătorești, la dosar a fost depus un raport de expertiză criminalistică (grafică) extrajudiciară, întocmit de către inculpatul Nicola Gheorghe, lucrarea fiind efectuată la solicitarea notarului public Didea Ionel.

Prin modul în care a fost realizată lucrarea de specialitate şi prin concluziile formulate la obiectivele stabilite, inculpatul Nicola Gheorghe a dat un ajutor direct și concret, atât notarului public, care a autentificat contractul de vânzare cumpărare, cât și numiților Nicolescu Constantin şi Dobre Grigore, inculpați în dosarul Curții de Apel București. Acest raport ce a fost depus la dosarul cauzei pentru a înlătura pe de o parte, concluziile raportului de constatare tehnico-științifică întocmit anterior şi, pe de altă parte, pentru a îngreuna sau zădărnici judecata în cauza penală respectivă.

În aceeași cauză penală, a fost depus şi un raport de expertiză contabilă extrajudiciară, întocmit de către expertul contabil Scarlat Ioan, la solicitarea Consiliului Județean Argeș.

În cuprinsul acestui raport, inculpatul Scarlat Ioan, în calitate de expert contabil autorizat, a atestat împrejurări necorespunzătoare adevărului ce se referă în esență la calamitarea obiectivului „Pod pe DJ 703B amplasat peste râul Argeș, în comuna Căteasca”, în perioada aprilie-mai 2005 și iulie-august 2005 și la existența documentelor justificative, la nivelul Consiliului Județean Argeş şi a celorlalte instituții publice implicate în gestionarea efectelor calamităților.

În acest mod, precum și prin concluziile formulate cu privire la celelalte obiective ale raportului, inculpatul Scarlat Ioan, a dat cu intenție un ajutor concret inculpaților din dosarul aflat pe rolul Curții de Apel București, cu scopul de a îngreuna sau zădărnici judecata în cauza penală menționată anterior şi, pe fond, a împiedica tragerea la răspundere penală a acestora, raportul respectiv fiind depus și înregistrat la Consiliul Județean Argeș iar, apoi şi la dosarul aflat pe rolul Curții de Apel București.

Dosarul a fost trimis spre judecare Curtea de Apel Pitești.

3. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Brașov au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a inculpatului

BARNA DRAGOȘ – SEPTIMIU, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt: În cursul anului 2008, inculpatul Barna Dragoș Septimiu, în calitate de administrator al unei societăți comerciale și membru în comisia de evaluare oferte, cu ocazia derulării proiectului S.A.P.A.R.D. - ”Atelier pentru prelucrarea lemnului în Feldioara", a întocmit documente care cuprindeau date necorespunzătoare adevărului sau inexacte (cereri oferte pentru achiziția de echipamente şi răspuns,corespondență societăți “ofertante”, contracte, ordine de plată, facturi) privitoare la derularea unor proceduri de achiziții utilaje de prelucrare a lemnului și autovehicule.

Aceste documente, au fost prezentate de inculpatul Barna Dragoș Septimiu Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (A.F.I.R., fostă A.P.D.R.P.) fiind avute în vedere la analizarea cererilor de plată pentru a justifica rambursarea unor cheltuieli pretins a fi efectuate. Astfel, inculpatul a obținut pe nedrept fonduri nerambursabile din bugetul Uniunii Europene în suma totală de 502.207, 81 lei.

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 747.986,01 lei, reprezentând valoarea integrală a finanțării nerambursabile decontată de autoritatea contractantă, la care se adaugă penalități și accesorii până la data plății efective.

În cauză, procurorii au dispus măsura asiguratorie a sechestrului asupra bunurilor imobile și a acțiunilor deținute de inculpat la mai multe societăți comerciale.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Brașov, cu propunerea de a se menține măsura asiguratorie dispusă în cauză.

4. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de Combatere a Corupției au dispus trimiterea în judecată,

în stare de detenție, pentru executarea unei pedepse privative de libertate, a inculpatului GOGOANĂ IONEL, administrator al S.C. Eurofond S.R.L., la data faptelor, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de:

- complicitate la folosire sau prezentare, cu rea-credință, de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene; - complicitate la înșelăciune şi - fals în înscrisuri sub semnătură privată.

și în stare de libertate, a inculpatului TOMA CĂTĂLIN MIHĂIȚĂ, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de:

- folosire sau prezentare, cu rea-credință, de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene și - înșelăciune,

-

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt: La datele de 25 și 27 iunie 2012, inculpatul Toma Cătălin Mihăiță, beneficiind de ajutorul inculpatului Gogoană Ionel, a depus mai multe acte la dosarul prin care a solicitat Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (fostă A.P.D.R.P.) fonduri nerambursabile în cadrul Măsurii 112 - „Instalarea tinerilor fermieri", deși știa că aceste documente conțin date false şi inexacte, reușind - în acest mod – să determine declararea ca eligibil proiectul său în valoare de 40.000 euro (177.780 lei) și să încaseze, ca urmare a solicitării primei tranșe, suma de 106.668 lei.

Inculpatul Gogoană Ionel s-a ocupat personal de întocmirea tuturor declarațiilor şi a pus împreună toate înscrisurile necesar a fi atașate cererii de finanțare, inclusiv cele furnizate de client la solicitarea sa, apoi a cerut acestuia să semneze fiecare document în parte și să depună întregul dosar la autoritatea competentă.

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 106.668 lei, reprezentând finanțarea accesată fără drept de inculpatul Toma Cătălin Mihăiță cu ajutorul coinculpatului Gogoană Ionel.

În cauză, procurorii au dispus măsura asiguratorie a sechestrului asupra bunurilor imobile și mobile ale inculpaților, până la concurența sumei de 106.668 lei.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Teleorman, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

5. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatei

ISTRATE ADRIANA, în sarcina căreia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de:

- folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene (2 infracțiuni) şi - schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor obținute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt: În perioadele 24.08.2011- 09.11.2011 și 12.12.2012 – 25.01.2013, inculpata Istrate Adriana, în calitate de președinte al unei asociații, a falsificat în două rânduri documentația necesară în scopul încheierii unui contract de finanțare, obținând pe nedrept suma totală de 17.685,72 euro, reprezentând fonduri europene destinate realizării proiectului „WELCOME TO GREEN CITY!".

Ulterior, inculpata a cheltuit în interes personal suma respectivă de bani.

Prin faptele sale, inculpata a cauzat un prejudiciu total în valoare de 17.685,72 euro, bani proveniți din bugetul Uniunii Europene.

În cauză, Agenția Națională pentru Programe Comunitare din Domeniul Educației și Formării Profesionale din cadrul Ministerului Educației Naționale, s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 17.685,72 euro.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului București.

6. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Bacău au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatei

TĂLMĂCEL ELENA, în sarcina căreia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de:

- folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, - fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată,

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt: La data de 30 aprilie 2010, inculpata Tălmăcel Elena, în numele unei firme administrată de o rudă a sa, a completat, semnat și depus mai multe documente false la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Neamț, în vederea acordării sprijinului financiar pe anul 2010, în cadrul schemei de plată unică pe suprafață, pentru un teren de 50 ha.

Ca urmare a acestor demersuri ale inculpatei, firma respectivă a încasat nelegal, pentru campania din anul 2010, suma totală de 6.550 euro, din care suma de 4.018 euro finanțată din Fondul European de Garantare Agricolă ( F.E.G.A.) și 2.532 euro, finanțată din bugetul național.

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură s-a constituit parte civilă cu suma de 174.197,09 lei, la care se adaugă dobânzile prevăzute de legislația în vigoare.

În cauză, a fost dispusă măsura asigurătorie a sechestrului asupra unui teren ce aparține inculpatei Tălmăcel Elena.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Neamț, cu propunere de a se menține măsura asigurătorie dispusă în cauză.

În legătură cu toate dosarele penale menționate mai sus, precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță, spre judecare, situație care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

joi, 4 februarie 2016103
Audiență ÎN DIRECT cu primarul VERGIL CHIȚAC!
GANDUL.RO
Ofertă ireală la Lidl! Clienții au crezut că nu văd bine, costă doar 7 lei!
Comentarii
mai mult...Replica
8 dec 00:38ReplicaÎn TOMIS PLUS, GHENELE sunt GOALE și GUNOIUL... pe LÂNGĂ!

În Constanța se pare că educația se poate face doar prin sancțiuni aplicate. Toți cetățenii vor un oraș mai...205

8 dec 00:37ReplicaO firmă din Constanța APROVIZIONEAZĂ BANCA NAȚIONALĂ a ROMÂNIEI cu BRÂNZĂ457
8 dec 00:29ReplicaLa RESTAURANTUL ”La Chiftea”, HAMSIILE se mănâncă NECURĂȚATE333
8 dec 23:16ReplicaUn GREFIER s-a ABȚINUT în DOSARUL lui MAZĂRE, FĂGĂDĂU și FULVIA DINESCU!

Dosarul în care Decebal Făgădău a fost trimis în judecată pentru infracțiuni de corupție, alături de Radu...246

8 dec 00:23ReplicaS-a DECIS: FĂRĂ RESTRICȚII, de SĂRBĂTORI. Revine TESTUL!1019
8 dec 23:15ReplicaTânăr din NĂVODARI, TRAFICANT de COCAINĂ, ARESTAT PREVENTIV340
8 dec 23:35ReplicaManevră RISCANTĂ, din cauza unui ȘOFER care a PARCAT în STAȚIE, la CORA! Video

Nesimțirea șoferilor atinge cote alarmante la Constanța. Autoturismele sunt lăsate în locuri nepermise, ori...184

8 dec 00:19ReplicaSFATUL MEDICULUI: PRODUSELE de POST care NU trebuie CONSUMATE273
8 dec 00:17ReplicaPRIMARII din CONSTANȚA spun că NU-i vor lua IARNA prin SURPRINDERE, anul acesta142
8 dec 00:12ReplicaUn FOST ANGAJAT RATC a DISPĂRUT fără URMĂ

Constantin Bucur a dispărut de acasă de pe 30 noiembrie 2021. Potrivit spuselor mamei sale, acesta ar fi plecat de...216

8 dec 23:12ReplicaUn ASISTAT SOCIAL a MURIT, făcând MUNCĂ în FOLOSUL COMUNITĂȚII201
8 dec 00:08ReplicaGRIPA AVIARĂ ar putea REVENI. Autoritățile, în ALERTĂ146
Vremea
5.9°5.9° - 8.9° miercuri, 8 decembrie 2021
ConstanțaUmiditate: 95%
Vânt: 5.94 m/s
Presiune: 1000 milibari

Loto
6/4916101518404
5/40313937292122
joker8530361713
Horoscop
mai mult...SPSportRT
8 dec 00:00SportAtletico Madrid s-a calificat în optimi - AC Milan, învinsă de rezervele lui Liverpool (Rezultatele serii)

Clasată pe ultimul loc înaintea ultimei etape a grupei B, Atletico Madrid a reuşit să se califice în optimile...64

8 dec 00:00SportKylian Mbappe şi Lionel Messi au reuşit câte o "dublă" pentru PSG / RB Leipzig, victorie cu Manchester City

Kylian Mbappe și Lionel Messi au reușit câte o "dublă", marți, în meciul cu Club Brugge, scor 4-1, din Champions...51

8 dec 00:00SportRomânia, învinsă categoric de Norvegia - Tricolorele merg cu 2 puncte în Grupele Principale

Naționala României a rezistat doar 20 de minute în fața puternicei reprezentative a Norvegiei. Nordicele s-au impus...77

8 dec 23:41SportSuporterii echipei Glasgow Rangers au primit interdicție la Lyon

Clubul Glasgow Rangers s-a declarat "derutat şi frustrat" de decizia Ministerului francez de Interne de a interzice...168

Local
8 dec 23:44LocalBEŢI şi PĂRĂ PERMIS, pe străzile din Constanţa

La data de 7 decembrie a.c., în jurul orei 5.45, polițiști din cadrul Secției 9 Rurală Topraisar au identificat un...246

8 dec 23:44LocalCovid-19 la Constanța: 49 de NOI CAZURI de INFECTARE; Incidența, în scădere

Până marți, 7 decembrie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.788.260 de cazuri de infectare cu noul...613

8 dec 23:43LocalAutoturism de LUX căutat de autoritățile din Norvegia, descoperit de poliţiştii de frontieră constănţeni

462

8 dec 23:43LocalLUCRĂRI RAJA! TECHIRGHIOL, fără APĂ POTABILĂ, VINERI, 10 DECEMBRIE

Vineri – 10 decembrie 2021, în intervalul orar 09.30 – 18.00, RAJA S.A. va întrerupe furnizarea apei către toți...299

8 dec 23:43LocalACCIDENT RUTIER pe A2, sensul spre CONSTANȚA: VICTIMA, un PIETON

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că pe Autostrada A2...609

8 dec 00:02LocalINCENDIU la mansarda unui BLOC de pe strada Pictor Nicolae Grigorescu

435

Politică
8 dec 19:17PoliticăCristian Diaconescu, despre tensiunile dintre Rusia și Ucraina: 'Orice fel de dialog este mai bun decât tăcerea'

În relațiile internaționale orice fel de dialog este mai bun decât tăcerea, deci faptul că președintele american...64

8 dec 00:00PoliticăCiucă, despre taxarea marilor companii: Am să discut cu fiecare dintre cei responsabili

Premierul Nicolae Ciucă a declarat, marţi, că nu s-a luat "niciun fel de decizie" privind posibilitatea introducerii...58

8 dec 00:00PoliticăVoluntari din echipele de acordare a primului ajutor în caz de situaţii de urgenţă, decoraţi de Iohannis

62

8 dec 22:59PoliticăCiucă: S-a luat în discuţie să se iniţieze un proiect nou cu privire la certificatul COVID

Premierul Nicolae Ciucă a declarat, marţi, înainte de începerea şedinţei coaliţiei de guvernare, că se discută...223

8 dec 23:00PoliticăMinistrul Energiei dă asigurări că NU rămânem fără gaz

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a dat asigurări, marţi, că românii nu vor rămâne fără gaz în luna februarie...154

8 dec 23:03PoliticăParlamentul a votat obligativitatea montării repartitoarelor de căldură în apartamente

635

Interviuri
13 noi 00:11InterviuriMihai LUPU: RAJA nu poate fi preluată de PSD! Video

Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu, a fost prezent în studioul Replica, vineri, 12 noiembrie....3471

23 noi 19:11InterviuriDELICOTI vrea să TRANSFORME comuna Poarta Albă în oraș! VIDEO

Primarul din Poarta Albă, Vasile Delicoti, a fost în studioul Replica, luni, 22 noiembrie. În cadrul interviului au...2047

3 dec 00:06InterviuriDEPUTATUL Lucian Lungoci: PSD susține ELIMINAREA taxei de pod de la Fetești! Video

1648

10 noi 00:12InterviuriIonuț RUSU: De sărbători, Constanța va avea ILUMINAT FESTIV de poveste! Video

Viceprimarul Constanței, Ionuț Rusu, a fost prezent în studioul Replica, marți, 9 noiembrie. În cadrul interviului...5078

26 noi 00:14InterviuriCristian Cîrjaliu: Am PIERDUT un an DEGEABA din cauza consilierilor USR! Video

Cristian Maricel Cârjaliu a fost prezent în studioul Replica de Constanța, joi 25 noiembrie, pentru a răspunde, în...2505

27 noi 00:08InterviuriDr. CEALERA: NU avem CAZURI grave la persoane VACCINATE! VIDEO

Medicul Ionuț Cealera, managerul Serviciului de Ambulanță Județean Constanța, a fost prezent, vineri, 26 noiembrie,...2619

26 noi 00:17InterviuriCaragheorghe, USR: Primarul MINTE; noi ne-am întâlnit cu oamenii din PENINSULĂ! Video

În ultima perioadă, USR este văzut ca ultima roată la căruță, atât la nivel național, cât și local, în...1627

6 noi 00:10InterviuriSENATORUL USR Remus NEGOI: Sunt ZVONURI că vicele USR, al CJ, ar putea fi schimbat

Economia românească este pe perfuzii, sistemul sanitar este în comă, în educație este haos, însă niciunul dintre...1917

28 oct 00:08InterviuriCICU, de la GARDA de COASTĂ: Au fost depistate 22 de MAȘINI de LUX FURATE sau folosite la INFRACȚIUNI

3712

Monden
8 dec 00:00MondenConcurent la „America’s Got Talent”, mort din cauza COVID-19

Fanii emisiunii „America’s Got Talent”, varianta din State a emisiunii „Românii au talent”, au primit vestea...62

8 dec 00:00MondenMiss Universe 2021 - Frumuseţea bate pandemia

Cele mai frumoase femei din lume au fost primite în mod excepţional în Israel pentru a participa la finala Miss...59

8 dec 02:34MondenUltimele zile din viaţa lui Liz Taylor. Îşi redecorase dormitorul

60

8 dec 00:00MondenPrinţesa Charlene de Monaco va lipsi de la ziua gemenilor ei, pe 10 decembrie

Starea de sănătate a Prinţesei Charlene este departe de a fi una stabilă. Mai mult, surse de la palatul monegasc se...52

8 dec 00:00MondenArtistul stradal Banksy s-a angajat să ajute la salvarea clădirii unei foste închisori

Banksy s-a oferit să strângă câteva milioane de lire necesare achiziţionării închisorii din oraşul britanic...51

8 dec 00:00MondenPeste 1.000 de obiecte şi accesorii legendare ale designerului Karl Lagerfeld, scoase la licitaţie

54

Mapamond
8 dec 00:00MapamondSUA au anunţat un boicot diplomatic al JO de iarnă de la Beijing

SUA au anunţat luni un boicot diplomatic al Jocurilor Olimpice de iarnă de la Beijing din 2022, potrivit unui...52

8 dec 00:00MapamondPolemică în SUA, după ce un republican a postat o fotografie cu familia sa cu arme de foc în faţa bradului de Crăciun

Un ales republican a stârnit duminică o polemică în SUA din cauza unei fotografii pe care a postat-o pe o reţea de...58

8 dec 00:00MapamondCoronavirus: Primarul din New York impune vaccinarea obligatorie pentru tot sectorul privat

51

Sănătate
8 dec 00:00SănătateVaccinul antigripal și alergiile - ce trebuie să știi?

Copiii mai mici de 5 ani - în special cei mai mici de 2 ani - prezintă un risc crescut de a dezvolta complicații...47

8 dec 00:00SănătateCercetătorul care a descoperit varianta Omicro: 'Atât de multe mutații într-un interval scurt de timp'

Viteza cu care varianta Omicron pare să fi acumulat modelul său neobișnuit de mutații este un motiv de îngrijorare,...66

8 dec 00:00SănătateCreatoarea AstraZeneca: 'Următoarea pandemie ar putea fi mai gravă și mai contagioasă'

51

8 dec 01:59SănătateStresul la locul de muncă crește riscul cardiovascular mai ales pentru femei

Stresul la locul de muncă, tulburările de somn și oboseala, considerate factori de risc netradiționali pentru...57

8 dec 00:00SănătateCum poți să îți albești dinții natural, acasă

Un zâmbet alb și strălucitor îți oferă încredere în tine. Află cum îți poți albi singură dinții acasă,...54

8 dec 00:00SănătateAnalize care vizează nivelul de vitamine și minerale din organism

Vitaminele și mineralele joacă roluri importante în menținerea stării de sănătate. De ce analize e nevoie pentru...46

Prin accesarea replicaonline.ro, sunteți de acord cu termenii de utilizare și politica de confidențialitate.
ACCEPT