rss

Anul XVI Nr. 3830 (3881), 25 ianuarie
Categorii
CLICK AICI pentru varianta WEB

Lungul drum al… şpăgilor!

Driblingurile lui Căpăţână şi „pasiunea” pentru firmele offshore. Ce au găsit procurorii la percheziţie!

Dănuţ Căpăţână

Dănuţ Căpăţână, în calitate de manager al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a pretins sume de bani în cuantum de 310.826 euro, 27.900 USD şi 4.768.698,78 lei de la reprezentanţii mai multor societăţi comerciale. Însă, pentru a ascunde totul, acesta a apelat la „driblinguri” între conturile firmelor sale şi ale celor offshore. În plus, cum nu avea timp să se ocupe de tranzacţii, el a implicat-o şi pe soţia sa. Iar activităţile de acest gen au fost multe, după cum reiese din rechizitoriul DNA, de parcă ar fi devenit din ce în ce mai „nesătul”, toate sub perdeaua de contracte de… consultanţă.

Inculpatul şi-a început activitatea infracţională imediat după numirea sa în funcţia de manager al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, când, profitând de faptul că anterior deţinuse funcţia de manager la, potrivit informaţiilor noastre - Synevo, a negociat cu directorul general al acestei societăţi, inculpatul Ivan Constantin Virgil, menţinerea contractului încheiat anterior între societatea în cauză şi inculpata S.C. Picus Consulting S.R.L., prin care inculpatul îşi încasa salariul aferent funcţiei de manager, în schimbul achitării la timp a facturilor pe care Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa le emitea către această firmă şi a protejării imaginii firmei pe plan local, în contextul în care inculpatul ştia că societatea dorea să-şi extindă activitatea în judeţul Constanţa.

Ulterior, în perioada 2010 - 2011, activitatea infracţională a inculpatului Căpăţână Dănuţ s-a extins, inculpatul propunând încheierea unor contracte de consultanţă fictive cu firme offshore colaboratorilor apropiaţi, în schimbul facilitării încheierii/ menţinerii/ reînnoirii unor contracte cu Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, plăţii la timp a facturilor şi derulării fără incidente a acestor contracte. Toate firmele de la care inculpatul a pretins şi primit mită în prezentul dosar sunt firme cu care inculpatul colaborase anterior, sau pe ai căror reprezentanţi îi cunoscuse anterior, acesta asigurându-se astfel că riscul unui eventual denunţ este minim, fapt confirmat de perioada lungă în care şi-a derulat activitatea infracţională, potrivit rechizitoriului întocmit de procurori.

Colabora cu firme administrate de persoane de... încredere!

Astfel, în perioada în care lucrase la firma menţionată mai sus, Căpăţână a colaborat cu mai multe societăţi, unul dintre administratori fiind soţia unui prieten al inculpatului. Iniţial, acesta a încasat sumele reprezentând mita în conturile unor societăţi offshore, firme indicate de prietenul său, iar ulterior, în anul 2011, a preluat acţiunile unei societăţi offshore , firmă prin ale cărei conturi deschise la Bank Budapesta a încasat sumele reprezentând mita în perioada noiembrie 2011 - martie 2014.

La sfârşitul anului 2013, inculpatul a înfiinţat, prin intermediul soţiei sale, o firmă cu sediul în Belize City, Belize, Central America. A deschis conturi bancare în Larnaca , Cipru, conturi în care inculpatul a încasat sumele achitate drept mită de la o societate, în cursul anului. Ulterior, banii primiţi drept mită au fost retraşi, o parte în numerar, o parte au fost folosiţi pentru achiziţionarea a diverse bunuri, sau au fost transferaţi în conturile societăţilor offshore, fiind utilizaţi pentru diverse cheltuieli ale familiei Căpăţână.

Contracte de consultanță mascate! Soția, lui Căpăţână, "locotentul" în afaceri!

Contractele de consultanţă încheiate de inculpat cu societăţile care dădeau mita mascată erau aceleaşi, iar aceleaşi rapoarte de consultanţă întocmite în vederea justificării sumelor de bani se livrau către mai multe firme. Întrucât Dănuţ Căpăţână nu avea timpul necesar să se ocupe de administrarea inculpatelor S.C. Picus Consulting S.R.L. şi S.C. Performance Profil S.R.L. şi de activitatea de „consultanţă”, a implicat-o în aceste activităţi şi pe soţia sa la acel moment, care rezolva, la indicaţiile inculpatului, problemele apărute în derularea contractelor de consultanţă, se ocupa de plata taxelor şi impozitelor, a salariilor inculpatelor S.C. Picus Consulting S.R.L. şi S.C. Performance Profil S.R.L., verifica şi efectua transferuri de bani, iar uneori emitea şi plătea facturi.

Apoi, prin Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 381/06.07.2009, inculpatul Căpăţână Dănuţ a fost numit în funcţia de manager interimar al Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, până la ocuparea postului prin concurs, iar prin Dispoziţia nr. 501/01.07.2010 al preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa (Nicușor Constantinescu), Căpăţână a fost numit în funcţia de manager interimar al Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, până la ocuparea postului prin concurs.

Ulterior, unitatea spitalicească a derulat o procedură de achiziţie publică a serviciilor de management sanitar-spitalicesc, în urma căreia a fost declarată câştigătoare S.C. Performance Profile S.R.L., firmă la care acţionar este Căpăţână Dănuţ. Astfel, între Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa şi S.C. Performance Profile S.R.L., reprezentată de inculpatul Căpăţână Dănuţ, s-a încheiat contractul de prestări servicii nr. 26.432/19.12.2013, având ca obiect prestarea de servicii de management sanitar-spitalicesc, la nivel de top-manager, pentru spital.

Mită, mită și iar mită! Cum și-a cunoscut Căpățână denunțătorul?

În cursul anului 2010, o societate comercială (care ar fi, potrivit informațiilor noastre, Total Soft SA) dezvolta un modul de software medical (care ar fi Charisma), context în care managerul acesteia a discutat cu inculpatul Căpățână Dănuţ despre informațiile specifice referitoare la administrarea unui spital județean de urgență, dar și despre procesele specifice domeniului medical. În acea perioadă Dănuţ Căpățână deţinea funcţia de manager al Spitalului Județean Clinic de Urgență Constanța.

Ulterior, în anul 2011, inculpatul a propus societății participarea la o procedură de achiziţie publică - licitaţie ce a fost derulată de spital în perioada aprilie - iunie 2011, având ca obiect achiziţia „unui pachet de servicii specializate având ca suport o platformă de sisteme informatice, care, împreună, urmau să asigure premisele unui management eficient, bazat pe date şi analize în timp real, obţinute ca urmare a desfăşurării activităţii zilnice şi înregistrării fluxurilor informaţionale la nivelul spitalului, în scopul raportării interne şi către autorităţi”.

Firma în cauză a participat la licitaţia publică, oferta sa fiind declarată câştigătoare şi, drept urmare, s-a încheiat acordul cadru nr. 16141 pentru stabilirea elementelor esențiale ale contractelor de prestări servicii ce urmau a fi încheiate de părți pentru prestarea serviciilor IT, constând efectiv în oferirea suportului informatic pentru managementul activității (licențe de aplicații și diferite programe), disponibilitate volum de calcul și stocare date, asigurarea serviciilor de consultanță de specialitate privind implementarea sistemelor, mentenanță, configurarea și adaptarea în funcție de nevoile specifice ale spitalului și instruirea utilizatorilor, acordul fiind încheiat pe o perioadă de 4 ani.

Valoarea totală a serviciilor ce urmau a fi prestate în cadrul acordului era de 556.800 euro (fără TVA), respectiv 139.200 euro (fără TVA) pe an. La încheierea acordului cadru, Dăniț Căpățână i-a pretins, cu titlu de mită, 15% din din valoarea contractelor ce urmau a fi încheiate de către spital cu firma în cauză. În schimbul plăţii acestor sume de bani, inculpatul urma să asigure, pe lângă încheierea contractelor, plata la timp a facturilor şi punerea la dispoziţie a informaţiilor necesare pentru implementarea programelor informatice, în condițiile în care atât beneficiarul cât și societatea aveau reprezentarea că pentru executarea conformă a contractului sunt necesare informații și suport din partea personalului beneficiarului. Managerul societății a acceptat să achite „comisionul de 15%”, iar inculpatul i-a precizat faptul că plăţile se vor face în contul deschis la (Bank Budapesta (Ungaria) în baza unor contracte având ca obiect servicii de consultanţă.

Șpaga creștea de la contract la contract! Bomba: 2900 euro pe lună!

Și așa s-a încheiat un contract de consultanță cu numărul 1 datat 01.11.2011, regăsit în calculatorul inculpatului, iar la la data de 01.01.2014 s-a încheiat un nou contract, obiectul fiind aceleaşi servicii de consultanţă precizate în contractul anterior, fiind modificat doar preţul serviciilor de consultanţă de la 2.300 euro/lună la 2.900 euro/lună. Deși firma nu a beneficiat de servicii de consultanță din partea lui Dănuț Căpăţână pentru derularea contractelor anterior menţionate, începând cu anul 2012, s-au plătit, la cererea acestuia, lunar, sume de bani cuprinse între 2.300 şi 2.900 euro, cu titlu de consultanţă. În calculatoarele aparţinând inculpatului au fost identificate mai multe foldere, în care se aflau drafturile contractelor încheiate şi drafturile invoice-urilor emise precum şi anexele la facturi şi procesele verbale în care se descriau şi detaliau „serviciile de consultanţă”.

Din lecturarea acestora se observă că "serviciile de consultanţă” prestate aveau un caracter general, o parte din acestea descriind întâlniri fictive intermediate de consultant, unde consultantul oferea consultanţă „in privinta managementul strategic”. Astfel a reieșit faptul că ultima factură emisă datează din luna august 2014, iar ultima plată către această firmă s-a făcut în luna octombrie 2014, dată de la care s-a refuzat să mai facă plăţi către această firmă. În urma presiunilor făcute de inculpatul Dănuţ Căpăţână, în cursul anului 2015, a fost achitată doar suma de 8.000 euro cash, în două tranşe, în perioada martie - aprilie 2015 şi august 2015.

Flagrant! Căpățână, percheziționat la ieșirea din sediu! Surpriză: 10.000 de euro!

Conform celor stabilite anterior, la data de 10.04.2016, reprezentantul firmei s-a întâlnit din nou cu inculpatul, pentru a stabili care este cuantumul sumei reprezentând „datoria” pe care o mai are de plătit, precum şi condiţiile în care se va încheia noul contract . În cadrul discuţiei, acesta precizează faptul că „datoria” este în valoare de aproximativ 50.000 de euro, dar având în vedere faptul că nu mai doreşte să facă plăţile prin firmele offshore, ci să facă plata cash, îi propune inculpatului ca suma ce urmează a fi remisă să fie cuprinsă între 25.000 - 30.000 de euro, solicitând totodată ca suma să fie plătită în mai multe rate. Inculpatul Căpăţână Dănuţ este de acord atât în ceea ce priveşte „reducerea datoriei” cât şi cu plata în rate a acesteia.

Pe parcursul discuţiei, Căpăţână afirmă faptul că înţelegerea iniţială a fost ca el să primească 15% din valoarea contractului, dar având în vedere „costurile” pe care le presupune o astfel de plată, solicită pentru derularea viitorului contract 10% din valoarea facturilor emise, respectiv suma de 1.300 euro/lună. Ca urmare a discuţiei din data 10.04.2016, în data de 18.04.2016, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa transmite către firmă documentaţia de atribuire a procedurii de achiziţie negociere fără publicare prealabilă a unui anunţ de participare pentru atribuirea contractului de servicii având ca obiect „servicii de mentenanţă aferente componentelor sistemului informatic, servicii de închiriere a licenţelor aferente, servicii de raportare legislativă şi servicii de dezvoltări suplimentare ale sistemului” înregistrată sub nr. 15524/18.04.2016 şi invitaţia nr. 15525/18.04.2016 prin care societatea mai sus menţionată este invitată să participe la procedura anterior amintită în data de 27.04.2016.

În urma schimbului de email-uri din data de 17.05.2016 dintre (...) şi inculpatul Căpăţână Dănuţ, cei doi au stabilit să se întâlnescă în Bucureşti, în zona Ministerului Sănătăţii, în intervalul orar 13:00 – 14:00. La data de 18.05.2016 Dănuţ Căpăţână a transmis printr-un e-mail (...) că întâlnirea va avea loc în data de 18.05.2016 ora 13:00. S-au întâlnit, iar managerul Spitalului Județean a primit un plic conţinând suma de 10.000 de euro pusă la dispoziţie de către organele de urmărire penală conform procesului verbal din data de 18.05.2016. După ce inculpatul a părăsit sediul, a fost legitimat de către ofiţerii de poliţie din cadrul D.N.A., iar cu ocazia percheziţiei corporale efectuate asupra inculpatului a fost găsit plicul.

Astfel, în urma anchetei, procurorii au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatului Dănuț Căpățînă pentru săvârșirea a 5 infracțiuni de luare de mită dintre care 3 în formă continuată şi spălarea banilor în formă continuată. De asemenea, au fost trimiși în judecată, în stare de libertate, Ivan Constantin Virgil, director general al unei societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită în formă continuată; S.C. Picus Consulting S.R.L. (firmă controlată de inculpatul Căpățînă Dănuț), pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la luare de mită în formă continuată (3 acte materiale) şi S.C. Performance Profile S.R.L. (fostă S.C. Rusmap Consulting S.R.L.) având ca acționar și administrator pe Căpățînă Dănuț, pentru săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor.

Liliana CHIRU

marţi, 6 septembrie 2016256
SKINMED CLINIC, Centrul de Excelență Dermatologie București
IATĂ ce MĂSURI TREBUIE să RESPECTĂM!
GANDUL.RO
Gest uluitor al unei tinere într-un hypermarket cunoscut din România: „1 din 3, care sunt șansele”
Comentarii
mai mult...Replica
25 ian 00:39ReplicaEi sunt investitorii din Olimp care defrișează Pădurea Comorova! Video

Pădurea Comorova, singura pădure de pe litoralul Mării Negre, creată sub patronajul Regelui Carol I prin fondurile...1426

25 ian 00:34ReplicaÎn sudul litoralului sunt dune de nisip înalte de 2 metri! Video680
25 ian 23:39ReplicaCătălinoiu face afaceri în Delta Dunării fără să-și plătească facturile?326
25 ian 00:26ReplicaDoi afaceriști din Vrancea au rămas fără apartamentul din Mamaia, din cauza datoriilor

Doi afaceriști din Vrancea, asociați la firma Construct Edil, au rămas fără apartamentul pe care-l dețineau...511

25 ian 23:56ReplicaS-a dat mare în fața iubitei că e "șoferul Gică" și de nimic nu i-e frică! Video627
25 ian 00:22ReplicaBrăiloiu, despre femeia care spune că i-a făcut un copil: Nu sunt tatăl, e un șantaj! Video485
25 ian 00:19ReplicaCe spun locuitorii din Mircea Vodă de crima din localitate! Video

Locuitorii din localitatea Mircea Vodă au comentat evenimentul din decembrie, înregistrat la mănăstirea Sfântul...399

25 ian 23:12ReplicaIată cui a predat ștafeta Constantinescu de la OPC!794
25 ian 00:15ReplicaFost adjunct la IPJ Constanța vrea să-și recalculeze pensia în justiție!585
25 ian 00:00ReplicaSorin Ovidiu Vîntu, despre George Simion: Nu are nimic în cap, e un gargaragiu!

Afaceristul Sorin Ovidiu Vîntu îl ia la țintă pe George Simion, copreședintele AUR, despre care afirmă că nu are...859

25 ian 00:11ReplicaCondamnat după ce a fost prins de trei ori la volan fără permis!409
25 ian 00:07ReplicaUn medic stabilit în SUA critică măsurile luate de Alexandru Rafila429
Vremea
-7.6°-7.6° - -3° marţi, 25 ianuarie 2022
ConstanțaUmiditate: 58%
Vânt: 7.47 m/s
Presiune: 1029 milibari

Loto
6/4946293334026
5/403043171836
joker3514524232
Horoscop
mai mult...SPSportRT
25 ian 00:03SportSimona Halep părăsește Australian Open, învinsă în optimi de Alize Cornet

Simona Halep a fost învinsă în optimile de finală ale turneului de Grand Slam de la Melbourne de sportiva franceză...303

25 ian 03:04SportGigi Becali exultă după meciul cu CFR Cluj: ”Tavi Popescu, 100 de milioane!”

Octavian Popescu a marcat un gol superb pentru FCSB în meciul cu CFR Cluj, încheiat 3-3. La finalul jocului, Gigi...114

25 ian 00:00SportFC Barcelona a învins-o cu 1-0 pe Alaves, în deplasare

FC Barcelona a învins, duminică seară, în deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Alaves, într-un meci din etapa a...93

25 ian 00:00SportCiprian Tătăruşanu a văzut de pe bancă egalul cu Juventus Torino

AC Milan a remizat, duminică seară, pe teren propriu, scor 0-0, cu echipa Juventus Torino, într-un meci din etapa a...95

Local
25 ian 23:59LocalBeți și fără permis, pe străzile din Constanța

La data de 23 ianuarie a.c., în jurul orei 15.00, polițiști din cadrul Poliției orașului Năvodari au identificat o...215

25 ian 23:59LocalMinor, de 16 ani, prins la volan fără permis de conducere

La data de 23 ianuarie a.c., în jurul orei 15.45, polițiști din cadrul Serviciului Rutier au identificat un minor, de...566

25 ian 23:59LocalBaruri din Constanța, amendate că nu au respectat programul de funcționare

292

25 ian 00:00LocalBubuie cazurile de Covid! Incidența în Constanța se apropie de 13!

În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 12.082 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID –...725

25 ian 00:00LocalZiua Unirii Principatelor Române, sărbătorită și la Constanța

În istoria României, ziua de 24 ianuarie are o însemnătate crucială. Procesul de construire a statului român...293

25 ian 00:01LocalAdministraţia Deltei ar putea aplica sancţiuni pentru neînceperea unor lucrări de decolmatare

187

Politică
25 ian 00:04PoliticăMarcel Ciolacu: 'Dezbinarea nu ne va salva în faţa provocărilor economice, sanitare şi de securitate'

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a transmis, luni, că, şa 163 de ani de la Unirea Principatelor, ”românii au...179

25 ian 00:04PoliticăMesajul premierului Ciucă, de Mica Unire

Premierul Nicolae Ciucă a transmis, luni, un mesaj cu prilejul împlinirii a 163 de ani de la Unirea Principatelor...188

25 ian 00:04PoliticăMarcel Ciolacu: La 163 de ani de la Unirea Principatelor, românii au nevoie mai mult ca oricând de unitate

166

25 ian 00:02PoliticăLudovic Orban, despre situația din PNL: 'un haos general! Este o zăpăceală!'

Fostul preşedinte al PNL Ludovic Orban susţine că în actuala coaliţie de guvernare „unul zice hăis, altul zice...208

25 ian 00:03PoliticăLiderul de sindicat al STB a DEMISIONAT din PSD și CGMB

Liderul de sindicat al STB, Vasile Petrariu, a demisionat din PSD și din funcția de consilier general la Primăria...328

25 ian 00:02PoliticăCristian Pîrvulescu: "Vladimir Putin și-a pregătit planul de mulți ani"

197

Interviuri
5 ian 00:16InterviuriCOȘA: Voi COLABORA foarte BINE cu Marilena DRAGNEA! VIDEO

Prefectul județului Constanța, Silviu Coșa, s-a aflat în studioul REPLICA, marți, 4 ianuarie a.c., pentru a discuta...3652

21 dec 00:06InterviuriIulian SOCEANU: Până în primăvară GAZELE vor fi puse în FUNCȚIUNE! Video

Primarul orașului Techirghiol, Iulian Soceanu, s-a aflat în studioul Replica, luni, 20 decembrie, pentru discuta...5326

21 dec 00:06InterviuriCÎRJALIU, despre CIOBANU: Tu ești un MINCINOS și un zero BARAT! Video

4182

14 dec 00:25InterviuriSTELIAN Ion: PREDOIU e LEGAT de mâini și de picioare, direcționat unde vor alți POLITICIENI! Video (I)

Stelian Ion, fostul ministru constănțean al Justiției, a acordat un interviu cotidianului Replica, în care a vorbit...3533

11 dec 00:30InterviuriCHIȚAC: Nu pot să îmi imaginez PUZ-ul Peninsulei fără PORTUL TOMIS! VIDEO

Primarul Constanței, Vergil CHIȚAC, a ținut vineri, 10 decembrie, audiențe direct din studioul Replica. Edilul a...8579

10 dec 00:32InterviuriÎNGRIJIREA persoanelor VÂRSTNICE la DOMICILIU prinde contur! Video

4713

Monden
25 ian 00:00Monden'Operation Fortune: Ruse de guerre', noul film al lui Guy Ritchie, se lansează pe ecrane

''Operation Fortune: Ruse de guerre'', noul film al lui Guy Ritchie care îmbină acţiunea cu comedia, alături de...94

25 ian 00:00MondenChristina Aguilera lansează 'La Fuerza', primul său disc în limba spaniolă după peste 20 de ani

Cântăreaţa americană de origine latino Christina Aguilera a lansat "La Fuerza", primul său disc în spaniolă după...85

25 ian 00:00MondenOSCAR 2022: Cel mai mic număr de filme înscrise la premii din ultimii zece ani

92

25 ian 00:00MondenVeste bombă: Julio Iglesias va cânta din nou!

Cântărețul Julio Iglesias a anunțat că va cânta din nou în viitoarele luni. Anunțul a fost făcut, recent, chiar...109

25 ian 00:00MondenNicole Kidman șochează: „Nu am terminat liceul”

Celebra actriță Nicole Kidman a dezvăluit că nu a terminat niciodată liceul și acum are averea de 250 de milioane...118

25 ian 01:47MondenAdele a anunţat amânarea sine die a seriei de concerte pe care urma să le susţină în Las Vegas

Cântăreaţa britanică Adele a anunţat amânarea sine die a seriei de concerte pe care urma să le susţină în Las...95

25 ian 00:00MondenFestivalul Sundance: Emma Thompson a vorbit despre scenele nud din cel mai recent film al său

Emma Thompson, al cărei film ''Good Luck To You, Leo Grande'' este proiectat în cadrul Festivalului Sundance, a...96

25 ian 00:00MondenSUA: Festivalul de Film Sundance s-a deschis cu un documentar dedicat prinţesei Diana

Festivalul de Film Sundance, care se desfăşoară în 2022 tot într-o formulă 100% virtuală din cauza pandemiei de...101

25 ian 00:00MondenRegretata actriţă Betty White le-a transmis un mesaj de mulţumire fanilor cu câteva zile înainte de a muri

96

Mapamond
25 ian 20:55MapamondOmicron provoacă panică în China: Testare masivă în Beijing, deși au puține cazuri

Beijingul a raportat 12 noi cazuri de COVID-19 duminică, cu 12 zile înainte ca orașul să găzduiască Jocurile...239

25 ian 20:52MapamondEmmanuel Macron nu are emoții: Sondajele îl dau câştigător la alegerile prezidenţiale

Preşedintele francez Emmanuel Macron s-ar plasa detaşat pe primul loc dacă turul întâi al alegerilor ar avea loc...324

24 ian 16:46MapamondLa Kiev se pregătește o lovitură de stat cu ajutorul serviciilor speciale rusești

659

25 ian 20:52MapamondCatastrofă ecologică în Peru. A fost declarată Stare de Urgență după scurgerea a 6000 de barili de petrol

Guvernul peruan a anunţat sâmbătă stare de urgenţă de mediu pe o perioadă de 90 de zile pentru zona de coastă...289

25 ian 20:52MapamondUcraina acuză Germania că 'l-a încurajat pe Vladimir Putin'

Ministrul de externe ucrainean Dmitri Kolba acuză Germania că l-a „încurajat pe Putin” prin refuzul de a furniza...347

25 ian 20:52MapamondGermania are obiecții față de un proiect al UE: 'Este riscant și costisitor'

327

Sănătate
25 ian 23:10SănătateSenzația de sufocare: de ce apare și cum se poate trata

Senzația de sufocare sau dispneea este sentimentul lipsei de aer sau a respirației greoaie. Dispneea reprezintă...109

25 ian 00:00SănătateIgiena somnului: cum să scapi de oboseala cronică

Cu doar câteva trucuri și o rutină zilnică, îți vei putea asigura un somn odihnitor în fiecare seară. Somnul...102

25 ian 00:00Sănătate7 motive pentru care sforăi. Ce poți să faci

97

25 ian 00:00SănătateInfecția cu HPV îți afectează sau nu fertilitatea?

Virusul Papilloma uman (HPV) este o infecție cu transmitere sexuală des întâlnită în rândul bărbaților și al...90

25 ian 00:00SănătateCât de des ai nevoie de multivitamine

Multivitaminele sunt printre cele mai folosite suplimente din lume. În ce situații îți sunt de ajutor și cât de...92

25 ian 00:00SănătateDacă valoarea colesterolului e mare, ai voie să mănânci lactate, ouă, brânză și carne?

În cazul în care nu ești sigur dacă ouăle, carnea și produsele lactate sunt dăunătoare în cazul tău, pentru...98

25 ian 23:00SănătateFren lingual scurt la bebeluși: complicații și tratament

Anchiloglosia sau "limba scurtă" este rezultatul unui fren lingual scurt și îngroșat, care cauzează dificultăți...91

25 ian 00:00SănătateMicrobiomul limbii și rolul în sănătate

Utilizând o tehnică imagistică recent dezvoltată, o echipă de cercetători americani a elaborat o hartă a...100

25 ian 00:00SănătateCe spun gândurile despre sănătatea noastră mintală?

95

Prin accesarea replicaonline.ro, sunteți de acord cu termenii de utilizare și politica de confidențialitate.
ACCEPT